Željko

Željko

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) nastavlja s Onlajn pravnim savjetovalištem za OSI. Teme narednog savjetovališta biće Samostalan život i usluge podrške u zajednici i Nasilje nad osobama s invaliditetom, s posebnim naglaskom na djecu i žene.

Događaj će biti organizovan 18. februara 2021, u 11.00 časova na Zoom-u, a prenos uživo na Facebook-u. 

Cilj aktivnosti je osnaživanje osoba s invaliditetom, s posebnim naglaskom na djecu i mlade s invaliditetom, kao i na žene s invaliditetom, da se aktivnije zalažu za svoja prava.

Na ovaj način pružiće se potrebna stručna podrška ciljnoj grupi da se informiše i podstakne da se aktivnije bori za svoja prava i da ista zaštiti. Osim  toga, besplatno pravno savjetovanje biće pruženo i porodicama osoba s invaliditetom na koje pandemija i mjere sprečavanja i oporavka od COVID-19 neprimjereno utiču, što bi moglo rezultirati njihovom boljom zaštitom i većom otpornošću na potencijalno negativne mjere. 

Pozivamo sve zainteresovane za prava OSI da nam do 17. februara 2021. do 16.00 časova dostave pitanja iz navedenih oblasti na koja žele odgovore. Pitanja se mogu slati putem SMS-a na telefon: 069/385-981 i 067/801-761, e-maila (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.) Fejsbuk straniceInstagram naloga, putem čata na portalu DisabilityInfo.me  ili putem čata na platformi Vršnjačkapodrška.me (po sopstvenom izboru zainteresovanih). Nakon završetka snimak će biti objavljen na platformi Vršnjačkapodrška.me i YouTube stranici UMHCG-a i biće dostupan svim zainteresovanim stranama koje bi mogle pronaći odgovore na svoja pitanja. 

Ovim putem ujedno i podsjećamo da nam se u okviru Besplatnog pravnog savjetovališta možete obratiti svakog radnog dana i informisati se o pravima po osnovu invaliditeta koja vas ineresuju kao i o načinima njihovog ostvarivanja i načinima njihove zaštite. 

Ova aktivnost realizuje se u okviru projekta Onlajn pravno savjetovalište za OSI u Crnoj Gori kao odgovor na COVID-19, koji je finansijski podržan od strane Britanske ambasade u Podgorici.

Pripremila: Dragana Sokić, koordinatorka projekta

 

ponedeljak, 08 februar 2021 11:57

SMJERNICA O UPRAVNOM SPORU I PRAVNOM POSTUPKU

Na linku ispod, nakon što preuzmete dokument, možete se upoznati s procedurom pokretanja upravnog postupka i upravnog spora, odnosno pokretanja prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka pred nadležnim institucijama, kao i upravnog spora pred Upravnim sudom.

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) nastavlja s radionicama za žene s invaliditetom o pravu na rad i zapošljavanje. Tako će sljedeća radionica, biti organizovana u Bečićima, 2. februara 2021, s početkom u 16.30 časova, u hotelu Splendid.

Cilj radionice je podizanje nivoa znanja žena s invaliditetom o pravima u oblasti rada i zapošljavanja. Ovom  prilikom će žene s invaliditetom biti edukovane o svojim pravima, načinima njihove zaštite, i motivisane i osnažene za traženje posla ili pokretanje samostalnog biznisa i zaštitu svojih prava u toku zaposlenja i rada. 

Sadržaj radionica biće motivaciono – edukativnog karaktera a biće podijeljena i Brošura o pravima žena s invaliditetom na rad i zapošljavanje, kao i maske za lice za zaštitu od prenošenja novog oblika koronavirusa. Radionicama će biti obuhvaćene sljedeće teme: modeli pristupa invaliditetu, višestruka i intersekcijska diskriminacija žena s invaliditetom, garancije prava na rad i zapošljavanje u domaćem i međunarodnom zakonodavstvu, pravo na zaštitu i zdravlje na radu i sl.

