petak, 23 novembar 2018 00:36

SUMNjE DA JE ZZZCG ZL0UP0TRIJEBI0 SREDSTVA FINANSIRAJUĆI NVO IZA KOJIH STOJI BOŠNjAČKA STRANKA

Autor:

Suljo članovima BS-a podijelio 81.000 eura 

 

Odgovarajući na pitanja oko podjele sredstava NVO, Gracijela Rakonjac iz ZZZCG kazala je da je Komisija predložene projekte ocjenjivala na osnovu definisanih kriterijuma propisanih važećim pravilnikom, te da zadatak Komisije nije bio da provjerava političku pripadnost i funkcije u političkim partijama podnosioca predloga projekata, već da na profesionalan način ocijeni sve prijave.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG), na čijem čelu je funkcioner Bošnjačke stranke (BS) Suljo Mustafić, sredinom novembra dodijelio je oko 81.000 eura nevladinim organizacijama iza kojih stoje njegove partijske kolege, tvrde Dnevne novine Dan. Radi se o NVO Demokratski progres iz Bijelog Polja, koja je od ZZZCG dobila 33.740 podrške za razvoj projekta "Kreativni studio za OSI” i NVO Za bolju budućnost iz Rožaja, kojoj je na ime projekta "Novinari bez gradnica” opredijeljeno 47.483 eura.

Iza tih nevladinih organizacija su Brnad Suljević, član Glavnog odbora Bošnjačke stranke, i Ismet Hadžić, član Bošnjačkog vijeća i Bošnjačke stranke u Rožajama.

Odgovarajući na pitanja oko podjele sredstava ovim NVO savjetnica u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom pri ZZZCG Gracijela Rakonjac kazala je da je Komisija za ocjenu predloga projekata ocjenjivala sve predložene projektne ideje isključivo po osnovu definisanih kriterijuma koji su propisani Pravilnikom o postupku i metodologiji za finansiranje grant šema. Samim tim, zadatak Komisije nije bio da provjerava političku pripadnosti i funkcije u političkim partijama podnosioca predloga projekata, već da na profesionalan način, u skladu s propisanim kriterijumima, ocijeni sve prijave. Imajući u vidu da se radi o osjetljivoj kategoriji lica, Zavod za zapošljavanje s posebnom pažnjom pristupa osmišljavanju javnih poziva. Svi su unapređivani u smislu pooštravanja uslova koje svaki podnosilac predloga projekata mora da ispuni. Ovo se, prije svega, odnosi na obezbjeđivanje održivog i dugoročnog zapošljavanja lica sa invaliditetom i otvaranje novih radnih mjesta kroz realizaciju projekata koji se finansiraju putem grant šema, kaže Rakonjac. Dodala je da je po osnovu javnog poziva koji je Zavod objavio 31. jula ove godine odobreno finansiranje 31 projekta zapošljavanja lica sa invaliditetom. Ovi projekti biće realizovani na teritoriji cijele Crne Gore, čime će se postići višestruki efekti koji će uticati na poboljšanje statusa ovih lica u svim djelovima države, tvrdi Rakonjac.

Član Glavnog odbora Bošnjačke stranke Ernad Suljević kazao je da je ubijeđen da politička veza nije imala nikakvog uticaja da njegova NVO dobije sredstva.

-To se može provjeriti i putem komunikacije u Zavodu za zapošljavanje. Znači javili smo se na konkurs kao i ostale NVO, tako da to samo mogu da budu spekulacije i priče, a takođe, naša organizacija je dobijala sredstva i od drugih ministarstava, tako da to nema veze sa politikom rekao je Suljević. Dodao je da je ove godine mogućnost da se dobije podrška za NVO projekte raspoređena po ministarstvima.

-Više nema fonda od igara na sreću. Tako da smo aplicirali kod više ministarstava. Recimo kod Ministarstva rada i socijalnog staranja smo aplicirali i nijesmo prošli iako je tamo ministar iz Bošnjačke stranke. Tako da to sigurno s politikom nema veze tvrdi Suljević.

 

Komentar portala DisabilityINFO: Tekst su štampanom izdanju Dana je objjavljen 23. novembra, dok je prva Odluka Ministarstva rada i socijalnog staranja objavljena isti dan, ali nakon štampe novine. U navednoj oblasti Zaštita lica s invaliditetom, navedena NVO nije ni aplicirala Zanimljivo je da je gospodin Suljević informaciju o odluci ima prije zvaničnog objavljivanja iste.

 

Dobili 4.000 od Ministarstva saobraćaja

Prema podacima "Dana", nevladina organizacija Demokratski progres dobila je 4.040 eura podrške za svoj projekat od Ministarstva saobraćaja i pomorstva, na čijem je čelu Osman Nurković, koji je, takođe, funkcioner Bošnjačke stranke. Ta odluka donijeta je u avgustu ove godine.

Član Bošnjačkog vijeća, OO Bošnjačke stranke u Rožajama Ismet Hadžić kazao je za "Dan” da već dva mjeseca nije u NVO Za bolju budućnost.

Sad je izvršni direktor Amer Škrijelj. Ja imam rješenje da više nijesam ovlašćeno lice u toj nevladinoj organizaciji, tako da ne znam zašto se i dalje vodim u registru Ministarstva unutrašnjih poslova, kad je to promijenjeno. Sva dokumentacija može vam biti dostavljena rekao je Hadžić.             

Napomena portala DisabilityINFO: Zanimljivo je da gospodin Hadžić nije informisan da Ministarstvo unutrašnjih poslova već dvije godine nije nadležno za NVO, uključujući i Registar NVO, već je to Ministarstvo javne uprave.

 

 

Izvor: Dnevne novine Dan

Pripremila: Marina Vujačić 

Pročitano 3902 put(a)

Back to top