petak, 28 oktobar 2022 08:13

U Podgorici održan prvi Freedom Drive

Written by

,,Osobe s invaliditetom i njihovi predstavnici biće uključeni i konsultovani u procesu izrade svih javnih politika u nadležnosti Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, posebno u dijelu kreiranja politika koje se odnose na pitanja pristupačnosti jer smo i danas u procesu izrade novih zakonskih rješenja", navela je ministarka Ana Novaković Đurović, obraćajući se prisutnima na platou između Biblioteke ,,Radosav Ljumović" i zgrade Skupštine Glavnog grada.

,,Sigurna sam da će nove javne politike biti urađene u konsultativnom procesu i na zadovoljstvo i samih osoba s invaliditetom. S druge strane, trudimo se da kroz izradu kvalitetnih sektorskih analiza i podršku projektima nevladinim organizacija, posebno u dijelu poboljšanja položaja osoba s invaliditetom, u odnosu na one iznose iz budžeta kojima raspolažemo, podržimo vaše aktivnosti koje apsolutno doprinose realizaciji naših javnih politika. I to je sa jedne strane da kažem pozitivni dio ove teme, ove saradnje, ali istovremeno da naglasim da smo potpuno svjesni da položaj osoba s invaliditetom u Crnoj Gori, i ostvarenje svih njihovih ljudskih prava su daleko još uvijek od evropskih i apsolutnih standarda", dodala je Novaković Đurović.

Ona je dodala da u tom pravcu svi mi treba mnogo više da radimo, mnogo više da se trudimo, posebno u oblasti pristupačnosti uz veliku posvećenost Ministarstva, ali i Vlade Crne Gore, a „ja vjerujem i svih drugih državnih institucija, pa da krenemo od svog primjera, i naše prostorije, i naše institucije, za početak da učinimo pristupačnim osobama s invaliditetom, i na taj način im omogućimo ostvarivanje elementarnih ljudskih prava. Još jednom danas na ovom događaju izražavam veliku podršku svim aktivnostima i Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i kompletnog NVO sektora koji je u odnosu na ovu temu, ali i na druge teme, strateški partner Vlade Crne Gore, i otvoreni smo za vaše predloge i nadamo se da ćemo i u perspektivi donositi dobre i kvalitetne odlike, koje će zaista kreirati jedan mnogo, mnogo bolji ambijent za osobe s invaliditetom u Crnoj Gori”, zaključila je Đurović.

„Iako je Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom ratifikovana prije 13 godina, mi  u Crnoj Gori nemamo situaciju u praksi da Ministarstvo rada i socijalnog staranja, niti centri za socijalni rad, priznaju pravo osobama s invaiditetom na personalnu asistenciju, niti procjenjuju njihove potrebe za ovom uslugom, iako je već nekoliko godina donešen pravilnik koji definiše standarde, iako se pružaoci usluga obavezuju na licencu koju između ostalog posjeduju i ustanove, kada sprovode usluge, i iako postoji cjenovnik usluge još od septembra prošle godine.“ navela je Marina Vujačić, izvršna direktorica UMHCG, na Trgu Vektre, ispred prostorija nekolicine ministarstava. Ona je dodala da je Ministarstvo tada u komunikaciji s UMHCG prihvatilo da definiše cijenu usluge, "koja je nešto adekvatnija u odnosu na ono što smo imali kada smo je projektni sprovodili, međutim, nažalost državni organi ne čine dovoljno ili ne čine ništa da bi se ova usluga sprovodila u praksi, posebno ne onaj broj sati koji je potreban svakom korisniku individualno, niti opredjeljuju sredstva u budžetu da se usluga redovno sprovodi", dodala je Vujačić.

„NVO se ne mogu i ne smiju uslovljavati da sprovode uslugu personalne asistencije kroz projekte koji se finansiraju posredstvom Zakona o nevladinim organizacijama jer je personalna asistencija pravo OSI, a prava se ne mogu ostvarivati posredstvom NVO, već pred državnim organima“, dodala je .

