četvrtak, 08 septembar 2022 13:03

NAJAVA: UMHCG započinje realizaciju projekta Pričajmo o bezbjednOStI

Written by

Projekat Pričajmo o bezbjednOStI sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, uz podršku Ministarstva kapitalnih investicija.

Projektom se želi obezbijediti povećana bezbjednost učenicima bez invaliditeta i učenicima sa invaliditetom koji su aktivni ili pasivni učesnici u saobraćaju. U Crnoj Gori je potrebno baviti se podizanjem svijesti o pružanju usluga u segmentu saobraćaja na što bezbjedniji način jer će time da se omoguće značajne bezbjednosne, ekološke, ekonomske i društvene koristi smanjenjem nesreća uzrokovanih ljudskim greškama, smanjenjem zagušenja u saobraćaju koje utiču na sve učesnike u saobraćaju.

Direktne ciljne grupe ovog projekta su učenici/ce u srednjim školama u Crnoj Gori, s posebnim fokusom na učenike s invaliditetom, posebno one koje su aktivni u saobraćaju, nadležne institucije i subjekti u oblasti javnog saobraćaja, kao što su nadležni sekretarijati, policija, nadležne inspekcije, svi učesnici u saobraćaju, uključujući i građane, dok su indirektne ciljne grupe Ministarstvo kapitalnih investicija, Vlada Crne Gore, roditelji, mediji, zainteresovana javnost i građani. Krajnji korisnici ovog projekta su sve osobe s invaliditetom i osobe bez invaliditeta, uključujući posebno one koje su aktivni učesnici u drumskom saobraćaju,  osobe koje su vozači, građani – vozači, biciklisti, roditelji, budući roditelji, Ministarstvo kapitalnih investicija, odnosno Vlada Crne Gore i država Crna Gora.

Planirani ciljevi biće postignuti realizacijom radionica na temu promocije bezbjednosti i pristupačnosti u saobraćaju; kroz edukacije za mlade i mlade s invaliditetom u vezi s ostvarivanjem prava iz oblasti drumskog saobraćaja; biće izrađen Vodič za mlade u oblasti bezbjednosti saobraćaja, i u okviru medijske kampanje biće izrađeni i gifovi s ciljem informisanja o pravima i obavezama učesnika u saobraćaju s fokusom na promociju odredbi Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, ali i drugih propisa iz oblasti drumskog saobraćaja. 

Aktivnosti projekta realizuju se u sklopu konkursa za NVO raspisanog od strane Ministarstva kapitalnih investicija u oblasti saobraćaja, sigurnosti i bezbjednosti u 2022. Realizacija projekta traje devet mjeseci počev od 31. avgusta 2022, a odobrena sredstva za njegovu realizaciju iznose 7.596,00 €.

Pripremila: Iva Mijović

Pročitano 983 put(a)

Back to top