petak, 15 oktobar 2021 07:26

U susret međunarodnom danu bijelog štapa pravo na pristupačne informacije za osobe s oštećenjem vida

Written by

Osobe s oštećenjem vida trebale bi biti izjednačene sa svim ostalim građanima/kama, tj. imati lak i dostupan pristup informacijama namijenjenim opštoj javnosti, kako bi vodile aktivan i cjelovit život u svojoj zajednici.

U susret danu bijelog štapa, koji se obilježava 15. oktobra, podsjećamo i apelujemo na obavezu našeg društva da poštuje i primjenjuje prihvaćene standarde i odredbe, prvenstveno one koji se odnose na pravo na pristupačne informacije.

Prema UN Konvenciji, u članu 21 navodi se između ostalog: „Države potpisnice preduzeće sve odgovarajuće mjere, kako bi osigurale da lica sa invaliditetom mogu da ostvare slobodu izražavanja i mišljenja, uključujući slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja na osnovama jednakosti sa drugima kroz upotrebu svih oblika komunikacije definisanih u članu 2 ove Konvencije, po izboru lica sa invaliditetom, uključujući: Pružanje osobama sa invaliditetom informacija namijenjenih opštoj javnosti na blagovremen način i bez dodatnih troškova po osoba s invaliditetom u pristupačnim formatima i tehnologijama primjerenim različitim vrstama invalidnosti.”

Ove težnje, preporuke i obaveze morale bi uvažiti i prihvatiti sve zemlje, među kojima je i Crna Gora, a koja je 2009, ratifikovala UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i koja je tom prilikom postala dio njenog unutrašnjeg pravnog poretka.

U nastaku preporuke koje treba ispoštovati u cilju obezbjeđivanja ravnopravnosti i nediskriminacije osoba s oštećenjem vida:

  1. Osobama s oštećenjem vida mora biti omogućena komunikacija s javnim entitetima na Brajevom pismu ili drugim načinima komunikacije po njihovom izboru;
  2. Od javnih subjekata se mora tražiti da komuniciraju s osobama oštećenjem vida u formatima posvom izboru;
  3. Osobe s oštećenjem vida moraju imati opremu koja im je potrebna za komunikaciju u formatima po njihovom izboru;
  4. Javni subjekti koji proizvode informacije za javnu upotrebu moraju to proizvesti idistribuirati u odgovarajućim formatima i blagovremeno za osobe s oštećenjem vida;
  5. Osoblje javnih subjekata odgovorno za proizvodnju i širenje javnih informacija mora proći obuku za podizanje svijesti kako bi razumjelo potrebe za informacijama i komunikacijom osoba s oštećenjem vida i razvilo i održalo vještine neophodne za pružanje informacija u željenim formatima;
  6. Povjerljiva lična prepiska, na primjer koja se odnosi na zdravstvena, lična ili pravna pitanja, mora se prenositi u formatima koje zahtijevaju osobe s oštećenjem vida i povjerljivost ovih informacija mora biti efikasno zaštićena,
  7. Informacije o robi, objektima i uslugama koje svojim kupcima i korisnicima usluga pružaju privatna lica treba da budu dostupne u različitim formatima koji su pristupačni osobama s oštećenjem vida.


Izvor: portal
Saveza slijepih Crne Gore

Priredio: Ivan Čović

Pročitano 693 put(a)

Back to top