sreda, 30 avgust 2023 12:38

Lazarević: Više od 90 odsto osoba s invaliditetom ustanove socijalne zaštite napušta u mrtvačkom sanduku, potrebna deinstitucionalizacija

Written by

Izvršna direktorka Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI) Snežana Lazarević rekla je da više od 90 odsto korisnika ustanova socijalne zaštite ustanovu napušta u mrtvačkom sanduku.

Zbog toga je potrebna deinstitucionalizacija, koja se ne odnosi samo na to da se pomogne osobi s invaliditetom da izađe iz ustanove, već i na to kako da se spriječi da dijete ili odrasla osoba uđe u ustanovu, kazala je Snežana Lazarević na konferenciji za novinare.

Ona je predstavila rezultate onlajn istraživanja, koje je Inicijativa sprovela, rekavši da 93 odsto roditelja osoba s invaliditetom tvrdi da je njihovoj djeci potrebna podrška van kuće.

S obzirom na to da su u istraživanju učestvovali i roditelji i same osobe s invaliditetom, ali i ustanove koje pružaju usluge socijalne zaštite, rezultati su bili različiti u zavisnosti od toga ko je davao odgovore.

Na pitanje da li im je potrebna pomoć roditelja, potvrdno je odgovorila četvrtina ispitanika osoba s invaliditetom, dok su svi ispitani roditelji potvrdno odgovorili da je njihovoj djeci potrebna njihova pomoć.

Oko polovine osoba sa invaliditetom reklo je da mogu da se oslone i na druge članove porodice, dok to tvrdi samo četvrtina ispitanih roditelja.

Nataša Konstatinović iz Trag fondacije rekla je da je program Pokret polet, u okviru kog je sprovedeno istraživanje, finansirala Evropska unija (EU), a kroz koji se podržavaju organizacije civilnog društva za razvoj javnih politika u zajednici.

Taj program je usmjeren na socio-ekonomski razvoj, odnosno razvoj usluga socijalne zaštite u zajednici, radna prava, socijalno preduzetništvo.

Ona je kazala da je otvoren konkurs za Pokret polet za sredstva od 15.000 eura za projekat u trajanju od godinu dana.

Izvor: Portal Danas.rs

Pripremio: Ivan Čović

Pročitano 450 put(a)

Back to top