petak, 10 januar 2020 11:46

NAJAVA: PERSONALNA ASISTENCIJA ZA DVIJE KORISNICE USLUGA UMHCG I AKTIVNOSTI MOBILNOG TIMA – GLAVNI GRAD I CRVENI KRST CRNE GORE

Written by

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je i ove godine uz podršku Glavnog grada Podgorica, a posredstvom Crvenog krsta Crne Gore, obezbijedilo  personalnu asistenciju za dvije korisnice usluga i aktivnosti Mobilnih timova. Projekat se sprovodi u saradnji s nevladinim organizacijama i udruženjima koja su prepoznata u radu iz oblasti zaštite osoba s invaliditetom.

Pored usluge personalne asistencije i ove godine se nastavljaju i druge zajedničke aktivnosti na pružanju usluga podrške za život u zajednici, usmjerene na procjenu potreba i poboljšanje kvaliteta života osoba s invaliditetom, kroz projekat Mobilni timovi – medijacija u zajednici za osobe sa invaliditetom.

Navedeni projekat podrazumijeva angažovanje stručnih članova mobilnog tima (socijalni radnik, psiholog i druga stručna lica), koji će nastaviti pružati usluge na terenu tokom 2020. i to za 19 osoba s invaliditetom koje su u 2019.  bile uključene u aktivnosti ovog projekta a korisnici su usluga UMHCG -a. Pored uključivanja navedenih osoba postoji mogućnost i za uključivanje većeg broja korisnika. U okviru ovih aktivnosti, sa stručnim timom je angažovana jedna osoba iz menadžmenta UMHCG -a.

Stručna lica u okviru Mobilnog tima će u nastavku realizacije projekta pružati usluge u dijelu psihosocijalne podrške, pomoći u kući i u porodicama, podrške u komunikaciji s nadležnim institucijama i individualan pristup korisniku i njegovim/njenim potrebama, kako bi se osoba s invaliditetom osnažila za što samostalnije funkcionisanje ali i za jačanje porodice.

Ove aktivnosti će trajati do kraja decembra 2020.

Pročitano 2300 put(a)

Back to top