četvrtak, 28 decembar 2023 11:29

Prava OSI ne smiju biti zapostavljena oblast

Written by

Nezavisni monitoring mehanizam za promociju, zaštitu i praćenje primjene Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD) u Crnoj Gori, osim terenskih posjeta i izvještavanja, u narednoj godini iniciraće sastanke s predstavnicima sve tri grane vlasti radi promocije rada, nadležnosti i zagovaranja prava OSI i djece s invaliditetom.

U Podgorici je održan sastanak članova/ica Nezavisnog monitoring mehanizma, na kome su razmotreni učinci rada u prvoj godini postojanja i planovi za narednu.

Sa sastanka je poručeno da zaštita i ostvarivanje prava OSI ne smije biti zapostavljena oblast, već pitanje kontinuiranog, posvećenog i sistemskog pristupa.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, uz tehničku podršku sistema Ujedinjenih nacija (UN) u Crnoj Gori, uspostavio je početkom godine Nezavisni monitoring mehanizam za UNCRPD, koji čine predstavnici deset nevladinih organizacija i predstavnici institucije Zaštitnika.

Nezavisno tijelo uspostavljeno je u okviru projekta Podrška nezavisnom monitoringu UNCRPD i predstavlja dio dvogodišnje inicijative Unapređenje inkluzije djece i odraslih s invaliditetom u Crnoj Gori, finansirane od strane Partnerstva UN za prava osoba s invaliditetom, koju realizuju UNICEFProgram UN za razvoj (UNDP) i Kancelarija rezidentnog koordinatora UN u Crnoj Gori.

Tokom ove godine održana su dva treninga o jačanju kapaciteta, znanja i ekspertize o samoj Konvenciji, kao i modelima i instrumentima praćenja njene primjene. Takođe, sprovedeno je više terenskih posjeta vaspitno-obrazovnim ustanovama, zdravstvenim, kao i ustanovama socijalne i dječje zaštite, u okviru kojih je sagledavano stanje u vezi s primjenom Konvencije.

Podsjećamo da postoji očekivanje da će Nezavisni monitoring mehanizam izvještavati prema Komitetu UN za prava OSI, kroz alternativni model izvještavanja, kao i da će snažno zagovarati model pristupa invaliditetu koji je zasnovan na ljudskim pravima.

Izvor: Portal Ombudsman

Pripremio: Ivan Čović

Pročitano 281 put(a)

Back to top