petak, 29 april 2016 15:22

Neadekvatne usluge za OSI

Autor:

Podgorica, (MINA) – Osobe sa invaliditetom (OSI) ne mogu dobiti adekvatne usluge zbog nepostojanja procedure i fizičkih barijera u zdravstvenom sistemu  Crne Gore, smatraju u Koaliciji za društvene promjene.

Oni su ocijenili da postojećim zakonima nije predviđena obaveza obezbjeđivanja najsavremenije tehničke opreme i dijagnostike.

 “U praksi postoje vrlo rijetki i sporadični slučajevi opremljenosti pojedinih segmenata zdravstva u skladu sa razvojem i dostignućima u ovoj oblasti i to uglavnom na osnovu inostranih donacija”, saopštili su iz Koalicije.

Oni su objasnili da OSI nailaze na različite barijere i neadekvatan nivo usluga zbog nepostojanja procedura, nepristupačnosti institucija, informacija i komunikacija.

Kako su naveli iz Koalicije, u zdravstvenom sistemu ne postoji savremena i adekvatne tehnike, oprema i dijagnostika, nedovoljno kvaliteta, ali i roka za dobijanje medicinsko-tehničkih pomagala, koje ne onemogućava OSI da dobiju adekvatne zdravstvene usluge.

Iz Koalicije su poručili da je potrebno izraditi analizu i dvogodišnje akcione planove u skladu sa prioritetima za prilagodjavanje zdravstvenih institucija, kao i  definisati pojam invaliditeta i OSI u svim zakonima koji regulišu oblast zdravstva na osnovu i u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih Nacija (UN) o njihovim pravima.

 Pri toj izradi potrebno je, kako su ukazali iz Koalicije, voditi računa o svim kategorijama invaliditeta (fizički, senzorni, intelektualni i mentalni).

 “Sve zakone u oblasti zdravstva treba uskladiti s UN Konvencijom o pravima OSI, posebno uskladiti terminologiju, (obim) prava i ukloniti diskriminaciju po osnovu invaliditeta, kao i diskriminaciju pojedinih kategorija OSI”, zaključili su iz Koalicije.

Koaliciju čine nevladine organizacije Juventas, SOS telefon Podgorica, Centar za građansko obrazovanje, Centar za romske inicijative, Centar za monitoring i istraživanje , Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Ekvista, Queer Montenegro, Naše doba i CAZAS.Izvor: Agencija Min@

Pročitano 1626 put(a)

Back to top