četvrtak, 24 mart 2022 11:09

Ministarka Bratić održala sastanak s predstavnicama Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore

Written by

Minstarska prosvjete, nauke, kulture i sporta (MPNKS) prof. dr Vesna Bratić, zajedno s državnom sekretarkom Milicom Kadović, primila je danas u prostorijama MPNKS predstavnice Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), Anđelu Radovanović, programsku menadžerku i Draganu Đokić, psihološkinju UMHCG. Glavna tema sastanka odnosila se na nasilje nad ženama i djevojčicama s invaliditetom, kao i položaj osoba s invaliditetom u obrazovnom sistemu. 

Na samom početku sastanka, programska menadžerka Udruženja, Anđela Radovanović izrazila je zahvalnost na interesovanju MPNKS o ovako važnim temama i prezentovala  projekat Osnažene, realizovan  uz podršku ambasade Sjedinjene Američke države (SAD) i Komisije za demokratiju koji je imao za cilj da osvijetli nasilje nad ženama i djevojčicama s invaliditetom, s posebnim fokusom na ekonomsko nasilje. Ona je istakla da su u sklopu projekta organizovali radionice i fokus grupe sa ženama s invaliditetom, s članovima njihovih porodica, kao i s predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva finansija i socijalnog staranja i s inspekcijkim organima, te da je urađeno istraživanje koje je obuhvatalo 75 žena i djevojčica s invaliditetom. 

„Ono što je zabrinjavajuće jeste da mnoge žene i djevojčice s invaliditetom ističu da nemaju dovoljno znanja i vještina da prepoznaju nasilje, ni da odgovore na njega. Takođe, još jedna alarmantna činjenica je da se specifični oblici ekonomskog nasilja, kao što je ukraćivanje obrazovanja, ne percipiraju kao takvi od strane žena s invaliditetom niti njihovih porodica, kao ni od nadležnih organa koji bi trebali da ih zaštite i usmjere kako da traže svoja prava“, objasnila je Radovanović dodajući podatak da je djevojčica s invaliditetom u obrazovnom sistemu skoro dvostruko manje nego dječaka, te da je ta razlika naročito vidljiva u osnovnom obrazovanju. Takođe, Radovanović je istakla da bi saradnja s MPNKS bila izuzetno značajna u pogledu osnaživanja  djevojčica koje su u osnovnim i srednjim školama da prepoznaju nasilje, te da bi se zajedničko djelovanje trebalo usmjeriti na problem diskriminacije žena kroz jezik i govor mržnje koji je u porastu. 

Ministarka Vesna Bratić predočila je stav da bi svako dijete s invaliditetom, bez obzira na stepen invaliditeta trebalo da ima asistenta u nastavi, i da bi na taj način svakom djetetu bila pružena šansa da postigne bolje rezultate u nastavi i  stekne adekvatne životne vještine. Takođe, dodala je da je MPNKS spremno da podrži inicijativu UMHCG-a u pogledu osnaživanja djevojčica za borbu protiv svakog oblika nasilja.

„Praksa je pokazala da je direktan obilazak škola, osoblja koje radi s ovom populacijom, kao i samih učenika s inavilidetom najbolji način da se dodatno motivišu i angažuju i da se promoviše značaj obrazovanja, naročito djevojčica,  kao poudzdan vid zaštite od nasilja“, poručila je ministarka, dodajući da će Ministarstvo pored direktnog učešća u ovakvim akcijama, inicirati kampanje u osnovnim i srednjim školama koje će imati za cilj uključivanje djece s invaliditetom  u sve aspekte života i društva.

Izvor: sajt Vlade Crne Gore 

Priredio: Ivan Čović

Pročitano 845 put(a)

Back to top