petak, 28 oktobar 2022 09:31

Projekat podizanja svijesti mladih u promociji prava OSI: Fokus na smanjenju socijalne distance

Written by

„Osobe s invaliditetom su posebno osjetljiva grupa i suočavaju se s mnogobrojnim problemima u svakodnevnom životu koji se ogledaju u fizičkim i socijalnim preprekama i predrasudama u stavovima prema invalidnosti“, naglašava Radivoje Bogavac.

Nevladine organizacije Novi poredak i Korak promjene realizuju projekat Slobodni u kretanju-Ravnopravni u saobraćaju koji ima za cilj podizanje nivoa svijesti i edukaciju mladih po pitanju promocije prava osoba s invaliditetom kao učesnika u saobraćaju. Fokus je na ukazivanju na prepreke s kojima se susreću OSI i smanjenje socijalne distance.

Koordinator na projektu profesor Radivoje Bogavac kaže da su aktivnosti programa usmjerene na promociju prava osoba s invaliditetom u saobraćaju i na mehanizme njihove implementacije u praksi.

„Projekat je fokusiran na primjenu formalno - pravnog okvira u procesu eliminisanja prepreka koje postoje u kretanju osoba s invaliditetom i saobraćajnih barijera sa kojima se svakodnevno susreću. Poštovanje prava osoba s invaliditetom je od značaja za poboljšanje indeksa ljudskih prava. Osobe s invaliditetom su posebno osjetljiva grupa i suočavaju se s mnogobrojnim problemima u svakodnevnom životu koji se ogledaju u fizičkim i socijalnim preprekama kao što su ograničenost kretanja u fizičkom prostoru, u saobraćaju, u prisutnim predrasudama kao i u stavovima prema invaliditetu“ naglašava Bogavac.

Radionice u Mojkovcu i Andrijevici

U nastavku realizacije projekta projektovane su radionice u SMŠ Vuksan Đukić u Mojkovcu i SMŠ Andrijevica u Andrijevici s ciljem podizanja svijesti učenika o problemu participacije OSI u kretanju u saobraćaju. Planirano je i održavanje okruglog stola s osobama s invaliditetom kojom prilikom će se markirati njihovi bazični problemi u kretanju kao učesnika u saobraćaju i biti evidentirane sve prepreke u ostvarivanju prava OSI.

Projekat Slobodni u kretanju-Ravnopravni u saobraćaju finasijski je podržalo Ministarstva kapitalnih investicija Crne Gore.

U okviru projekta su realizovane tri informativno edukativne radionice s 60 učenika treće godine Gimnazija Miloje Dobrašinović u Bijelom Polju u cilju povećanja stepena informisanosti, razumijevanja i znanja učenika o zaštiti prava OSI kao učesnicima u saobraćaju, otklanjanju barijera u njihovom kretanju kao i o značaju društvene inkluzije osoba s invaliditetom.

Prema riječima profesorice Milene Drobnjak, koja je bila predavač na radionicama, mnogo je bitno da mlade ljudi, koji su budući nosioci državnih i javnih funkcija, budu na pravi način edukovani po pitanju prava osoba s invaliditetom.

„Mladima je neophodno ukazati na administrativne prepreke s kojima se suočavaju OSI, odnosno neagilnost nadležnih institucija vezano za implementaciju ljudskih prava, razne pravne i proceduralne prepreke kao i na socijalne prepreke, odnosno socijalnu distancu i stigmatizaciju prema osobama s invaliditetom koji pokreću diskriminatorsko ponašanje“,  naglasila je Drobnjak.

Predavač na projektu Dragana Božović akcentovala je neinformisanost mladih o pravima osoba s invaliditetom i o formalno pravnim procedurama za njihovo ostvarivanje. Ukazala je na mnoge prepreke u fizičkom okruženju koje potpuno blokiraju ili otežavaju kretanje OSI.

Izvor: portal Dan

Priredio: Ivan Čović

Pročitano 633 put(a)

Back to top