Ova aktivnost dio je potgranta i realizuje se u okviru projekta OsnaŽENA, zapOSIena, uključena  podržanog od strane Mreže žena Kosova i njenih partnera kroz aktivnosti ”Unaprjeđenje radnih prava žena“. Ovu aktivnost finansira Evropska unija, a sufinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida). Sadržaj ove aktivnosti / posta isključiva je odgovornost Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i ne odražava nužno stavove Evropske unije ili Sida-e”. 

Prijave zainteresovanih kandidatkinja mogu se slati na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. do 1. februara u 12.00 časova, a za sva dodatna pitanja organizacione i tehničke prirode informacije se mogu dobiti na telefon: 020/265-650 i 069/385-981.

Napomena: Radionica će se održati u skladu s aktuelnim mjerama zaštite zdravlja propisanim od strane Ministarstva zdravlja.

Pripremila: Dragana Sokić, koordinatorka projekta

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizuje Onlajn pravno savjetovalište za OSI 28. januara s početkom u 11.00 časova. Teme prvog onlajn savjetovališta biće Upravni postupak i Diskriminacija osoba s invaliditetom u oblasti rada i zapošljavanja 

Događaj će biti organizovan na Zoom-u, a prenos uživo na Facebook-u. 

Cilj aktivnosti je osnaživanje osoba s invaliditetom, s posebnim naglaskom na djecu i mlade s invaliditetom, kao i na žene s invaliditetom, da se aktivnije zalažu za svoja prava.

Na ovaj način pružiće se potrebna stručna podrška ciljnoj grupi da se informiše i podstakne da se aktivnije bori za svoja prava i da ista zaštiti. Osim  toga, besplatno pravno savjetovanje biće pruženo i porodicama osoba s invaliditetom na koje pandemija i mjere sprečavanja i oporavka od COVID-19 neprimjereno utiču, što bi moglo rezultirati njihovom boljom zaštitom i većom otpornošću na potencijalno negativne mjere. 

Pozivamo sve zainteresovane za prava OSI da nam danas do 18.00 časova dostave pitanja na koja žele odgovore. Pitanja možete slati putem SMS-a na telefon: 069/385-981 i 067/801-761, e-maila (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.) Fejsbuk straniceInstagram naloga, putem čata na portalu DisabilityInfo.me ili putem čata na platformi Vršnjačkapodrška.me (po sopstvenom izboru zainteresovanih). Nakon završetka snimak će biti objavljen na platformi Vršnjačkapodrška.me i YouTube stranici UMHCG-a i biće dostupan svim zainteresovanim stranama koje bi mogle pronaći odgovore na svoja pitanja. 

Do kraja februara planiran je najmanje još jedan događaj pa vas ujedno pozivamo da predložite temu narednog savjetovališta, odnosno konkretnu oblast života u okviru koje vas interesuju prava, način njihovog ostvarivanja i način njihove zaštite. 

Ova aktivnost realizuje se u okviru projekta Onlajn pravno savjetovalište za OSI u Crnoj Gori kao odgovor na COVID-19, koji je finansijski podržan od strane Britanske ambasade u Podgorici.

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva sve zainteresovane s pozitivnim stavovima prema osobama s invaliditetom da se prijave za posao personalnog asistenta/kinje. Potrebno je ukupno 10 personalnih asistenata/kinja.

U zavisnosti od vrste invaliditeta i iskazane potrebe za asistencijom pojedinačnih korisnika/ca, obaveze i organizacija poslova personalnih asistenata/kinja će se razlikovati.

Neke od usluga koje personalni asistent/kinja pružao/la mogu pružati su:

  •   lične potrebe (oblačenje, lična higijena, transfer – kolica/krevet, potrebe u toaletu i sl.),
  •   pomoć u kući (čišćenje, pranje, spremanje i kućne nabavke),
  •   socijalne potrebe (odlazak na posao ili drugu vrstu obrazovnog i radnog angažmana, šetnje, vježbanje, rekreacija, putovanja...)

