subota, 15 april 2017 12:37

Inkluzivno visoko obrazovanje u jugoistočnoj Evropi

Autor:

Studenti i studentkinje sa hendikepom u jugoistočnoj Evropi rijetko su učestvovali u aktivnostima koje se odnose na promjenu njihovog statusa u društvu, zbog čega su se tokom protekle decenije širom jugoistočne Evrope osnovale organizacije koje su pokrenuli mladi sa hendikepom, za mlade sa hendikepom, bez obzira na tip hendikepa. Projekat „Promocija visokog inkluzivnog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi“ omogućio je velikom broju mladih sa hendikepom da steknu nova znanja i vještine, potrebne za lični razvoj u akademskom i socijalnom okruženju. Povećanih kapaciteta za samozastupanje i aktivizam, studenti i studentkinje sa hendikepom su preuzeli na sebe ulogu aktivnih građana i građanki u borbi za ostvarivanje jednog od fundamentalnih ljudskih prava – prava na obrazovanje. Osnaženi, kao pojedinci i kao grupa, da otvorenije govore o stanju i situaciji hendikepa u kojoj se nalaze, (time doprinoseći, između ostalog, i autentičnosti i kvalitetu realizacije projekta), kroz ovaj projekat i rad u partnerskim organizacijama koje su ga sprovele, imali su priliku da samostalno kreiraju i usmjeravaju tok zagovaranja za promjene u društvu i mijenjaju tradicionalni pristup visokom obrazovanju. Opširnije

Pročitano 3400 put(a)

Back to top