„Uslovljavanjem NVO da posjeduju licencu prilikom konkursa, ili da dobijanje iste planiraju projektom. NVO se na taj način pretvaraju u paradržavne organizacije, odnosno pokušava se vršiti neprimjrena vrsta pritiska na njih jer ako finansijski zavise od nekog ministarstva onda će sigurno mnogo teže govoriti kritički i onako kako razmišljaju i kako bi inače govorili. Međutim, to Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore nikada neće stopirati i zaustaviti da se zalažemo za prava i položaj osoba s invaliditetom kako radimo godinama, u stvari evo više od dvije decenje. I upravo smo bili motivisani tim što smo mi vidjeli u Briselu 2019. na njihovom Freedom Drive, kada su se zaustavii ispred institucija Evropske unije i Evropske komisije i na simboličan način pokazali kakva je podrška EK pravima osoba s invaliditetom, tako što je jedna od osnivačica ENIL-a iz Švedske, zemlje na koju bismo se definitivno trebali na neki način, neću reći ugledati, ali itekako preuzimati pozitivne primjere koje oni imaju već decenijama i decenijama unazad. Na kraju krajeva, najrazvijenija su zemlja u tom smislu kada su u pitanju prava osoba s invaliditetom u praksi. Ona je bila zaključana u kavezu, metalnom, koji je stajao ispred ovih institucija i na kavezu je bio logo EU, a na njemu je pisalo: Ovaj projekat je podržan sredstvima EU. Oni su na simbolčan način onima od kojih zavise finansijski jer je Evropska komisija najveći donator ENIL-a, pokazali šta oni misle o njihovoj podršci i načinu na koji oni finansiraju države članice, koje iako EK podržava u izgradnji i otvaranju novih institucija, a s druge strane u svojim dokumentima se zalaže za deninstitucionalizaciju i poziva države članice i države kandidate da omogućavaju samostalan život  i ona radi potpuno suprotno u praksi." dodala je Vujačić.

Ona je navela da se osjećala ponosno što je dio takvog pokreta koji kritički ukazuje na nešto što su zaista negativne prakse, posebno imajući u vidu da mnoge osobe s invaliditetom cijeli svoj život provedu u takvim institucijama, potpuno ne samo odvojeni od porodica, nego i od prijatelja, poznanika, od generacije svoje, isključeni iz procesa obrazovanja, bez ikakve mogućnosti zapošljavanja, rada i sopstvenih prihoda i samim tim itekako zavisne od drugih, ne samo fizički nego u svakom mogućem smislu.

 "Oni koji ne odlučuju kada će se ustati, šta će obući, šta će i kada jesti, jednostavno ne mogu samostalno donositi odluke niti se to od njih treba očekivati. To je negdje bio motiv da i mi nešto slično organizujemo u Crnoj Gori, i zbog toga mi je jako drago da je makar relatvno  puno građana/ki s nama i mnogi su nas ovih dana podržavali na društvenim mrežama. Zaista je bila velika podrška medija danas tokom cijelog dana od jutra, a i sada, i neki resori odnosno njihovi predstavnici su tu sa nama, iako je otežaba komunikacija s njima, i zato im kažem, pozivam Ministarstvo da u najkraćem mogućem roku raspiše poziv za uslugu personalne asistencije i da makar pružaocima usluga koji su liencirani omogući to u praksi, kako ne bismo imali situaciju, kao što je sada, da samo jedna osoba s invaliditetom ostvaruje ovo pravo i trenutno je u potrazi za personalnim asistentom, i to nakon što je dobila sudski spor protiv države jer je upravo tužila zbog uskraćivanja prava na samostalan život i uslugu personalne asistencije.", dalje je kazala Vujačić.

Vujačić je dodala da to ne bi smjelo da se dešava, isto kao što ne bi trebalo da se dešava da  Zavod za zapošljavanje od februara nije isplatio subvencije poslodavcima koji ostvaruju zakonom ovo pravo ili su u ovom periodu podnijeli zahtjev po prvi put.

„Mogu misliti u kakvom su finansijskom problemu neki od njih. Tokom godine nam se obraćaju osobe s invaliditetom, koje su ostale bez radnog angažmana ili zbog raskida ugovora od strane poslodavaca, ili zato što im poslodavci nijesu ponudili produžetak ugovora nakon isteka onog na određeno vrijeme." dodala je Vujačić.

Na kraju pozvala je sva ministarstva da u najkraćim rokovima raspišu javne konkurse za finansiranje projekata NVO, kako bi se odluke donijele do kraja ove godine jer bi nezamislivo bilo da se sredstva vrate u budžet, odnosno ostanu neutrošena.

Događaju je prisustvovalo oko 70 građana, a isti je aktivnost projekta Samostalnošću do slobode, finansijski podržanom od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja posredstvom konkursa za NVO.

Pročitano 421 put(a)

Back to top