Nakon isteka roka za prijave, u prostorijama UMHCG će biti organizovan sastanak korisnika/ca i potencijalnih asistenata/kinja radi upoznavanja i razgovora o pojedinačnim potrebama svakog od njih, nakon čega će biti izvršen izbor. S odabranim asistentima će se sklopiti ugovor o djelu, za period 9 – 12 mjeseci. Mjesto rada će biti mješto prebivališta/boravišta korisnika (Podgorica, Cetinje, Bijelo Polje), dok su u slučaju putovanja korisnika, moguća i putovanja asistenta/kinja van mjesta prebivališta/boravišta.

Zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti dostavljanjem motivacionog pisma i biografije, najkasnije do 31. januara 2021. na mejl adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. s naslovom teksta mejla „Prijava za posao personalnog asistenta“. Svi izabrani personalni asistenti/kinje će sa korisnicima/cama proći kroz jednodnevnu obuku o pružanju ove usluge.

Za sve dodatne informacije možete pozvati na brojeve telefona 020 265 650, 067  801 761 ili 069 385 981, od ponedeljka do petka, od 8.30h do 16.00 časova. Kontant osoba tim povodom je Milica Marđokić, stručna radnica u UMHCG.

Presonalna asistencija će se obezbijediti za ukupno 10 korisnika kroz dva projekta i to: projekat Pristupačnim prevozom do promjena (Accessible drive (for) the change) koji UMHCG realizuje u partnerstvu s Glavnim gradom Podgorica i Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu, uz finansijsku podršku EU i kofinansiranje Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, kroz projekat IPA II - Višegodišnji program akcije za Crnu Goru za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku (Multi-annual Action Programme for Montenegro on Employment, Education and Social Policies), grant u okviru poziva Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite i kroz projekat OsamoStalI se! koji sprovodi UMHCG uz finansijsku podršku Ministarstva finansija i socijalnog staranja posredstvom Konkursa za NVO u 2020.

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) sprovodiće Savjetovalište za srednjoškolce s invaliditetom, narednih šest mjeseci i to srijedom od 10.00h do 12.00h. 

Ova aktivnost ima za cilj informisanje učenika s invaliditetom o pravima i servisima podrške tokom školovanja, stvaranje ravnopravnijih uslova, kako za vrijeme srednjeg obrazovanja – upućivanjem različitih inicijativa srednjim školama, kao što su upis djece s invaliditetom, vanredno polaganje nastave i/li poštovanje standarda pristupačnosti, tako i za vrijeme visokog obrazovanja.

Dodatno, putem Savjetovališta budući studenti biće informisani i osnaženi za nastavak daljeg školovanja, na način što ćemo im pružiti podršku pri odabiru željenog fakulteta i prilikom upisa na fakultet, redovno ili po principu afirmativne akcije (ovo uključuje i pomoć prilikom prikupljanja i predaje dokumentacije), pružanje informacija u cilju ostvarivanja prava na studentsku stipendiju i smještaj u studentskom domu. 

Kroz ovu aktivnost učenici će biti informisani i o pravima i mogućnostima koje mogu ostvariti kao brucoši u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. Prije svega ističemo: 

- upućivanje inicijative za primjenu principa afirmativne akcije prilikom upisa, i u situaciji kada se kandidat za upis na studijski program na osnovnim i specijalističkim studijama nalazi ispod crte odnosno ispod propisanog broja kandidata za upis;

- upućivanje inicijative fakultetskoj jedinici/konkretnom profesoru da omogući polaganje predispitnih i ispitnih obaveza na način, u vrijeme i u formi koja studentu najbolje odgovara, uključujući i pomjeranje kolokvijuma/ispita ukoliko je student s invaliditetom bio spriječen da izađe u prvobitno zakazanom terminu;

- upućivanje Zahtjeva za povraćaj novca uplaćenog po osnovu naknade za školovanje za tekuću studijsku godinu fakultetskoj jedinici/univerzitetu, i dr.

