sreda, 10 januar 2024 08:21

NAJAVA: UMHCG ZAPOČINJE REALIZACIJU PROJEKTA Samo minut – Sačekaj ti!

Written by

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) sprovodi projekat Samo minut – Sačekaj ti!

Fokus projekta je na unaprjeđenju usluga, komunikacija i (dobijanja) informacija (u pristupačnim formatima) u oblasti javnog gradskog saobraćaja za osobe s invaliditetom, povećanju edukovanosti i informisanosti pružalaca usluga u oblasti javnog drumskog saobraćaja, zaposlenih u državnim i lokalnim organima, osoba s invaliditetom i šire javnosti radi postizanja ravnopravnijeg učestvovanja od strane svih učesnika u saobraćaju. 

Aktivnosti projekta usmjerene su na mlade sa i bez invaliditeta, učenike/ce srednjih škola u Crnoj Gori, posebno one koji treba tek da budu aktivni u saobraćaju, ali i one koji su pasivni učesnici. Takođe, usmjerene su i na nadležne institucije i subjekte u oblasti pružanja usluga u javnom saobraćaju, kao i građane lokalnih zajednica u kojima borave i žive osobe s invaliditetom, sveukupnu zainteresovanu javnost, medije, kao i na ostale građane.

Projekat Samo minut – Sačekaj ti! se realizuje u okviru Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija – oblast zaštita lica sa invaliditetom u saobraćaju za 2023, raspisanog od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva (ranijeg Ministarstva kapitalnih investicija).

Realizacija projekta će trajati sedam mjeseci, počev od 28. decembra 2023.

Pročitano 263 put(a)

Back to top