petak, 25 decembar 2020 07:01

U fokusu priče uvijek treba da bude čovjek

Autor:
Nagrađivani crnogorski novinar, Mirko Bošković podijelio je svoje znanje i iskustvo u vezi s istraživačkim novinarstvom, studentima/kinjama Fakulteta političkih nauka i predstavnicima/ama različitih nevladinih organizacija koje se bave pravima manjinskih…
ponedeljak, 21 decembar 2020 08:00

Prednosti smart uređaja za osobe s invaliditetom

Autor:
Zahvaljujući tehnologiji život je postao znatno lakši. Možemo da kupujemo stvari na internetu, razgovaramo s porodicom i prijateljima širom zemlje i svijeta i kontrolišemo brojne pametne uređaje putem tableta ili…
Osobama s oštećenjem vida biće obezbijeđena bolja pristupačnost putnoj infrastrukturi Aerodroma Crne Gore (ACG) i Luke Kotor, kako bi svi članovi društva imali istu vrstu komfora prilikom putovanja, poručeno je…
Kampanja za informisanje birača koju je sprovela DIK uglavnom se sastojala od kratkih video snimaka emitovanih na televiziji i opštih informacija dostupnih na njenoj veb stranici na crnogorskom jeziku. Nijesu…
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) nastavlja s radionicama za žene s invaliditetom o pravu na rad i zapošljavanje. Tako će sljedeća radionica biti organizovana u Nikšiću, 21. decembra…
ponedeljak, 14 decembar 2020 12:30

Unaprijediti pristupačnost u turizmu za OSI

Autor:
U okviru prekograničnog Instrument pretpristupne pomoći (IPA) projekta Ko.Ko Tur (Co.Co Tour) održan je onlajn (online) trening Pristupačnost u turizmu, koji je okupio predstavnike državnih i lokalnih organa, privrednih subjekata,…
Ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimir Leposavić najavio je otvaranje novog Direktorata za zaštitu osoba s invaliditetom, u svom resoru. On je to najavio učestvujući na konferenciji (Ne)poštovanje ljudskih…
petak, 11 decembar 2020 11:18

Ranjive grupe u literaturi

Autor:
Zvanična literatura ili ne prepoznaje te kategorije ili, ako se one u udžbenicima i pominju, osobe s invaliditetom (OSI) tretiraju se kao lica koja bi trebalo smjestiti u ustanove i…
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore započinje realizaciju projekta Onlajn pravno savjetovalište za OSI u Crnoj Gori kao odgovor na COVID-19. Projektom se želi doprinijeti osnaživanju ciljne grupe da se…
Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić, sastao se danas s predstavnicima NVO posvećenim zaštiti prava osoba s invaliditetom Marinom Vujačić, iz Udruženja…

Back to top