sreda, 08 februar 2023 11:10

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU UČEŠĆA NA TRENINGU ZA STRUČNE RADNIKE, SARADNIKE I KORISNIKE PERSONALNE ASISTENCIJE

Written by

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva zainteresovane stručne radnike/ce i saradnike/ce da se prijave za učešće na Treningu o personalnoj asistenciji, koji će biti održan u periodu  od 22. februara do 24. februara 2023, u Podgorici.

Trening će se sprovoditi po akreditovanom Programu UMHCG kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, čime se želi doprinijeti unaprjeđenju kapaciteta za pružanje usluga za osobe s invaliditetom u skladu s međunarodnim i nacionalnim standardima, s fokusom na pristup zasnovan na modelu ljudskih prava. Ovaj Trening će biti organizovan za stručne radnike/ce i saradnike/ce u trajanju od tri dana, a vodiće ga treneri/ce s dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti.

Trening će za krajnji rezultat imati kvalitetno obučen i senzibilisan kadar za obavljanje poslova koji se odnose na planiranje, obezbjeđivanje, pružanje, nadgledanje i kontrolu kvaliteta rada i pružanja usluge personalne asistencije u zajednici.

Na ovaj Javni poziv se mogu prijaviti stručni radnici/ce zaposleni/e u državnim organimai zaposleni/e kod pružalaca usluga personalne asistencije, kao i saradnici/ce, tj. potencijalni i sadašnji personalni/e asistenti/kinje. Potencijalni korisnici/e i korisnici/e  personalne asistencije nezavisno od akreditovanog Programa obuke biće uključeni/e u okviru obuke o čemu će stručni radnici/e isaradnici/e biti blagovremeno informisani. 

Svaki kandidat/kinja za učešće u ovoj obuci treba da popuni ulazni upitnik, odnosno motivaciono pismo za učešće u obuci, a na osnovu čijeg će sadržaja treneri/ce izabrati one koji ispunjavaju „minimalne“ uslove.

Zainteresovani kandidati se prijavljuju dostavljanjem motivacionog pisma i popunjenog ulaznig upitnika najkasnije do 14. februara 2023. na mejl adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. s naznakom Trening o personalnoj asistenciji za srtučne radnike/ce i saradnike/ce. 

Broj mjesta je ograničen. Nakon izbora učesnika/ca Treninga istima će biti proslijeđen detaljan Program treninga

Da bi dobili sertifikat o uspješnom pohađanju obuke neophodno je da učesnici/e pohađaju najmanje 95% Programa i da uspješno popune završnu evaluaciju i test.

Trening se sprovodi u okviru projekta Samostalno – aktivno – odgovorno! koji je podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja kroz Javni konkurs Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju za finansiranje projekata/programa za NVO u oblasti zaštita lica sa invaliditetom za 2022.

Pripremila: Anđela Miličić

Pročitano 787 put(a)

Back to top