utorak, 15 april 2014 12:45

Prilagođavanje literature na Fakultetu političkih nauka

Autor:

Na Fakultetu političkih nauka u proteklom mjesecu je započeta akcija prenošenja literature u zvučni oblik, kako bi udžbenici bili dostupni studentima sa oštećenjem vida. Sve je počelo kao manje akcije na prvoj godini nakon čega su se priključili mnogi studenti. Danas njih 60 čita udžbenike kako bi zvučnim zapisima pomogli kolegama sa oštećenim vidom.

Nevena Kovačević i Katarina Ćetković su studentkinje prve godine novinarstva koje se za ispite spremaju uz pomoć prijatelja i porodice. Obje imaju oštećenje vida, aliteratura im do sada nije bila prilagođena.

Nevena Kovačević navodi da joj porodica snima lekciju na diktafonu, ili pročita, dok Katarina Ćetković ili sama čita ili imam podršku roditeljla, bez kojih, kako kaže, ne bi bila ovo što jeste i zahvaljuje im se na tome.

Na njihovom fakultetu odlučili su da udžbenike pretvore u zvučne zapise kako bi studenti sa oštećenim vidom mogli da ih koriste. Na sajtu Fakulteta objavljen je poziv volonterima da se prijave za čitanje. Mnogi studenti odlučili su da dio slobodnog vremena iskoriste da pomognu drugima. Nevena i Katarina ističu kako im ova akcija mnogo znači.

”Smatram da će unaprijediti da budemo samostalniji, jer ćemo moći sami da učimo kao što to rade djeca koja nemaju oštećenje vida. Uvijek sam željela da mogu sama da učim.”, kaže Nevena.

Profesorica Olivera Komar koja je akciju pokrenula kaže da je ponosna na odziv studenata i dodaje :"MI se nadamo i naš plan je da negdje do nove godine kompletnu literaturu koja se koristi na Fakultetu političkih nauka snimimo u zvučni format kako bi bila dostupna svim studentima kojima je potrebna. Ono što se nadamo jeste da će se inicijativa proširiti i da će drugi fakulteti napraviti istu stvar."


Prema poslednjem izvještaju Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore natpisi na Brajevom pismu unutar objekata postoje jedino na Pravnom fakultetu. U ostalim institucijama osobe oštećenog vida su prinuđene da traže pomoć drugih

Izvor: Prva TV

Pripremila: Marina Vujačić

Pročitano 4532 put(a)

Back to top