ponedeljak, 22 januar 2024 07:44

UMHCG na Konfereciji o perspektivama i izazovima za inkluziju mladih s invaliditetom

Written by

U okviru aktivnosti Projekta U kontaktu (In Touch)  predstavnici UMHCG, programska asistentikinja Ksenija Janković i IT administrator Željko Miličić boravili su, u periodu od 16. do 18. januara tekuće godine, u Sarajevu.

U hotelu Hollywood na Ilidži naši predstavnici pristustvovali su partnerskom sastanku i Konferenciji: Perspektive i izazovi za inkluziju mladih sa invaliditetom, gdje je domaćin bila partnerska organizacija I.C. za osobe sa invaliditetom „Lotos“ iz Tuzle.

Konferencija je bila prilika da mlade osobe s invaliditetom diskutuju o ključnim temama koje se tiču izazova, prepreka i mogućnosti, kao i da razmijene životna iskustva i rezultate koji se postižu aktivizmom i prihvatanjem prilika koje će dovesti do pozitivnih promjena. Najprije su koordinator predstavili Projekat, ključne aktivnosti i dosadašnje rezultate. Nakon toga, svi partneri na Projektu, prezentovali su rad svojih organizacija, u daljem toku organizovane su dvije Panel diskusije.

Budući da osobe s invaliditetom nailaze na poteškoće u korišćenju dostupnih digitalnih alata i platformi, ovaj Projekat kao jedan od rezultata ima kreiranje mobilne aplikacije koja prikuplja informacije i predlaže usluge i aktivnosti koje će biti dostupni osobama s invaliditetom jednako kao i svima u njihovim područjima.

Projekat se realizuje u okviru ERASMUS + programa, podržanog od EU, a partneri na projektu, uz Informativni centrar za osobe sa invaliditetom (IC Lotos) su: Asocijacija ABiCi (Associazione ABiCi)NVO Bez barijera (alb. Pertej barrierave (BBA), engl. Beyond barriers), Aktivna zona (Active zone outdoor (AZO)), Srednja zemlja (Terra di mezzo (TDM)) i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG).

Pročitano 245 put(a)

Back to top