Svi zainteresovani nam se mogu obratiti za informacije i savjete pozivom na brojeve telefona UMHCG: 020 265 650; 067 801 761; 069 385 981 ili slanjem poruke na Fejsbuk stranicu https://www.facebook.com/UMHCG/ ili Instagram nalog Udruženja umhcg_aydm.

Ova aktivnost se trenutno sprovodi u okviru projekta Nauči – primijeni promijeni, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, kroz konkurs Inkluzija na djelu za finansiranje projekata/programa za NVO u oblasti institucionalnog i vaninstitucionalnog obrazovanja-podoblast podrška inkluzivnom obrazovanju za 2020.

Osim toga, Udruženje je od nedavno pokrenulo i uslugu prevoza "od vrata do vrata" za osobe s invaliditetom koje žive, rade ili se obrazuju na teritoriji Glavnog grada Podgorica. Uslugu je moguće naručiti pozivom na neki od brojeva telefona: 067 124 000 i 020 282 300. Uslugu individualnog i grupnog psihološkog savjetovališta UMHCG pruža u zavisnosti od projektnih aktivnosti, kao i usluge personalne asistencije i asistencije u nastavi za određeni broj korisnika. 

Pripremila: Anđela Miličić

Lai Či-Vai (31) je korisnik kolica i prvi čovjek u Hong Kongu koji se popeo na neboder visine 250 metara. Deset sati mu je trebalo da dostigne visinu malo veću od 250 metara, ali nije uspio da dođe do samog vrha 300 metara visoke kule Nina na poluostrvu Kovlun u Hong Kongu.

„Bio sam prilično uplašen. Dok sam se penjao uz planine, tada sam mogao da se oslanjam na kamenje i koristim šupljine, ali ovo s kulom, dalo je prostora da se samo mogu osloniti na uže o koje visim“, rekao je Lai.

Lai je inače prije 2011., četiri puta proglašavan za prvaka Azije u kategoriji penjanja po stijeni i u jednom trenutku je zauzeo osmo mjesto na svijetu.

Prije pet godina popeo se na 495 metara visoku planinu Lajon rok u Hong Kongu.

„Osim što sam samo živio, pitao sam se šta me pokreće? Tako sam počeo da jurim za tim, znajući da postoji mogućnost da se popnem na planine“, rekao je Lai.

„Na neki način sam zaboravio da sam osoba s invaliditetom jer još uvijek mogu da sanjam i još uvijek mogu da radim ono što volim“, dodao je.

Iako nije stigao na vrh nebodera, zbog bezbjednosnih razloga, Lai se nadao da će poslati pravu poruku.

„Neki ljudi ne razumiju osobe s invaliditetom, neki misle da smo uvijek slabi, da nam treba pomoć i sažaljenje ljudi. Ali, želim da kažem svima da to nije tako. Osoba s invaliditetom može takođe da stvori priliku, nadu, svjetlo, i  na nju se ne treba gledati kao na „slabu“ osobu“, zaključio je Lai.

Izvor: www.in4s.net

Predsjednik Evropskog parlamenta David Sasoli (David Sassoli) sastao se s predsjednikom Evropskog foruma osoba s invaliditetom (European Disability Forum – EDF) Janisom Vardakastanisom (Yannis Vardakastanis) da bi razgovarali o ulozi Evropskog parlamenta u osiguravanju zaštite i promocije ljudskih prava sto miliona osoba s invaliditetom. Tokom razgovora su takođe pomenuti i prioriteti evropskog pokreta osoba s invaliditetom, kao što je uticaj pandemije COVID-19 i nova Evropska strategija o pravima OSI. 

Tokom razgovora o Strategiji, predsjednik Sasoli je istakao svoju spremnost da organizuje sastanak s EDF-om i članovima nadležnih komiteta u Evropskom parlamentu nakon što Evropska komisija donese Strategiju u prvom kvartalu ove godine. Delegacija EDF-a je istakla uvjerenje da će Evropski parliament nastaviti da bude aktivan u ostvarivanju ciljeva Strategije. 

