ponedeljak, 24 oktobar 2022 06:45

USLOVI ZA SAMOSTALNO I TAJNO GLASANJE NA LOKALNIM IZBORIMA NIJESU OBEZBIJEĐENI U ADEKVATNOJ MJERI

Written by

Preko 50% biračkih mjesta u Glavnom gradu Podgorici nije pristupačno za nesmetan pristup, ulazak, kretanje i boravak osoba s invaliditetom‟, zaključili su posmatrači akreditovani od strane Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), koji su tokom izbornog dana obilazili biračka mjesta, i tom prilikom provjeravali ispunjenost standarda pristupačnosti za osobe smanjene pokretljivosti i osobe s invaliditetom. Oni su provjeravali uslove za osobe s invaliditetom na osnovu pripremljenog upitnika, koji je formiran tako da prati standarde propisane Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, zatim Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, kao i podzakonskih akata usvojenim od strane Državne izborne komisije (DIK). Dakle, upitnik je sadržao pitanja o postojanju parking mjesta obilježenog znakom pristupačnosti, zatim o prilazu objektu u kojem je smješteno biračko mjesto, ulaznom prostoru, širini hodnika, kao i prostoru samog biračkog mjesta, uključujući i visinu na kojoj je postavljena glasačka kutija, postojanju niže police u glasačkoj kabini, postojanju dva šablona uz pomoć kojih glasaju osobe s oštećenim vidom, materijalu i boji u kojoj su štampani šabloni, te da li šabloni imaju metalne prstenove kod rednih brojeva lista, zatim mogućnosti potpisa izvoda iz biračkog spiska faksimilom, postojanju obilježenog parking mjesta, kao i na kraju postojanju brošure na Brajevom pismu.
Pored fotografija koje su zabilježili, oni su bili u prilici i da razgovaraju s nekim osobama s invaliditetom, koje su u periodu obilaska biračkih mjesta ostvarivale pravo glasa, a koje su im prenijele i svoja iskustva o glasanju ili su zamolile da se upravo obiđe biračko mjesto na kojem glasaju. 

Kao opštu ocjenu uslova u kojima glasaju OSI ističemo da nijesmo zadovoljni, imajući u vidu da se pozitivne promjene jako sporo dešavaju, i da je pomaka u praksi neznatno malo. Ovo posebno imajući u vidu da su institucije jako malo učinile da sprovedu sve zakonske obaveze, posebno imajući u vidu da je još od 2008. propisano da svi objekti u javnoj upotrebi moraju biti pristupačni osobama s invaliditetom, i dodatno,  nakon što je Ustavni sud dvije norme iz Zakona o izboru odbornika i poslanika proglasio neustavnim, a jedna od njih se upravo odnosila na pristupačnost, institucije u čijem su vlasništvu objekti u kojima su određena biračka mjesta iste nijesu učinili pristupačnim. Posebno je neprihvatljivo da se veliki broj biračkih mjesta nalazi u javnim objektima, prvenstveno vrtićima i školama koji su nepristupačni, pa tako su u nekima od njih smještena po tri, četiri ili čak pet biračkih mjesta na spratovima do kojih vode stepenice, iako je prizemlje pristupačno.  Isti slućaj je s nekolicinom domova zdravlja koji, takođe, imaju stepenice. Isto tako na nekim biračkim mjestima postoje hidraulične stepenišne platforme koje nijesu u funkciji iako je riječ o objektima koji su prije samo par godina prilagođavani, kao što je Uprava carina i prihoda. Na nekim biračkim mjestima su birački odbori spuštili glasačku kutiju na nižoj visini tek nakon insistiranja UMHCG posmatraća, a na drugim nijesu bili informisani kojoj namjeni služi polica, koja im je dostavljena za glasačku kutiju, a koju je trebalo postaviti na nižoj visini do 75cm, pa istu nijesu ni bili postavili. 

Dodatnu prepreku na nekim mjestima predstavljala su parkirana vozila na trotoarima, ili na ulici neposredno do ulaza, a ni na jednom biračkom mjestu nijesu štampani šabloni s metalnim prstenovima koji bi obezbijedili tajnost glasanja osobama s oštećenim vidom. Ovo, kao i nemogućnost potpisa izvoda iz biračkog spiska faksimilom bez obzira što je preporučeno da se isto dozvoli, i između ostalog navedeno u Smjernicama koje smo izradili uz podršku OEBS-a, je značajno uticalo na procenat pristupačnosti, a ne samo segmenti koji se odnose na korisnike pomagala za kretanje i osobe niskog rasta. Zato ćemo kao i nebrojeno puta do sada pozvati sve osobe s invaliditetom da nam se obrate za besplatnu pravnu pomoć i zastupanje pred sudom, u situacijama kada je njihovo pravo glasa ograničeno ili potpuno onemogućeno. Takođe, kao i do sada vjerujemo da će svi slučajevi biti okončani pozitivno i u korist osoba s invaliditetom, na način što će biti utvrđena diskriminacija i naloženo da se uklone posledice iste, odnosno objekti učine pristupačnim.

Žao nam je što institucije jedino na ovaj način reaguju, odnosno što tek nakon presuda preduzmu neke mjere. Tako se aktivnosti samo sprovode mjesec dana prije izbora i opet skoro ništa do narednih. Pozivamo Državnu izbornu komisiju, a posebno opštinske izborne komisije da odmah nakon izbora preduzmu sve zakonom propisane obaveze i pripreme adekvatnije uslove za naredne izbore, kako ne bi jedino ohrabrenje bilo to što makar izbora u Crnoj Gori ne fali.

Ovdje možete pogledati ostale slike iz albuma: link 1link 2

Pročitano 681 put(a)

Back to top