ponedeljak, 01 jul 2024 06:26

Lokalne samouprave imaju ključnu ulogu u pružanju usluga za lica sa invaliditetom na lokalnom nivou

Written by

Jasan okvir međusektorske saradnje između svih subjekata na lokalnom nivou koji imaju ulogu u sprovođenju politika koje se odnose na djecu s invaliditetom/djecu sa smetnjama u razvoju neophodan je kako bi se stvorili uslovi za eliminaciju svih oblika diskriminacije i društvene isključenosti sa kojima se oni suočavaju u svim oblastima od značaja za postizanje pune ravnopravnosti i jednakog položaja u društvu, poručila je Irena Rakočević, vršiteljka dužnosti generalne direktorice u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava.

Ona je u svom obraćanju istakla da će Direktorat za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava u okvirima svojih nadležnosti sa punom posvećenošću sprovoditi nacionalne politike u oblasti zaštite i unapređenja prava lica sa invaliditetom i promovisati jednakost.

Rakočević je podsjetila da lokalne samouprave imaju ključnu ulogu u pružanju usluga za lica sa invaliditetom na lokalnom nivou te da je potrebno u svim politikama planirati licenciranje novih pružalaca usluga razvoju i sprovođenje finansiranih usluga za adekvatan broj korisnika/ca tih usluga. 

Učestvujući na dvodnevnoj obuci za primjenu konkretnih postupaka u radu sa osobama iz spektra autizma i sa kombinovanim oštećenjima koju je organizovalo Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju Zračak Nade, u Pljevljima, ona je naglasila da je pristup djeci sa invaliditetom i djeci sa smetnjama u razvoju u skladu sa modelom zasnovanim na ljudskim pravima, te da je neophodno da se sve aktivnosti u predmetnoj oblasti usaglase sa specifičnim potrebama svakog djeteta.

Obuka namijenjena stručnim licima iz jedinica lokalne samouprave, javnim ustanovama socijalne i dječje zaštite, nevladinim organizacijama koje pružaju usluge socijalne i dječje zaštite, za cilj je imala unapređenje integrisane podrške za djecu s invaliditetom/djecu sa smetnjama u razvoju i za odrasla lica sa invaliditetom.

Organizovana u okviru projekta Stvaranje uslova za eliminaciju diskriminacije i društvene isključenosti sa kojima se suočavaju djeca i mladi sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom kroz obezbjeđivanje adekvatnih usluga i aktivnosti na lokalnom nivou, obuka je bila finansijski podržana od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

 

Izvor: Vlada Crne Gore

Pripremila: Dajana Vuković

Pročitano 94 put(a)

Back to top