petak, 21 decembar 2018 23:41

UMHCG u okviru konkursa za NVO dobilo podršku za kontrolu utroška sredstava namijenjenih za zapošljavanje OSI

Autor:

IA:  Podrška organizacijama za kontrolu javne potrošnje

 

U okviru projekta “Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta“, koji sprovodi Institut alternativa (IA), podržano je devet organizacija civilnog društva iz šest opština, a implementacija njihovih projekata, kako je saopšteno, doprinijeće smanjenju korupcije na lokalnom i nacionalnom nivou, kroz djelotvorniji nadzor javne potrošnje.

To je, na pres konferenciji „Podrška projektima organizacija civilnog društva u okviru projekta „Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta“, saopštio predsjednik Upravnog odbora IA, Stevo Muk, ocjenjujući da upravljanje budžetom i javnim finansijama ne smije biti isključiva nadležnost uskog kruga stručnih organizacija i institucija.

„Praćenje pripreme, usvajanja i upravljanja budžetom mora postati sastavni dio rada svih organizacija koje se zalažu za promjene u javnim politikama ili žele da prate njihovo sprovođenje, kako bi ih kritički ocijenile i predložile preporuke za promjenu“, poručio je Muk.

On je pojasnio da, ukupna vrijednost projekata, uključujući i kofinansiranje koje će IA obezbijediti nosiocima projekata, iznosi 94.374 eura.

„Individualna vrijednost projekata kreće se od 9.000 do 11.000 eura. Organizacije civilnog društva koje smo podržali, sprovodiće projekte u trajanju do šest mjeseci, na teritoriji opština - Podgorica, Bijelo Polje, Berane, Kolašin, Herceg Novi i Ulcinj, u periodu od januara do jula 2019. godine“, naveo je Muk.

Izvršni direktor NVO Natura, Milan Mikan Medenica, rekao je da, projekat “Zajednički novac - zajednička potrošnja“, koji je podržan u okviru “Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta“, ima za cilj povećanje nivoa participacije građana u proces kreiranja budžeta na lokalnom nivou.

„Želimo da podstaknemo građane da uzmu više učešća u praćenju lokalne javne potrošnje. Neke od planiranih aktivnosti su treninzi za nevladine organizacije i građane, za predstavnike lokalne samouprave, kao i promotivne aktivnosti“, kazao je Medenica.

Izvršni direktor Bjelopoljskog demokratskog centra, Zdravko Janjušević, poručio je da će se realizacijom projekta „Trasparentnije koncesije na eksploataciju šljunka i šume“, preispitati visina koncesionih naknada, kao i potrošnja tih dobijenih sredstava.

 „Realizacijom projekta želimo da postignemo veći nivo transparentnosti u oblasti koncesija na eksploataciju šljunka i pijeska iz Lima, kao i eksploataciju šuma na teritoriji Berana i Bijelog Polja“, naveo je Janjušević.

Predsjednica NVO Nada, Marina Vuksanović, saopštila je da projekat „Naš novac- Vaša ili naša odgovornost“ ima za cilj da doprinese većoj transparentnosti izvršenja budžeta Opštine Herceg Novi i efikasnijoj javnoj potrošnji.

„Realizacijom projekta povećaće se stepen razumijevanja građana i građanski budžetskog ciklusa i stvoriće se preduslovi za transparentnost i otvorenost lokalne samouprave za participativno budžetiranje i i građansko nadgledanje potrošnje javnog novca, kao i veću realizaciju kapitalnog budžeta“, ocijenila je Vuksanović.

Izvršni direktor Regionalne Razvojne Agencije – Ulcinj Biznis Asocijacija, Elvis Zečević, kazao je da će ta NVO, implementacijom projekta „Civilno društvo prati javnu potrošnju“ ojačati kapacitete oko 20 organizacija civilnog društva sa sjedištem u Ulcinju u cilju adekvatnog uključivanja u procese praćenja potrošnje javnih sredstava.

„Projektom će se ojačati predstavnici organizacija civilnog društva sa znanjem iz oblasti planiranja i praćenja korišćenja javnih sredstava, razmijeniće iskustva sa organizacijama koje djeluju na nacionalnom nivou, a takođe će biti upoznati sa iskustvima iz Hrvatske, koja je već članica Evropske unije“, istakao je Zečević.

