četvrtak, 29 decembar 2022 08:00

Informacije na sajtu Grada Novog Sada i na znakovnom jeziku

Written by

Gradovi Novi Sad, Beograd i Gradske opštine Vračar i Savski venac uspostavili su saradnju potpisivanjem Sporazuma o uspostavljanju međuopštinske saradnje. Sporazum su potpisali gradonačelnici i predsjednici opština, a kao rezultat ove saradnje osnovan je Servis podrške u mobilnosti i komunikaciji namenjen osobama s invaliditetom, s ciljem da se poveća dostupnost usluga, informacija i komunikacija. Kroz međuopštinsku saradnju, koja je prvi put uspostavljena na ovaj način, obezbijeđena je razmjena iskustava i dobre prakse čime se unaprjeđuje primjena principa dobre uprave i podizanja nivoa socijalne uključenosti osoba s invaliditetom, kao i stvaranja jednakih mogućnosti za sve. U okviru projekta, nabavljena je tehnička oprema za potrebe rada Servisa. Pored računarske opreme, nabavljena je i najsavremenija studijska oprema za snimanje video materijala na znakovnom jeziku.

Izvor: Portal Vugla Srbija

Pripremio: Ivan ČovićPročitano 530 put(a)

Back to top