„Potrebni ste nam. Treba da povećamo mogućnosti institucija da reaguju. Sve inicijative Evropskog parlamenta treba da sadrže i osvrt na prava osoba s invaliditetom. Moramo biti uspješni na ovom polju da bi došlo do napretka“, izjavio je Sasoli. 

Predsjednik Sasoli je takođe naglasio važnost Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom za Evropsku uniju u prethodnih deset godina, i ponovio posvećenost Evropskog parlamenta da se bavi pravima osoba s invaliditetom u svom radu. Deseta godišnjica stupanja na snagu Konvencije biće obilježena 22. januara, a predsjednik Sasoli je smatra ključnom, te će tim povodom izdati saopštenje za javnost, uz nadu da će biti praćeno porukama predsjednika političkih grupa. 

U tom duhu, EDF je zatražio od predsjednika Sasolija da jača ulogu Evropskog parlamenta u uključivanju tema u vezi s invaliditetom u sve politike. Da bi se ostvario ovaj cilj, EDF, njegove članice, kao i neformalna grupa Evropskog parlamenta za prava osoba s invaliditetom više puta su izrazili očekivanje da se uspostavi kontakt tačka za pitanja invaliditeta koja bi se mogla transformisati u komitet, kao u parlamentima Grčke, Irske ili Španije. 

Predsjednik EDF-a je naglasio da je pandemija COVID-19 u znatnoj mjeri uticala na osobe s invaliditetom, njihove porodice i sve koji im pružaju podršku. Predsjednik Sasoli se saglasio, izjavivši da nijesu svi podjednako pogođeni pandemijom. 

„Svjedoci smo mnogih kršenja ljudskih prava OSI tokom krize, uključujući i one s tragičnim posljedicama. Evropski parlament, kao istinski predstavnička institucija evropskih građana, mora detaljno istražiti ove slučajeve i spriječiti da se ikad više ponove“, rekao je predsjednik EDF-a. Na ovu molbu, predsjednik Sasoli je obećao da će sa svojim timom provjeriti pravni osnov za osnivanje parlamentarnog tijela koje bi ispitalo ove slučajeve. 

Predsjednik Evropskog parlamenta istakao je važnost glasa osoba s invaliditetom na konferenciji o budućnosti Evropske unije. Takođe je pozvao na veće uključivanje EDF u dijalogu s Komitetom za ustavna pitanja (Committee on Constitutional Affairs (AFCO)) da bi se garantovalo pravo glasa svim osobama s invaliditetom.  

Na kraju, predsjednik EDF-a takođe je zatražio političku podršku gospodina Sasolija za organizaciju pete Evropske skupštine osoba s invaliditetom uz domaćinstvo Evropskog parlamenta čim situacija u EU to dozvoli. 

Izvor: Evropski forum osoba s invaliditetom 

Prevod s engleskog: Anđela Radovanović

ponedeljak, 18 januar 2021 08:40

Spremno dočekujemo paraolimpijsku 2021

„Paraolimpijci su i u godini pandemije koronavirusa Crnu Goru učinili ponosnom“, kazao je predsjednik Paraolimpijskog komiteta (POK) Igor Tomić.

On je naglasio da podvizi crnogorskog POK nijesu mjerljivi samo rezultatima i medaljama, već brojnim uspjesima na organizacionom polju i stvaranju uslova za trening i takmičenje.

„Čeličnom voljom i disciplinom crnogorski paraolimpijci uspjeli su da, u specifičnoj godini bez međunarodnih takmičenja, održe izuzetan psihofizički nivo i spremno dočekuju paraolimpijsku 2021.” kazao je Tomić u intervjuu.

Govoreći o prethodnoj godini, istakao je da će je pamtiti po nevjerovatnom rezultatu, možda i najvećem u istoriji crnogorskog sportskog pokreta osoba s invaliditetom (OSI) direktnom plasmanu stonotenisera Filipa Radovića na Paraolimpijske igre.

Ističući značaj tog rezultata i težinu kvalifikacionog puta Igor Tomić je podsjetio da je Radović plasman u Tokio izborio kao treći senior svijeta i prvi na rang listi stonotenisera do 23 godine.

