subota, 15 decembar 2018 18:58

Najmlađe pacijente šaljemo u države regiona zbog nedostatka stručnjaka u Crnoj Gori

Autor:

Djecu sa mentalnim oboljenjima nema ko da liječi

Institut za bolesti djece (Dječija bolnica) ne pruža ni privremenu hospitalizaciju djece s mentalnim oboljenjima jer nema uslova za postupanje s ovom kategorijom pacijenata, ističe Ombudsman.

U proteklih sedam godina raspisane su prve specijalizacije iz oblasti dječije psihijatrije, ali se još uvijek sprovodi ambulantni tretman za osobe s mentalnim oboljenjima, odnosno mentalnim invaliditetom isključivo u Kliničkom centru (gdje aktuelno ordinira psihijatar za odrasle), dok u drugim zdravstvenim ustanovama nije dostupan, navodi Zaštitnik

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Šućko Baković, utvrdio je u godišnjem izvještaju o mentalnom zdravlju djece da u Crnoj Gori ne postoji institucija koja se bavi liječenjem mentalnim oboljenja kod najmlađih, niti kadar sa završenom specijalizacijom iz te oblasti. U dokumentu se ističe da se dijagnostika i liječenje mentalnih oboljenja kod djece i adolescenata obavlja u zemljama regiona, a što je naslijeđena praksa iz prethodnog perioda. Iako ne postoje zvanični statistički podaci, poslednjih godina je evidentan trend porasta broja djece i adolescenata kojima je potrebna pomoć psihijatra, naročito onih traumatizovanih porodičnim i vršnjačkim nasiljem. Stoga je problem nepostojanja servisa iz oblasti dječje i adolescentne psihijatrije ne samo zdravstveni već i problem društva u cjelini.

Pored ekonomskog troška, koji podrazumijeva dijagnostiku i liječenje u stranoj državi, najveću štetu zbog nedostatka ovog servisa trpi dijete kome nije omogućeno blagovremeno pružanje stručne pomoći, a sam proces liječenja i praćenja je komplikovaniji jer je obavezno uslovljen njegovim odlaskom u drugu državu ističe Ombudsman. U izvještaju upozoravaju da se djeca uzrasta od 16 do 18 godina s mentalnim oboljenjima koji zahtijevaju hospitalni tretman stacionarno zbrinjavaju na psihijatrijskoj klinici Kliničkog centra Crne Gore. Iz razgovora s postupajućim specijalistima iz oblasti psihijatrije (za odrasle) zaključili smo da se veliki broj maloljetnika obrati za pomoć i hitnu intervenciju, posebno u večernjim satima dežurstva. U tim situacijama se specijalisti suočavaju s izazovima na koji način tretirati maloljetnika posebno u situacijama kada je dijete mlađe od 16 godina starosti ili kada je otežano uspostaviti adekvatnu komunikaciju/saradnju s roditeljem /staraocem.

Postupajući specijalisti se suočavaju s profesionalnom, ali i moralnom dilemom jer pred sobom imaju dijete u stanju potrebe, a, s druge strane, nemaju adekvatne uslove za njegovo zbrinjavanje. Aktuelan problem u oblasti obezbjeđivanja zdravstvene zaštite djece jeste nemogućnost adekvatnog liječenja mentalnih oboljenja kod djece, zbog nepostojanja dječijeg psihijatra angažovanog u javnoj zdravstvenoj zaštiti.

Zaštitnik je mišljenja da djeca s mentalnim oboljenjima ili invaliditetom ne ostvaruju pravo na potpunu, adekvatnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, što je u suprotnosti s međunarodnim i nacionalnim propisima. Zaštitnik je i ranije ukazivao da je izostanak hospitalnog tretmana djeci koja su u stanju potrebe u potpunosti neprihvatljivo i da ugrožava njihov razvoj, kontrolisanje bolesti i pripremu za samostalni život - zaključuje Ombudsman.

 

Učenici ne znaju kome da se obrate

Ombudsman je sproveo anketu među učenicima, koja je pokazala da 47 odsto njih nije upoznato da postoje centri za djecu sa posebnim potrebama, centri za mentalno zdravlje i savjetovališta za mlade u okviru primarne zdravstvene zaštite.

Djeca koja znaju da ove službe podrške postoje nisu upoznata s njihovom nadležnošću i u većini slučajeva smatraju da je to namijenjeno djeci s mentalnim invaliditetom ili djeci s intelektualnim invaliditetom. Prema dobijenim podacima, djeca će prije sama pokušati da riješe problem ili dilemu koju imaju, porazgovaraće sa drugom drugaricom ili bratom/sestrom ili će savjet potražiti putem interneta. Djeca su izjavila da se ne osjećaju lagodno da zatraže pomoć, savjet ili podršku u Domu zdravlja jer se boje etiketiranja od strane vršnjaka i nemaju povjerenja da će njihova privatnost ostati sačuvana piše u izvještaju.

Izvor: Dnevne novine Dan

 

 

Pročitano 2959 put(a)

Back to top