ponedeljak, 26 decembar 2022 07:35

Nasilje nad djecom s invaliditetom

Written by
Problem nasilja nad djecom s invaliditetom je nedovoljno istražen, zvanični statistički podaci ne postoje, o ovom problemu se i ne govori, tako da je nepoznanica u kojoj mjeri i kroz…
Dvodnevna konferencija o Zabrani diskriminacije OSI s osvrtom na zakonsku regulativu u oblasti zaštite prava djece i porodičnog života biće organizovana u utorak i srijedu, 27. i 28. decembra 2022,…
Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (IMI Boke) izražava svoje nezadovoljstvo zbog neusvajanja Primjedbi, predloga i sugestija koje je Ministarstvu pravde poslala u martu ove godine, u okviru Javnih konsultacija sa…
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) započinje realizaciju projekta za bolju inkluziju i učešće osoba s invaliditetom u programima Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori u saradnji s partnerima: Savez…
Nejednakim postupanjem se korisnici usluga dovode u neravnopravan položaj i imaju nejednak tretman. U povoljnijem položaju bivaju oni korisnici ustanove koju finansira država, piše u mišljenju Snežane Mijušković. Zaštitnik ljudskih…
Ovo nije prvi put da su istraživači radili na pomoći za mobilnost zasnovanu na razmišljanju, ali ova nova verzija ima nekoliko prednosti u odnosu na svoje prethodnike. Tetraplegija, poznata i…
Potraga za izlazom iz birokratskog lavirinta posebno je teška za građane s invaliditetom. Zapravo, traženje najjednostavnije institucionalne usluge za njih može biti veliki izazov, a upravo je na institucijama da…
Malo je, uostalom, onih država koje proaktivno, pa čak ni na inicijativu građanki i građana, informišu i edukuju svoje građanke i građane o njihovim pravima, načinima ostvarivanja prava i njihove…
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva predstavnike/ce državnih institucija (predstavnike/ce Ministarstva rada i socijalnog staranja, centara za socijalni rad, inspekcije socijalne i dječje zaštite, Uprave policije, tužilaštava, sudova,…
Život osoba s invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama je pun ograničenja i diskriminacije, a iza ovih zidova višestruko se krše ljudska prava. Posebno ugrožena grupa jesu djevojčice i žene koje žive…

Back to top