utorak, 15 mart 2022 10:44

Javni poziv za učešće na Treningu o parničnom postupku

Written by

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva sve zainteresovane osobe s invaliditetom (OSI), članove porodice OSI, a posebno djevojke i žene s invaliditetom (ŽSI) da se prijave za učešće na trodnevnom Treningu o parničnom postupku. Trening će se održati u periodu od 30. marta do 1. aprila 2022. u hotelu Bianca, u Kolašinu. 

Cilj organizacije Treninga je informisanje OSI (primarno žena i djevojaka s invaliditetom) o parničnom postupku i mehanizmima zaštite od diskriminacije, kao i podsticanje OSI za pokretanje postupaka pred nadležnim sudovima ukoliko dođe do povrede prava po bilo kom osnovu. 

Trening će obuhvatati neke od sljedećih tema: modeli pristupa invaliditetu, međunarodni i domaći pravni okvir koji uređuje ljudska prava, s posebnim naglaskom na prava OSI i ŽSI, mehanizmi zaštite od diskriminacije, pokretanje postupaka pred sudovima, Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda, Evropskim sudom za ljudska prava, pojam, osnovna načela, pokretanje, vođenje i okončavanje parničnog postupka, nadležnosti suda, utvrđivanje vrijednosti predmeta spora, rokovi za pokretanje postupaka, vještačenje i troškovi postupka, dokazi u postupku i sl.

I dan Treninga obuhvatiće teorijski rad s učesnicima/ama, II dan planirana je kombinacija teorijskog i praktičnog rada, dok je III dan predviđen za praktični rad u grupama koji podrazumijeva studije slučaja – sastavljanje opisa diskriminacije, pisanje podnesaka, žalbi, tužbi.

Kroz teorijski dio i praktičan rad u grupama, studiju slučaja, interaktivni dijalog, diskusije, razmjenu iskustava, omogućiće se učesnicima/ama da stečeno znanje primijene u praksi, posebno prilikom ostvarivanja i zaštite svojih prava.

Trening će se bazirati na međunarodnim i nacionalnim dokumentima iz oblasti diskriminacije / Konvenciji UN o pravima OSI, Zakonu o zabrani diskriminacije, Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, Zakonu o parničnom postupku, kao i drugim zakonima koji se tiču prava OSI, a koji su relevantni za pokretanje postupaka za zaštitu od diskriminacije.

Zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti dostavljanjem motivacionog pisma i biografije, najkasnije do 21. marta 2021. na mejl adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. s naslovom teksta mejla “Prijava za Trening o parničnom postupku”. Broj mjesta je ograničen.

UMHCG pokriva sve troškove učešća na treningu. Samo kandidati/kinje koje uspješno završe sve segmente treninga mogu dobiti sertifikat. Potrebno je da u tom smislu učesnici/e budu prisutni 100% vremena tokom treninga. 

Trening se sprovodi u okviru projekta P(O)(S)tupc(I)ma do prava, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, kroz konkurs za NVO u 2021.

Pročitano 1277 put(a)

Back to top