petak, 24 mart 2023 08:46

DRŽAVA MORA GARANTOVATI PUNO I DJELOTVORNO UČESTVOVANJE I SARADNJU S ORGANIZACIJAMA OSI

Written by

Država mora da garantuje puno i djelotvorno učestvovanje i saradnju s organizacijama osoba s invaliditetom (OOSI) kako bi se poboljšala transparentnost i odgovornost, sve u cilju postizanja pune i efektivne uključenosti osoba s invalidtetom (OSI) u društvu i smanjenja, odnosno suzbijanja diskriminacije OSI, poručeno je na Sastanku kojem su prisustvovale predstavnice Ministarstva rada i socijalnog staranja (MRSS), održanom na inicijativu Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG).

Sastanak je održan na temu Definisanja statusa reprezentativnosti organizacija OSI (OOSI), a u okviru Kampanje javnog zagovaranja, kao jedne od aktivnosti projekta Forum za prava OSI, koji je UMHCG u proteklom periodu realizovalo u sklopu programa OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE, a koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa Njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES)NVO Centrom za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mrežom. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sastanak je održan u srijedu, 22. marta 2023. i prisustvovali su mu izvršna direktorica UMHCG Marina Vujačić i izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore (SSCG) Goran Macanović, a ispred MRSS državna sekretarka Edina Dešić, ujedno i v.d. šefice Radne grupe za poglavlje 19 i Mersida Aljićević, generalna direktorica Direktorata za socijalnu i dječju zaštitu.

Marina Vujačić je predstavnice MRSS upoznala i podsjetila na obaveze države i ukazala je na primjenu Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom (OSI), konkretno člana 4 (3) koji ukazuje da prilikom razvoja i sprovođenja politika i zakonodavstva usmjerenih na primjenu ove Konvencije, kao i u drugim procesima donošenja odluka o pitanjima koja se neposredno tiču OSI, države će to činiti uz bliske konsultacije i aktivno učešće OSI, uključujući djecu s invaliditetom, kroz organizacije koje ih predstavljaju i zastupaju, i člana 33 koji propisuje sprovođenje i nadzor nad sprovođenjem Konvencije na nacionalnom nivou i na Opšti komentar 7 Komiteta UN o pravima osoba s invaliditetom, u kojem je pojašnjen opseg i okvir navedenih obaveza, koje uključuju reprezentativnost, razvoj kapaciteta OOSI i finansijsku podršku.

Ona je, takođe, ukazala i na višestruke uloge OOSI koje se često bave javnim zagovaranjem, kampanjama podizanja svijesti, pružanjem usluga, praćenjem sprovođenja javnih politika i brojnim drugim aktivnostima, te da u tim procesima nemaju izjednačene pozicije s drugim nevladinim organizacijama. 

Goran Macanović je prezentovao jedan dio prijedloga odredbi Nacrta zakona o statusu i finansiranju organizacija osoba s invaliditetom i Inicijative, koju je uz Nacrt, tadašnjem Ministarstvu rada i socijalnog staranja, uputio Savez slijepih Crne Gore. Naveo je da pomenuti Nacrt zakona podrazumijeva nekoliko segmenata, između ostaloga i finansijsku podršku za funkcionisanje OOSI kako bi mogle nesmetano sprovoditi i druge aktivosti u skladu s djelatnostima svojih statusa. 

Edina Dešić je podržala navedene aktivnosti i navela da su državi i njenim institucijama potreban konstruktivan partner među organizacijama osoba s invaliditetom, pa i kada one s pravom i argument ovako kritikuju rad državnih organa.

U nastavku bilo je riječi o novom Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom čije je usvajanje planirano u 2024. kao i o radu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 19 imajući u vidu zainteresovanost UMHCG i Saveza za učešće u njenom radu, što je Dešić prihvatila.

Pročitano 618 put(a)

Back to top