utorak, 20 decembar 2022 07:42

Ombudsman utvrdio nejednako postupanje u finansiranju: Država štedi na djeci s invaliditetom

Written by

Nejednakim postupanjem se korisnici usluga dovode u neravnopravan položaj i imaju nejednak tretman. U povoljnijem položaju bivaju oni korisnici ustanove koju finansira država, piše u mišljenju Snežane Mijušković.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da postoji neujednačenost finansiranja dnevnih centara za djecu s invaliditetom, odnosno da više novca dobijaju one ustanove koje je formirala država, a manje opštinske, iako rade isti posao i korisnike im šalju centri za socijalni rad.

Ombudsman je utvrdio da u Herceg Novom postoje dvije javne ustanove koje pružaju uslugu dnevnog boravka djeci s invaliditetom i to Dnevni centar koji je osnovala Opština Herceg Novi, koji ima 12 korisnika, kao i Dnevni centar u JU Dječjem domu Mladost u Bijeloj, koji je osnovala država i koji ima 10 korisnika. U obje ustanove upućivanje korisnika vrši Centar za socijalni rad Herceg Novi. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je rješenjem od 18. avgusta 2021. utvrdilo cijenu usluge dnevnog boravka za djecu i mlade s invaliditetom, koju pruža JU Dječji dom Mladost Bijela u iznosu od 2,19 eura po satu. Na drugoj strani Opština Herceg Novi donijela je Pravilnik o kriterijumima i mjerilima za utvrđivanje cijene usluga u JU Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju Herceg Novi od 15. decembra 2021. i Odluku o utvrđivanju cijene usluga dnevnog boravka u JU Dnevnom centru za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi, te je precizirano da cijena usluge dnevnog boravka iznosi: 1.280 eura mjesečno po korisniku za punodnevni boravak (8 časova); 640 eura mjesečno po korisniku za poludevni boravak (četiri sata) i 7,27 eura po satu po korisniku.

„Rješenja se razlikuju u odnosu na to u koju ustanovu dijete se upućuje, te korisnici u JU Dječjem domu Mladost participiraju u cijeni usluge, a da nadležno Ministarstvo participira po 150,00 eura po korisniku, dok za JU Dnevni centar u Sutorini u rješenjima se ne navodi participacija korisnika, a od početka ove godine taj Centar ne dobija participaciju od države“, piše u mišljenju Ombudsmana.

U instituciji Ombudsmana su kontaktirali i druge centre u Crnoj Gori i utvrdili neujednačenu praksu.

„U usmenim razgovorima s predstavnicima drugih dnevnih centara za djecu s invaliditetom koje je osnovala lokalna samouoprava, obavješteni smo da pojedini i dalje dobijaju participaciju po korisniku u iznosu od 150 eura za cjelodnevni boravak, odnosno 75 eura za poludnevni boravak. Predstavnici Zaštitnika obišli su veliki broj dnevnih centara, sa čijim rukovodiocima je u čestoj usmenoj komunikaciji i zapažene su različiti pristupi u finansiranju i različit odnos države prema njima. Primjećuje se, dakle, različito postupanje i funkcionisanje dnevnih centara, odnosno različit odnos države prema onima koje su osnovale lokalne samouprave, u odnosu na one čiji je osnivač država. Nejednakim postupanjem se korisnici usluga dovode u neravnopravan položaj i imaju nejednak tretman. Naime, u povoljnijem položaju bivaju oni korisnici ustanove koju finansira država“, navodi se u mišljenju koje je donijela zamjenica OmbudsmanaSnežana Mijušković.

Ističu da ovakav način poslovanja veoma važnih servisa za djecu s invaliditetom, nije u skladu sa strateškim dokumentima, koji preporučuju, između ostalog, da se djeci iz osjetljivih grupa tj. djeci s invaliditetom, obezbijedi jednak pristup ostvarivanju prava.

Pokrivaju samo 20 odsto troškova

U instituciji Ombudsmana kažu da je Zajednica opština ranije ukazivala da učešće nadležnog Ministarstva u iznosu od 150 eura za dnevne centre, pokriva samo 20 odsto od realne cijene koštanja ove usluge. Dnevni centri na lokalnom nivou, kako navode, su ustanove socijalne i dječje zaštite, koje su jedan od načina deinstitucionalizacije djece s invaliditetom, i namjera njihove djelatnosti je i da se svoj djeci pruže podjednake šanse da napreduju u svojim sredinama, što predstavlja nastavak započetog puta okrenutog ka deinstitucionalizaciji.

„Mišljenja smo da u cilju uspješnog procesa deinstitucionalizacije potrebno je obezbijediti održivost ovih važnih usluga socijalne i dječje zaštite jer se zapaža da se još nije u potpunosti dogodila decentralizacija pružanja usluga i finansiranja. Lokalne samouprava uložile su velika sredstva na osnivanju dnevnih boravaka za djecu s invaliditetom, ali se zapaža da u ovom trenutku država ima prilično indolentan odnos prema njima i njihovom funkcionisanju, naročito u sjevernim opštinama koje se nerijetko suočavaju s finansijskim problemima. Ističemo da se Zajednica opština u prethodnom periodu obraćala Zaštitniku, ukazujući na probleme finansiranja i dalje održivosti rada dnevnih centara, kako bi se isti duguročno riješili“, navode u instituciji Ombudsmana.

Izvor: Portal Dan

Pripremio: Ivan Čović

Pročitano 489 put(a)

Back to top