Predsjednica Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore, Milka Tadić Mijović, čiji je projekat „Kako se troši naš budžet- (Ne) Javna potrošnja u Crnoj Gori“ takođe podržan ukazala je da se državni dug za deset godina uvećao za više od dvije milijarde eura.

“Crna Gora je do sada dobrim dijelom iz javnog duga finansirala javnu potrošnju, što predstavlja ozbiljan problem. Dio javnog duga je upotrijebljen i za finansiranje kapitalnog budžeta“, pojasnila je Tadić Mijović.

Ona je poručila da će se, realizacijom projekta, povećati nadzor i transparentnost javne potrošnje na nacionalnom nivou, kroz, kako je pojasnila, stručnu analizu, istraživačke tekstove i redovno informisanje javnosti o potrošnji, strukturi javnog duga i projekata finansiranih iz kapitalnog budžeta.

Generalna sekretarka Društva profesionalnih novinara Crne Gore, Mila Radulović, ocijenila je da je znanje novinara o procesu donošenja budžeta oskudno, zbog čega se, kako je ocijenila, površno izvještava o toj temi, a to Društvo će u okviru projekta edukovati novinare, kao i građane da prate i čitaju budžet.

„Partneri smo, na ovom projektu, sa Sindikatom doktora medicine Crne Gore, koji su već otvorili priču o javnim finansijama, posebno o problemu korupcije. Poznato je koliko je zdravstvo bitno i koliko se budžet zdravstva godinama povećava, a da ni na koji način ne znamo kako se taj budžet troši“, saopštila je Radulović.

Izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Aleksandra Pavićević, kazala je da će projekat „Naš je budžet naša stvar!“ biti usmjeren na kontrolu utroška sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju  i zapošljavanje lica sa invaliditetom (OSI), kao i primjenu Zakona o profesionalnoj refabilitaciji i zapošljavanju OSI.

„UMHCG namjerava sprovesti prvo opsežno istraživanje i analizu finansijskog okvira Zakona i istraživanje o posebnim doprinosima za zapošljavanje OSI. Ttakođe, realizovaćemo kampanju javnog zastupanja, kao i medijsku kampanju, u cilju pokretanja javne diskusijje i omogućavanja kontrole posebnih doprinosa za zapošljavanje OSI“, rekla je Pavićević.

Izvršni direktor Instituta za pravne studije IPLS, Ilija Vukčević, naveo je da projektom „Igre na sreću- kako do efikasnijeg i transparentnijeg sistema“ Institut želi da unaprijedi sistem javnih finansija u Crnoj Gori, kao unapređenje sistema prikupljanja i trošenja sistema u toj oblasti.

„Uradićemo analizu pravnog sistema i komparativnog sistema igara na sreću, uspostavićemo niz direktnih kontakata i sastanaka sa svim akterima u ovoj oblasti. Na kraju, sve će biti formulisano u okviru jedne analize, koja će biti prezentovana u maju“, pojasnio je Vukčević.  

Izvršni direktor Romske organizacije mladih "Koračajte sa nama - Phiren amenca", Elvis Beriša, rekao je da se romska inkluzija ne može dogoditi ukoliko se u proces obezbjeđivanja budžeta predviđenog za tu populaciju, kako smatra, ne uključe sami pripadnici populacije.

„Kroz projekat „Transparentna javna potrošnja za politike koje se izdvajaju za romsku inkluziju“ kreiraćemo i sačiniti analizu koja se tiče potrošnje javnog budžeta za romsku inkluziju za 2017. godinu, nakon čega ćemo predstaviti rezultate i predlagati određene mjere za izmjene“, kazao je Beriša.

“Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta“ je projekat koji sprovodi IA, u partnerstvu sa Institutom za javne finansije iz Zagreba i NVO Novi horizont iz Ulcinja, a u saradnji sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom javne uprave.

Projekat se sprovodi uz finansijsku pordšku Evropske unije kroz Instrument za civilno društvo u okviru IPA 2016, a od danas i uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

Izvor: Pr centar

 

 

Pročitano 1665 put(a)

Back to top