Tomić, koji je više od deceniju i po uključen u rad atletske reprezentacije, kazao je da je 2020. bila značajna i zbog afirmacije trojice atletičara, navodeći da očekuje da će to oni brzo potvrditi na zvaničnim međunarodnim takmičenjima.

„Uslijed nedostatka međunarodnog programa, organizacijom i učešćem na niz domaćih inkluzivnih takmičenja, dobili smo nekoliko paraolimpijaca s   izuzetnim rezultatima. Bacač diska Nikola Nikolić, u kategoriji F12-13 je imao rezultat oko 38 metara, što ga svrstava u sam krem evropskih diskaša. Bacač kugle Miloš Spaić u kategoriji F 11 imao je hitac 11,49 metara, što je vrijedan rezultat”, kazao je Tomić.

Tekođe je istakao da ga raduje što se paraolimpijskom pokretu priključio nekadašnji košarkaški reprezentativac, Ivan Ćorović.

„On je nova nada crnogorske paraatletike. Već na prvim treninzima pokazao je zavidan potencijal i da je od njega realno očekivati velike rezultate", rekao je Tomić.

Predsjednik POK kazao je da je ponosan što je krovna asocijacija sporta OSI u godini bez velikih takmičenja, uspjela da poboljša uslove rada paraolimpijaca kroz razvoj sportske infrastrukture.

„To prije svega mislim na vrijedan projekat adaptacije fiskulturne sale nikšićke osnovne škole „Olga Golović“, koji smo realizovali, uz saglasnost Ministarstva sporta i mladih, a u partnerstvu sa Savezom slijepih Crne Gore i global klubom Nikšić. Time smo dobili još jednu značjnu trenažnu bazu za crnogorski paraolimpijski sport", kazao je on.

Podsjetio je da, uz podršku Glavnog grada, dodatno opremljen i trenažni centar Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica“.

„Uložili smo i značajna sredstva u nabavku zahtjevne specijalizovane i redovne sportske opreme i rekvizita. To je garant da ćemo sportsku 2021. dočekati mnogo spremniji", kazao je Tomić.

Prema njegovim riječima, prošla godina bila je rekordna i po podršci klubovima, članovima POK, kao i iznosu izdvojenom za stipendiranje paraolimpijaca.

„Proširili smo paraolimpijsku porodicu za prvi džudo klub osoba s invaliditetom Ipon“ u Bijelom Polju i Sportsko rekreativno društvo OSI Bar. U završnoj je fazi registracija još jednog stonoteniskog kluba na Cetinju, kao i prvog plivačkog kluba OSI u Podgorici", rekao je predsjednik POK.

Govoreći o planovima, Tomić je naglasio da mnogo očekuje od crnogorskih paraolimpijaca u 2021. i da je uvjeren da će se trijumfalno vratiti na međunarodnu scenu.

„Očekuju nas Igre u Tokiju, gdje već imamo troje zagarantovanih sportista, što je rekordan broj od osnivanja POK. Zahvaljujući Filipu Radoviću, prvi put na Igrama, imamo takmičara koji je konkurentan za medalju. Iskreno vjerujemo da će mu se u Tokiju, preko posljednjeg kvalifikacionog Viner turnira u Laškom (15. do 17. aprila ) priključiti Luka Bakić. Time bi prvi put na Igrama nastupili i u ekipnoj konkurenciji" rekao je Tomić.

Najavio je da atletičare očekuje Evropsko prvenstvo, početkom juna u Bidgošću, s željom da se nastavi kontuinuitet osvajanja medalja od istorijskog Groseta 2016.

Tomić vjeruje u još jedan reprezentativan nastup global reprezentacije na šampionatu Evrope B divizija, krajem maja u finskom Pajulahtiju.

„Siguran sam da će naša reprezentacija predstavljati tvrd orah i u B diviziji. Očekujem dobar nastup plivača Ilije Tadića na Evropskom prvenstvu u Madeiri, poslije nastavka trenažnog procesa na koledžu u Americi", kazao je Tomić.

