petak, 19 jul 2019 07:17

Uputstvo o načinu obračuna posebnih doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Written by

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je u okviru projekta "Naš je budžet naša stvar", koji je finansijski podržan od strane Institita alternativa, iniciralo izradu Uputstava za uplatu posebnih doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom, kao ishod aktivnosti projekta.

Naime, pomenuta Uputstva je izradila Poreska uprava Crne Gore uz sugestije UMHCG. Navedena uputstva koristiće se radi adekvatnijeg obračuna od strane svih poslodavaca koji podliježu ovoj obavezi i kontrole budžeta u segmentu posebnih doprinosa za zapošljavanje, odnosno  budžeta koji je na godišnjem nivou na raspolaganje za mjere profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja OSI.

Na sljedećem linku možete pronaći više informacija o samim Uputstvima koje je objavila Poreska uprava na svom sajtu: https://bit.ly/32qbEtz.

 

Pripremila: Ivana Bogdanović

Pročitano 2961 put(a)

Back to top