četvrtak, 30 maj 2013 11:52

NVO poslanicima: Zakon nepopravljiv, odbacite ga!

Autor:

Nevladine organizacije koje su pokrenule apel protiv Predloga zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti smatraju da on ne može u dovoljnoj mjeri biti popravljen predloženim amandmanima Socijaldemokratske partije i Hrvatske građanske inicijative, pa su ponovo apelovale na poslanike da danas ne glasaju za predloženi zakon.

Pismo za poslanike/poslanice je u nastavku.

“Poštovani,

ponovo Vas pozivamo da razmislite o tome da li ćete glasatiza Predlog zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, za koji oko 7,7 hiljada građana i preko 50 nevladinih organizacija smatra da nije dobro rješenje i da ima pretjerane manjkavosti. Nadamo se da toopravdava naše nastojanje da ovo pismo pročitate do kraja.

Iako je amandmanima SDP-a i Hrvatske građanske inicijative napravljen određeni pomak u odnosu na tekst Predloga zakona, u tekstu su i dalje ostalamnogaloša rješenjakoja treba mijenjati da bi Crna Gora opravdala svoja ustavna opredjeljenja za socijalnu pravdu, podsticanje rađanja i suzbijanje diskriminacije. U protivnom, ovakvim zakonom će se izazvati potpuno suprotni efekti.

SDP je predložio da se poslodavcu osobe na porodiljskom odnosno roditeljskom odsustvu refundira iznos do najviše dvije prosječne zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini. Iako ovaj predlog spašava one koji zarađuju do dvije prosječne plate u Crnoj Gori, a kojih je najviše, on je besmislen u principijelnom smislu – državi neće donijeti značajnu uštedu, a izvesno će ugroziti položaj najuspješnijih žena u našem društvu – koje će posredno biti kažnjene zbog toga što su uspjele da zasluže toliku platu i odluče se na rađanje djece. Ograničavanjem iznosa za refundaciju zarada roditeljima na porodiljskom odnosno roditeljskom odusustvu na jednu ili dvije zarade neće se eliminisati eventualne zloupotrebe i postupanja na štetu državnog budžeta, ali će se izvjesno podstaći diskriminacija.

Umjesto predloženog kažnjavanja poslodavca zbog odluke da zaposli trudnicu četiri mjeseca prije njenog porođaja (do tri mjeseca prije otvaranja porodiljskog bolovanja) tako što mu država uopšte neće refundirati naknadu zarade koju je dužan da isplaćuje trudnici prije, odnosno majci ili ocu poslije porođaja, SDP je predložio da se poslodavcu nadoknadi 30% zarade. Potpuno se protivimo i ovom predlogu, jer se i njime suzbija zapošljavanje trudnih žena u svakom slučaju, što ne bi smio biti cilj ovog zakona! Ovakav predlog u osnovi znači kršenje prava na rad i diskriminaciju žena. U praksi će se tako neopravdano obeshrabriti zapošljavanje onih mladih žena, koje su radile na određeno vrijeme. Iz istih razloga ne podržavamo predlog da se na bilo koji način kazne poslodavci koji zaposle trudnu ženu od 6 do 12 mjeseci prije njenog odlaska na trudničko bolovanje. Upozoravamo ponovo da će ovakva rješenja potpuno izvjesno obeshrabriti poslodavce da zapošljavaju mlađe žene i onemogućiti ostvarivanje rodne ravnopravnosti u praksi, za šta se Vlada inače zalaže, ali očigledno samo deklarativno.

Pozitivnim ocjenjujemo povećanje iznosa naknade za nezaposlene porodilje. Međutim,visinu socijalne pomoćije neophodno uskladiti sa troškovima života u Crnoj Gori, a ne po modelu koji kombinuje procente rasta odnosno pada tih troškova i zarada. Na primjer, zarade u Crnoj Gori bilježe pad, a i kada imaju pozitivan trend kretanja, on je mnogo manji od troškova života. To bi moglo značiti da će, posebno sada dok traje kriza, iznos socijalnih davanja da se smanji.

Pozdravljamo amandman da se dječiji dodatak ne ograničava samo na troje djece u porodici,već da ga dobijaju sva djeca, međutim moramo da primjetimo da dječji dodatak 3 mjeseca godišnje moguće neće primati djeca radno sposobnih roditelja kojima se u tom periodu predlogom zakona ukida socijalna pomoć (član 29 i 42 Predloga). Takođe smatramo da iznos dječijeg dodatka treba povećati i obezbjediti da on progresivno raste za svako naredno dijete, kao npr. u Sloveniji.

Predlog da se lična invalidnina po osnovu ”teškog invaliditeta” prevede na ”invaliditet od 70%” nije u redu zato što se licem sa teškim invaliditetom prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, smatra lice koje ima najmanje 50% invaliditeta, pa nema opravdanja da se isključi pravo na invalidninu svim osobama sa invaliditetom od 50-70%.Takođe, neopravdano je to pravo vezati uz radnu sposobnost, suštinski protivno definiciji invaliditeta iz Preambule Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom. I u tom smislu i svemu ostalom podržavamo predloge amandmana na Predlog zakona Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i Savez slijepih Crne Gore.

Posebno smo zaprepašćeni tolerancijom svih članica vladajuće koalicije prema članu 29 Predloga zakona, na koji nijesu amandmanski djelovale, a kojim se radno sposobnim nezaposlenim roditeljima pravo na osnovnu socijalnu pomoć – materijalno obezbjeđenje – potpuno uskraćuje tri mjeseca godišnje! Ovim zastrašujućim članom se kažnjavaju svi socijalno ugroženi koji se ne zaposle u zemlji u kojoj raste nezaposlenost i trenutno iznosi 14 odsto!Na ovaj način će se izvjesno podstaći i siromaštvo i siva ekonomija, sa posebno pogubnim posljedicama po djecu.

Ovim zakonom se ne rješava problem beskućnika, niti im se obezbijeđuju minimalna skloništa.

Apelujemo na Vas da razmislite o posljedicama ignorisanja svih navedenih nedostataka postojećeg Predloga i podnijetih amandmana i ne glasate za takva rješenja.”

Srdačno,

Akcija za ljudska prava
Tea Gorjanc Prelević
Udruženje Roditelji
Kristina Mihailović
Centar za ženska prava
Maja Raičević
Unija slobodnih sindikata Crne Gore
Srđa Keković
SOS telefon Nikšić
Nataša Međedović
ANIMA,Kotor
Ljupka Kovačević
Sigurna ženska kuća
LjiljanaRaičević
Juventas
IvanaVujović

Više o ovome saznajte ovdje.

Izvor: http://www.pcnen.com

Pročitano 1382 put(a)

Back to top