Prema njegovim riječima, u prethodna dva paraolimpijska ciklusa, od Londona 2012., na ozbiljan način postavljen je sistem paraolimpijskog u opštem sistemu sporta u Crnoj Gori.

„Konstantan progres podrške države Crne Gore je evidentan, a manifestovao se kroz briljantne rezultate naših paraolimpijaca u protekla dva ciklusa, kroz omasovljenje sporta i sportista u našem pokretu" rekao je Tomić.

On nema dilemu da će takav odnos države Crne Gore prema paraolimpijskom pokretu biti nastavljen.

„Nemam dilemu i da će crnogorski paraolimpijci na najbolji mogući način, kako to samo oni znaju, odgovoriti na podršku ozbiljno, iskreno i časno. Uvjeren sam u vrhunske rezultate paraolimpijaca na koje ćemo se ponositi i u 2021. Ti rezultati nijesu samo sportski, već Crnu Goru promovišu kao inkluzivno, humano i društvo poštovanja različitosti" rekao je Tomić.

Kazao je da je posebno ponosan na paraolimpijski tim kancelariju i organe POK, kao i na eminentna trenerska imena iz Crne Gore i regiona, koja su ostavila pečat u razvoju crnogorskih paraolimpijaca.

„Imena Gorana Obradovića, porodice Lupulesku, Vlade Ristića, Bojana Ilića, Veljka Čegara, Čeda Damjanovića, Nikole Čurovića, Danijele Franete, Ivane Vraneš, Boška Radulovića, Nikole Mišurovića, Stanka Labana i ostalih garant su uspjeha i napretka paraolimpijskog sporta" rekao je Tomić.

On je pohvalio saradnju s Cnogorskim olimpijskim komitetom, nacionalnim sportskim savezima, krovnim nevladinim asocijacijama osoba s invaliditetom i medijima.


Izvor:
www.fosmedia.me

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva sve zainteresovane osobe s invaliditetom, da se prijave za učešće na Treningu o upravnom postupku i upravnom sporu. Trening će se održati u Bečićima, u periodu 3 - 5. februara 2021, u hotelu Splendid.

Trening će obuhvatiti dvije sesije na temu upravnog postupka i upravnog spora, pri čemu će svaka sesija obuhvatiti teorijski i praktični dio.

U okviru prve sesije, kroz teorijski dio, učesnicima će se ukazati na pojam, osnovna načela, pokretanje, vođenje i okončavanje upravnog postupka pred državnim organima, rokove i nadležnost organa u upravnom postupku, službena lica u postupku, stranke i njihovo zastupanje, komunikaciju organa i stranaka, redovna i vanredna pravna sredstva. Na isti način će se u okviru druge sesije razraditi tema upravnog spora koja će obuhvatiti pojam i pokretanje upravnog spora ili drugog postupka pred sudom.

Obje sesije, pored teorijskog dijela, kroz praktičan rad u grupama, studiju slučaja, interaktivni dijalog, diskusije, razmjenu iskustava, omogućiće učesnicima da stečeno znanje primijene u praksi posebno prilikom ostvarivanja i zaštite svojih prava.

Na treningu će se, pored zakona koji regulišu oblasti upravnog postupka i upravnog spora (ZOUP i ZUP), posebno obraditi i drugi zakoni za koje budu zainteresovani učesnici poput Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju LSI i drugi). 

Zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti dostavljanjem motivacionog pisma i biografije, najkasnije do 29. januara 2021. na mejl adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. s naslovom teksta mejla “Prijava za Trening o upravnom postupku i upravnom sporu”.

UMHCG pokriva sve troškove učešća na treningu. Samo kandidati/kinje koje uspješno završe sve segmente treninga mogu dobiti sertifikat. Potrebno je da u tom smislu učesnici/e budu prisutni 100% vremena tokom treninga. 

Trening se sprovodi u okviru projekta Osvije(S)t(l)i diskriminaciju OSI, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, kroz konkurs za NVO u 2020.

Strana 76 od 89

Back to top