sreda, 19 oktobar 2022 10:20

Neprihvatljiva degradacija osoba s invaliditetom

Written by
 Građanska inicijativa 21. maj apeluje na odgovorne u Građanskom pokretu Ura da povuku iz dalje upotrebe svoj političko, propagandni spot u kojem je, ističu, prisutan neprimjeren i neprihvatljiv pristup prema…
Izbori Razrješenjem predsjednika Državne izborne komisije u junu 2021. izabran je novi predsjednik 8. decembra 2021, nakon održanih lokalnih izbora na Cetinju, u Mojkovcu i u Petnjici. Zbog navedenog, DIK…
U saradnji sa Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), Misija OEBS-a u Crnoj Gori pokrenula je kampanju informisanja preko 1.000 lica lišenih poslovne sposobnosti o njihovom pravu da glasaju…
utorak, 18 oktobar 2022 07:22

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U ŠKOLI DJEČJIH PRAVA

Written by
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva zainteresovane adolescente s invaliditetom i adolescente bez invaliditeta, uzrasta 13-19 godina, iz cijele Crne Gore, da se prijave za učešće u Školi…
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore pružaće besplatnu pravnu pomoć osobama s invaliditetom kako bi pred nadležnim sudom pokrenuli postupke za zaštitu od diskriminacije ukoliko sva biračka mjesta, koja će…
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) pruža besplatno pravno savjetovalište i besplatnu pravnu pomoć za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite za osobe s invaliditetom i njhove…
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva adolescente s invaliditetom da se prijave za učešće na Psihološkim radionicama koje će se održavati do kraja novembra 2022. Cilj organizovanja Radionica …
„Moram kazati da nas je Javno preduzeće Morsko dobro (JP) Morsko dobro usporilo, pa je planirani iznos za tri rampe od 17.740 eura postao nedovoljan jer su cijene građevinskih materijala…
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i NVU INVICTUS u okviru projekta PUT do SigurnOStI organizuju jednodnevnu Radionicu za predstavnike (lokalnih) službi o pravima osoba s invaliditetom u drumskom…
Projekat ZEBRA – Za jEdnak, Bezbjedan i pRistupačan sAobraćaj sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, uz podršku Ministarstva kapitalnih investicija. Projektom se želi doprinijeti adekvatnijim garancijama i primjeni politika…

Back to top