sreda, 28 jul 2021 12:32

Prva krivična prijava u Crnoj Gori zbog povrede ravnopravnosti osoba s invaliditetom

Written by

Izvršna direktorka Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), Miroslava–Mima Ivanović, podnijela je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru 25. juna 2021. protiv bivšeg ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića i direktora JU Centra za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva Vasilija Todorovića, zato što ni nakon više od dvije godine pravosnažnosti presude Osnovnog suda u Kotoru, nijesu učinili ništa da zgradu ovog Centra prilagode za osobe s invaliditetomc (OSI), saopšteno je iz Inicijative.

Kako navode, tom prilikom je i od strane samog Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru pretpjela diskriminaciju po osnovu invaliditeta, zbog toga što je platforma za pristup i kretanje korisnika kolica bila u kvaru, te je Krivična prijava podnijeta na Zapisnik u prostorijama Osnovnog suda u Kotoru.

„Protiv JU Centra za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva i Ministarstva rada i socijalnog staranja, Miroslava-Mima Ivanović i još jedna osoba s invaliditetom (obje korisnice invalidskih kolica), podnijele su grupnu Tužbu još 2016. godine, nakon što se pregled Prvostepene socijalno-ljekarske komisije u decembru 2015., u postupku odlučivanja o njihovom pravu na ličnu invalidninu, obavio na trotoaru ispred ovog Centra”, navodi se u saopštenju.

Taj slučaj je jedan u nizu, dodaju, koje OSI trpe svaki dan, a na koje niko ne reaguje, čak ni, kako kažu, osnovna državna tužilaštva koja bi povredu ravnopravnosti učinjenu prema OSI trebala da gone po službenoj dužnosti.

„Presuda Osnovnog suda u Kotoru, koja je postala pravosnažna i izvršna 6. aprila 2018. godine, je obavezala JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva i Ministarstvo rada i socijalnog staranja da obezbjede uslove za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad OSI u zgradi ovog Centra u skladu s važećim propisima, kao i da im obezbijedi prilaz objektu na glavnom ulazu, ukoliko je to tehnički izvodljivo”, dodaje se u saopštenju.

Osim izrade idejnog projekta prilagođavanja i pregovora s Delegacijom EU u Crnoj Gori za obezbjeđivanje finansijskih sredstava, kako su naglasili iz Inicijative, „ništa konkretno na terenu nije učinjeno da se Centar za socijalni rad u Kotoru prilagodi za OSI”.

„Ovim su bivši ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić i direktor JU Centra za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva, Vasilije Todorović počinili više produženih krivičnih djela u sticaju, i to: povreda ravnopravnosti iz člana 159 stav 1 i 3, neizvršenje sudske odluke iz člana 395 stav 1, nesavjestan rad u službi iz člana 417 stav 2 a u vezi stava 1, i rasna i druga diskriminacija iz člana 443 stava 1 Krivičnog Zakonika Crne Gore”, dodaje se u saopštenju.

Napominju da ukoliko do kraja godine zgrada Centra ne bude prilagođena shodno Presudi Osnovnog suda u Kotoru, Ivanović će istu krivičnu prijavu podnijeti i protiv aktuelnog Ministra finansija i socijalnog staranja, koji je svakako imao manje vremena da izvrši pomenutu presudu od bivšeg ministra.

Očekuje se da će Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru odlučiti po podnijetoj Krivičnoj prijavi u zakonskom roku, te da će po službenoj dužnosti samo pokrenuti krivične postupke protiv rukovodećih osoba javnih institucija koje krše ljudska prava OSI. Ukoliko to ne bude slučaj, i protiv nadležnih osnovnih državnih tužilaca Ivanović će pokrenuti odgovarajuće postupke.

„Pozivam sve osobe s invaliditetom da zaštitu i ostvarivanje svojih prava štite pred nadležnim institucijama u svim dozvoljenim pravnim postupcima, uključujući i krivični postupak, za šta im I MI Boke, može dati podršku”, zaključuje se u saopštenju.


Izvor:
Portal Analitika

Priredio: Ivan Čović

Pročitano 884 put(a)

Back to top