sreda, 01 novembar 2023 13:54

Klinika za neurologiju obilježila Svjetski dan moždanog udara

Written by

Prema dostupnim podacima, incidenca moždanog udara u Crnoj Gori odgovara incidenci razvijenih zemalja i iznosi prosječno 100 do 300 novih slučajeva na 100.000 stanovnika godišnje.

Klinika za neurologiju Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) zdravstveno-promotivnim aktivnostima juče je obilježila 29. oktobar - Svjetski dan moždanog udara.

Moždani udar (u narodu poznat kao šlog) predstavlja naglo nastali poremećaj moždane funkcije, usljed poremećaja moždane cirkulacije. Iz tog razloga je i početak kliničke slike, tj. simptom moždanog udara akutan (iznenadan) a ispoljavanje zavisi od dijela mozga koji je zahvaćen. Najčešći simptomi na koje treba obratiti pažnju jesu: asimetrija lica, otežan govor, slabost polovine tijela, nestabilnost, duple slike, naročito ako se simptomi ispolje naglo, a udruženi su sa glavoboljom, mučninom ili povraćanjem.

Faktore rizika možemo podijeliti na one na koje ne možemo uticati i na one na koje, promjenom stila života ili primjenom terapije, možemo značajno smanjiti vjerovatnoću nastanka posljedičnog moždanog udara. U prvu grupu spadaju: pol, rasa, genetska sklonost ka nastanku bolesti krvnih sudova i starost. Veoma je važno stalno potencirati faktore rizika koji mogu značajno da utiču na sprječavanje nastanka ove životno ugrožavajuće bolesti, posebno kada znamo da se čak četiri od pet moždanih udara može spriječiti.

Konzumiranje duvanskih proizvoda povećava za dva puta nastanak moždanog udara, ali i za 40 procenata kod pasivnih pušača, dok povišen krvni pritisak povećava vjerovatnoću čak dva do četiri puta. Zato redovna kontrola krvnog pritiska i redovno uzimanje terapije smanjuje, ne samo vjerovatnoću za nastanak moždanog već i srčanog udara. Takođe, osobe koje boluju od šećerne bolesti koja nije kontrolisana imaju dva puta veću vjerovatnoću da dobiju moždani udar, a oni koji razviju moždani udar gotovo dvostruku šansu za letalni (smrtni) ishod.

Za uspješno liječenje ove bolesti veliku ulogu igra vrijeme koje je proteklo od pojave prvih simptoma do javljanja pacijenta u zdravstvenu ustanovu. Zato je veoma važno da svi građani znaju da prepoznaju prve simptome ove bolesti i da što hitnije kontaktiraju Zavod za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP) radi transporta pacijenta u najbližu zdravstvenu ustanovu.

Vrijeme je jedan od važnijih kriterijuma za primjenu invazivnih terapijskih procedura za liječenje moždanog udara (tromboliza, mehanička trombektomija) koje su dostupne u našoj zemlji.

Prema dostupnim podacima, incidenca moždanog udara u Crnoj Gori odgovara incidenci razvijenih zemalja i iznosi prosječno 100 do 300 novih slučajeva na 100.000 stanovnika godišnje.

U prvih deset mjeseci 2023, na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) liječeno je 148 pacijenata od moždanog udara. Kod dijela pacijenata koji su zadovoljavali jasno definisane kriterijume primijenjena je trombolitička terapija i/li mehanička trombektomija. To su u svijetu najsavremenije terapijske procedure za liječenje ishemijskog moždanog udara koje se više godina uspješno primjenjuju u KCCG.

U 2022-oj urađene su 44 mehaničke trombektomije, od čega je najveći broj pacijenata bio iz Podgorice (37), te je broj urađenih trombektomija na 100.000 stanovnika oko 19 pacijenata (komparativno s razvijenim zemljama - Njemačka 20 pacijenata na 100.000 stanovnika). Do oktobra 2023. urađene su 24 mehaničke trombektomije, gdje je opet Podgorica zastupljena ubjedljivo najviše.

Zato su ovi datumi uvijek dobar povod da pošalju jasnu poruku javnosti o važnosti preventive i ne manje važne edukacije svih građana o ranom prepoznavanju simptoma bolesti.

Upravo je današnja aktivnost Klinike za neurologiju imala za cilj da skrene pažnju na ovu bolest čije posljedice utiču, pored pacijenta i njegove porodice, i na društvo u cjelini zbog posljedica koje ova bolest utiče na radno sposobnu populaciju.

Sa Polikinike navode da ih raduje što je odziv bio na visokom nivou i blizu 100 zainteresovanih građana danas su na Poliklinici KCCG-a provjerili brzim testom šećer u krvi, kao i krvni pritisak. Takođe su od ljekara i medicinskih sestra dobili informativne flajere i informacije o moždanom udaru, kliničkoj slici i prevenciji ove bolesti.

Izvor: Portal Dan

Pripremio: Ivan Čović

Pročitano 342 put(a)

Back to top