sreda, 03 jul 2024 08:16

Rakočević: Uključiti reprezentativne predstavnike/ce NVO-a i organizacije osoba sa invaliditetom u razvoj svih politika

Written by

Učešće organizacija osoba sa invaliditetom u svim fazama procesa, od početne analize situacije, kreiranja reformskog projekta i njegove implementacije je od velikog značaja, poručeno je sa konferencije na kojoj su prezentovani rezultati dvogodišnje inicijative Unaprjeđenje inkluzije djece sa smetnjama u razvoju i odraslih sa invaliditetom u Crnoj Gori, koju su organizovali Vlada Crne Gore, Zaštitinik ljudskih prava i sloboda i sistem Ujedinjenih nacija (UN) u Crnoj Gori.

V. d. generalne direktorice Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Irena Rakočević u svom uvodnom izlaganju  istakla je značaj podrške koju je UNDP pružio upravo preko ovog projekta novoosnovanom Direktoratu za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom, pružanjem tehničke podrške za izradu akcionog plana za implementaciju krovnog strateškog dokumenta o pravima osoba sa invaliditetom, Strategije za zaštitu lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022-2027.

Rakočević je dodala da metodološki pristup politikama koje su usmjerene na stvaranje uslova za jednakost i sprečavanje diskriminacije lica sa invaliditetom mora biti mjerljiv sa jasno definisanim odgovornostima, a istovremeno uključiti reprezentativne predstavnike/ce NVO-a i organizacije osoba sa invaliditetom u razvoj svih politika koje se odnose na potpuno uživanje ljudskih prava lica sa invaliditetom i zabranu diskriminacije.

Konferencija je organizovana uz finansijsku podršku Partnerstva UN za prava lica sa invaliditetom -UNPRPD, a zajedničku inicijativu sprovode Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministasrtvo ljudskih i manjinskih prava, Institucija Ombudsmana u saradnji sa organizacijama osoba sa invaliditetom uz tehničku podršku UNDP-a, UNICEF-a I OHCHR-a.

Izgradnja snažnih partnerstava za podršku osobama sa invaliditetom  kritično je važna za jačanje institucionalnih kapaciteta za prevenciju institucionalizacije osoba sa invaliditetom, zaključeno je na Konferenciji.

 

Izvor: Vlada Crne Gore

Pripremila: Dajana Vuković

Pročitano 116 put(a)

Back to top