petak, 30 oktobar 2020 11:39

Vulnerabilne grupe ne smiju biti "najtiši glas" u društvu

Autor:

U okviru projekta PRIME (Profesionalni, odgovoRni i Inkluzivni Mediji), koji se realizuje uz podršku Evropske komisije, u utorak 27. oktobra, realizovan je trening za studente novinarstva i medija, kao i predstavnike nevladinih organizacija, na temu ljudska prava i mediji.

Pomenutu obuku vodila je prof. dr Nataša Ružić – rukovoditeljka programa Medijske studije i novinarstvo na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

Profesorica je prisutnima govorila o različitim dokumentima i preporukama Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, kao i  o pravilima, kojih se treba pridržavati pri izvještavanju o vulnerabilnim grupama vodeći računa o poštovanju ljudskih prava.

Kroz različite primjere sa prisutnima je diskutovala o dobrom i lošem načinu informisanja kada su u pitanju manjine tj. ranjive grupe.

"Edukativnu i integrativnu funkciju medija je neophodno ojačati na Javnom servisu. Potrebno je edukovati novinare koji ne vladaju terminologijom i ne prepoznaju teme koje su važne za vulnerabilne grupe. Nevladin sektor bi trebao uspostaviti bolju saradnju sa medijima", samo su neka od rješenja koje prof. Ružić predlaže.

Ona smatra da je potrebno sprovesti istraživanje (kvantitativnu i kvalitativnu analizu sadržaja) u cilju evidentiranja grešaka koje prave mediji.

Medijsku pismenost vidi kao svojevrsni mehanizam odbrane od manipulacije, stereotipa i predrasuda koje stvaraju mediji.

"Vulnerabilne grupe ne smiju biti “najtiši glas” u društvu jer u protivnom dolazi do jačanja stereotipa i predrasuda koje formiraju mediji kao primarni faktori socijalizacije", zaključila je prof. Ružić.

Diskusija između prisutnih i profesorice rezultirala je pitanjima na koja su direktno odgovarali predstavnici/e LGBTIQ osoba, osoba s invaliditetom, Roma, žena, korisnika i bivših korisnika psihoaktivnih supstanci.

Sljedeći trening je planiran za 3. novembar gdje će prisutni studenti/kinje i predstavnici/e nevladinih organizacija u direktnom razgovoru čuti iskustva predstavnika/ca organizacija koje su uključene u projekat.

Pomenuti projekat omogućiće podsticanje inkluzivnih i istraživačkih medijskih sadržaja, naglašavajući perspektive manjina – LGBTIQ osoba, osoba s invaliditetom, Roma, žena, korisnika i bivših korisnika psihoaktivnih supstanci.

Realizacijom projekta se želi ojačati profesionalna medijska scena u Crnoj Gori kroz održivi doprinos participativnoj demokratiji i procesu evropskih integracija, jačanje inkluzivnog izvještavanja, nezavisnog i istraživačkog novinarstva o EU integracijama, uz isticanje perspektive manjina.

Projekat u partnerstvu sprovode: produkcijska kuća Galileo production, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), NVO 35mm, Romska organizacija Koračajte sa nama – Phiren Amenca, NVO LGBT Forum Progres, NVO 4Life i Fakultet političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

Izvor:  portal FOS mediaPročitano 1278 put(a)

Back to top