sreda, 05 avgust 2020 10:42

“Kolica nisu luksuz”: Loši pravilnici oduzimaju pravo na dostojan život

Written by

Biljana Nedić i Milica Ijačić pokrenule su inicijativu Kolica nisu luksuz kojom traže povećanje sredstava za nabavku lako aktivnih kolica, jer prema Pravilniku o pravu na medicinska pomagala Fonda zdravstvenog osiguranja RS iznos od 440 KM (220 €) nije dovoljan.

Nedićeva kaže da je potrebna izmjena Pravilnika o pravu na medicinska sredstva prema kojem Fond zdravstvenog osiguranja  (FZO) odobrava sredstva za nabavku ovih kolica, te da očekuju da će Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, kao i Vlada Republike Srpske (RS) prepoznati njihov problem.

Tvrdi da se dešava ozbiljna diskriminacija kada je riječ o pravima na pomagala i novčane naknade u Bosni i Hercegovini i RS na osnovu načina sticanja invaliditeta i mjesta prebivališta.

"U pitanju su ljudi koji imaju 100 odsto procenata invaliditeta, koji su aktivni i korisni članovi društva, bez mogućnosti nastavka života dostojnog čovjeka a samim tim i nastavka svih aktivnosti u kojima jesu jer Fond zdravstvenog osiguranja (kao jedini nadležan) Republike Srpske po Pravilniku odobrava pomagalo - invalidska kolica za sobnu i vanjsku upotrebu - aktivna svakih pet godina u iznosu od 440 KM(220 €) dok takva kolica koštaju od 6000 KM (3000 €) pa više. U tom slučaju se radi o mizernom iznosu novca za koji je nemoguće nabaviti čak ni polovna lako aktivna kolica”, kaže Nedićeva.

Diskriminacija se dešava i, kako navodi, jer ratni vojni invalidi u Republici Srpskoj dobijaju daleko veći iznos, dok su davanja u Federaciji ista bez obzira na način sticanja invaliditeta.

“Našli smo se u bezizlaznoj situaciji jer nemamo novac kojim bismo sami kupili kolica, a Fond nam je slao odbijenice za veći iznos. Milica Ijačić iz Trebinja i ja, smo se odlučile samoinicijativno boriti za naše pravo, a za dobrobit svih koji se nalaze u sličnoj situaciji. Imale smo obje sastanak u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske gdje smo se sastale sa zamjenicom ministra, međutim tada nije ništa riješeno”, kaže Nedićeva naglašavajući da niko od nadležnih nije zainteresovan za saradnju.

U ovoj borbi usporila ih je pojava koronavirusa, jer su se prije represivnih mjera obratile i predsjedniku Vlade RS, kao i predsjednici Srpske, koji su njihov zahtjev uputili Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS gdje još čekaju poziv za sastanak.

“U međuvremenu Milica Ijačić je iskoristila priliku da se sastane sa gospodinom Alenom Šeranićem koji je nedavno boravio u Trebinju. On je pokazao zainteresovanost za rješavanje problema. U dogovoru s njim mi pokušavamo uraditi sve što možemo da ubrzamo proces rješavanja problema i pomognemo koliko je moguće. 

 “Naš zahtjev je, da se nađe rješenje kojim bi se iznos od sadašnjih 440 KM (oko 220 €) povećao na 5000 KM (2500 €) te da se taj iznos svakih pet godina odobrava u novcu kako bismo sami nabavili odgovarajuća kolica, da ne budemo uslovljeni ortopedskim kućama. Uskraćivanje adekvatnog pomagala je direktna diskriminacija ljudi s invaliditetom i ugrožavanje njihovog već ugroženog psiho-fizičkog zdravlja”, naglasila je Nedićeva i poručila da neće odustati jer bi to značilo odustajanje od dostojnog života.

Iz Fonda zdravstvenog osiguranja za rekli da pravo na pomagala koja finansira Fond zdravstvenog osiguranja RS mogu da ostvare svi osiguranici koji ispunjavaju propisane uslove, odnosno medicinske indikacije, i ni za jedno pomagalo kao uslov ne stoji da osiguranik mora da bude ratni vojni invalid.

“Dakle, nije tačno da je FZO RS ratnim vojnim invalidima omogućio veća prava u odnosu na druge osiguranike s invaliditetom. Na koja pomagala, konkretno invalidska kolica, osiguranici imaju pravo navedeno je u Pravilniku o pravu na medicinska sredstva, u Listi medicinskih sredstava”,izjavila je Darija Filipović Ostojić, portparol Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Kako je istakla, sva kolica koja finansira FZO su dostupna ne samo ratnim vojnim invalidima (RVI), već i drugim osiguranicima s invaliditetom koji imaju potrebne indikacije, odnosno ispunjavaju medicinske kriterijume za dobijanje pomagala.

“Kada je riječ o ratnim vojnim invalidima, od 2018. godine na osnovu protokola između FZO RS i Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite RS ovim kategorijama omogućeno da za pomagalo dobiju novac od resornog ministarstva u vrijednosti kolica koja im sljeduju prema cjenovniku i Pravilniku Fonda, a oni za taj novac mogu da kupe kolica po svom izboru, kao i proteze za donje i gornje ekstremitete”, rekla je Filipović Ostojić.

Navodi da je zbog ovog protokola došlo do nesporazuma i percepcije da su drugi osiguranici s invaliditetom ''diskriminisani'' u odnosu na ratne vojne invalide, i da njima FZO finansira skuplja pomagala, što nije tačno.

“FZO RS svim osiguranicima omogućava ista prava, ne favorizujući nikoga, a resorno ministarstvo je to koje je na sebe preuzelo obavezu da ratnim vojnim invalidima daje novac za kolica, jer su udruženja RVI na tome insistirala godinama”, navela je Filipović-Ostojić.

Navodi da je cilj FZO RS je da proširuje prava iz zdravstvenog osiguranja i unapređuje kvalitet zdravstvene zaštite, u skladu s finansijskim mogućnostima, vodeći računa da se zadovolje potrebe svih kategorija osiguranika.

“U tome važnu ulogu imaju i udruženja pacijenata koja su značajan partner Fonda, jer većina novina koje je Fond uveo proteklih godina upravo su rezultat ispitivanja potreba osiguranika i prijedloga koje smo dobijali od raznih udruženja pacijenata. U skladu s tim, i ovim putem pozivamo udruženja i osiguranike da nam se jave ukoliko imaju određene probleme kod ostvarivanja prava ili ukoliko smatraju da su po nekom osnovu diskriminisani, kako bi zajednički razmotrili eventualne probleme i radili na njihovom prevazilaženju”, rekla je Filipović Ostojić.

Izvor: Mondo.ba

Pročitano 2764 put(a)

Back to top