petak, 19 januar 2024 10:30

CDT, UZOR i UMHCG: Za kvalitetnu izbornu reformu potrebno proširiti djelokrug Odbora

Written by

Centar za demokratsku tranziciju (CDT), Udruženje za odgovorni i održivi razvoj (UZOR) i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) izrazili su zadovoljstvo zbog početka rada Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu i ukazali na potrebu proširenja djelokruga Odbora u odnosu na zadatke definisane u članu 4. Odluke o obrazovanju odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu.

CDT je, u pripremi davanja svog doprinosa predstojećoj reformi, analizirao uočene nedostatke u zakonodavnom okviru, i ocijenio da će u okviru reforme biti potrebno analizirati, i u manjoj ili većoj mjeri mijenjati i doraditi, makar 15 zakonskih tekstova, koji su povezani sa onim elementima koji čine kvalitetan izborni ambijent.

Cilj predloga je da se ova prilika iskoristi kako bi se adresirali svi uočeni problemi koji opterećuju izborne procese i utiču na njihov kredibilitet i legitimitet, i kako bi obuhvat reforme zadovoljio i ovaj epitet iz naziva Odbora i ona bila zaista sveobuhvatna.

Smatramo da je prilikom donošenja odluke napravljen propust kada je iz zadataka Odbora izostavljen rad na Zakonu o izboru Predsjednika Crne Gore, koji je jedan od ključnih izbornih zakona. Ovaj zakon je usvojen 2007, a 2023.  se prvi put primjenjivao za drugi krug izbora, pri čemu je uočena nedostatna regulacija drugog kruga, koji je tretiran kroz samo tri kratka člana zakona. Državna izborna komisija (DIK) je ove nejasnoće rješavala i kroz zaključke i uputstva stvarala pravnu praksu. Ova rješenja, u okviru predstojeće izborne reforme, treba da budu iskorišćena i inkorporirana u izborno zakonodavstvo, u cilju zaokruživanja pravnog okvira za drugi krug izbora.

Takođe, neophodno je da nova ili unaprijeđena rješenja u svim zakonima iz djelokruga Odbora budu praćena efikasnim i odvraćajućim sankcijama. Imajući u vidu lošu praksu u kojoj su ozbiljne povrede izbornih prava i pravila povezanih s izborima u prošlosti ostajala nekažnjena ili neadekvatno kažnjena, smatramo da propisivanje prekršajnih sankcija neće biti dovoljno, te da će za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva za promjene biti potrebno otvoriti i Krivični zakonik Crne Gore u dijelu krivičnih djela protiv izbornih prava.

U skladu s više puta ponovljenim međunarodnim preporukama, potrebno je značajno unaprijediti sistem zaštite izbornog prava, uključujući i ustavnosudsku zaštitu, zbog čega smatramo da će biti neophodno pripremiti  analizu potencijalnih promjena Zakona o Ustavnom sudu.

Ravnopravno medijsko predstavljanje je jedan od ključnih elemenata fer izbora, i odredbe koje to regulišu u Zakonu o izboru odbornika i poslanika zahtijevaju ozbiljnu reviziju. Međutim, u kontekstu savremenih izazova, korišćenja novih medija i tehnologija i potrebe za zaštitom demokratskih procesa od negativnog uticaja dezinformacija, u ovom kontekstu je neophodno razmotriti i povezane izmjene u medijskim zakonima – Zakonu o medijima, Zakonu o elektronskim medijima (budućem Zakonu o audio-vizuelnim medijskim servisima) i Zakonu o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore.

Finansiranje političkih partija i izbornih kampanja je identifikovano od svih relevantnih aktera kao jedan od najproblematičnijih aspekata izbornog procesa. Nadzor nad ovom oblasti je u nadležnosti Agencije za sprečavanje korupcije, a Odlukom o osnivanju Odbora predviđeno je jačanje njenih kapaciteta, profesionalizma i transparentnosti. Smatramo da ovo nije moguće uraditi bez unapređenja odredbi Zakona o sprečavanju korupcije, a moguće je da će biti potrebne i intervencije u Zakonu o Državnoj revizorskoj instituciji u dijelu revizije političkih subjekata, kao i računovodstvenih zakona u dijelu finansijskog poslovanja partija.

Konačno, u cilju unapređenja lokalne demokratije, koju ne garantuju samo uslovi za lokalne i izbore već i izbori mjesnih zajednica, smatramo da je poželjno da se razmotre i izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi.

Pročitano 306 put(a)

Back to top