utorak, 28 novembar 2023 13:52

Crna Gora će prva u Evropi sprovoditi mjere i intervencije za unaprijeđenje zdravlja i inkluzije OSI

Written by

Transformacija zdravstvenog sistema za veću inkluziju i zadovoljenje zdravstvenih potreba osoba s invaliditetom (OSI) je put stvaranja inkluzivnog društva u kojem niko neće biti zaboravljen. To je poručeno na Nacionalnim konsultacijama o zdravstvenoj jednakosti OSI koje organizuje Ministarstvo zdravlja (MZ) uz podrsku Svjetske zdravstvene organizacije (SZO).

Crna Gora je prva i jedina zemlja u Evropi, a među pet zemalja svijeta, koja planira da sprovede mjere i intervencije shodno Globalnom vodiču SZO, kako bi se unaprijedila zdravstvena jednakost i inkluzija OSI, jedan je od zaključaka današnjih konsultacija.

Konsultacije su, kako je saopšteno, otvorili ministar zdravlja dr Vojislav Šimun, potpredsjednik Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalnu politiku dr Srđan Pavićević, rezidentni koordinator sistema Ujedinjene nacije (UN) u Crnoj Gori Peter Lundberg i šefica Kancelarije SZO u Crnoj Gori dr Mina Brajović.

Pozdravljajuci prisutne, ministar zdravlja Vojislav Šimun kazao je da će „neumorno” raditi na tome da svakom građaninu i građanki obezbijede univerzalnu zdravstvenu zaštitu i pristup.

„Nedavno je Vlada usvojila Strategiju za zaštitu osoba sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti, koja uključuje fokus na pristupačnost zdravstvenih usluga za osobe s invaliditetom i posvećena je smanjenju diskriminacije i barijera u pristupu zdravstvenim uslugama. To su važni koraci koje moramo proći i na tom putu pred nama je mnogo posla. Stoga, pozdravljam napore Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) na unapređenju jednakosti za osobe sa invaliditetom i podršku koju u tom pravcu pružaju Vladi Crne Gore”, rekao je ministar zdravlja.

Podsjećajući da nema održivog i pametnog rasta i razvoja društva u kojem nam ranjive kategorije populacije svoj život provode na marginama, potpredsjednik Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalnu politiku dr Srđan Pavićević je istakao svoju i posvećenost Vlade Crne Gore punoj implementaciji obaveza iz ratifikovane Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, Agende odrzivog razvoja 2030 i Političku deklaraciju o univerzalnoj zdravstvenoj zaštiti UN.

„Naš odnos prema osobama sa invaliditetom je naša lična karta kao društva”, kazao je Pavićević i poručio da naši sugrađani nose „breme invaliditeta zbog nepravičnih uslova u društvu koji se mogu izbjeći”, što je, kaže, moralno i u svakom drugom smislu neprihvatljivo.

Istakao je da je vrijeme da konvencije i strategije pretočimo u akciju za veću inkluziju osoba s invaliditetom.

Rezidentni koordinator UN u Crnoj Gori Piter Lundgren (Peter Lundgren) ocijenio je da se 1.3 milijarde ljudi širom svijeta suočavaju s nekim oblikom invaliditeta i nailaze na barijere u životu.

„Sad je vrijeme za promjene, moramo ubrzati implementaciju Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, koja promoviše, štiti i obezbjeđuje poštovanje ljudskih prava osoba s invaliditetom. Ujedinjene nacije podržavaju Crnu Goru na tom putu i ovdje sam da vas uvjerim da niste sami na tom zadatku. Postizanje zdravlja za sve, uključujući i osobe s invaliditetom, zahtijevaće partnerstvo i saradnju. Tim Ujedinjenih nacija biće s vama pri svakom koraku na tom putu“, poručio je Lundgern, ističući da Agendu održivog razvoja do 2030 nije moguće ostvariti bez uključivanja osoba s invaliditetom.

Šefica kancelarije SZO za Crnu Goru, dr Mina Brajović, ocijenila je da su napori na ostvarivanju univerzalne zdravstveno zaštite pretpostavka stvaranja inkluzivnog društva u kojem „niko neće biti zaboravljen”.

 „Bez obzira o kojem tipu barijera je riječ kao prepreke za OSI osobe u ostavriavanju zdravstvene zaštite, one nas udaljavaju od humanosti, inkluzivnog društva i prosperiteta”, poručila je dr Brajović.

OSI i starije osobe, po riječima Brajović, su izloženi većem riziku obolijevanja od hroničnih nezaraznih bolesti, upravo zbog postojećeg stanja i nezadovoljenih potreba, većeg nivoa siromaštva i ekskluzije. Brajović navodi da potrebno je sistemski raditi na održivom odgovoru na epidemiju hronicnih nezaraznih bolesti, kao vodećem uzroku invaliditeta i obolijevanja.

„To je neophodno kako bi zaista osigurali da „dodajemo život i zdravlje zdravlje godinama, a ne samo godine zivotu“ i omogućimo zdravo starenje i na kvalitetan način zadovoljimo potrebe sve većeg broja starih lica i OSI”, ukazala je dr Brajović.

Ona je istakla da nema inkluzije OSI bez transformacije zdravstvenog sistema koji počiva na snažnoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kao strategiji ostvarivanja univerzalne zdravstveno zaštite i okosnici dinamičnog zdravstvenog sistema koji će, kaže, „kompetentno pružiti usluge prevencije, rane detekcije, liječenja i rehabilitacije OSI”.

Ona je istakla da je pitanje OSI u vrhu SZO agende i da je prošle godine objavljen Globalni izvještaj o jednakosti u zdravlju i OSI (Global report on health equity for persons with disabilities), koji sadrži konkretne preporuke zemljama članicama radi unapređenja inkluzije OSI i njihovog zdravlja.

„Raduje što je Crna Gora, prepoznajući da je zdravlje pravo svih, a ne privilegija odabranih, prva zemlja u Evropi koja je inicirala proces izrade Akcionog plana za unapređenje jednakosti u zdravlju OSI, kao platforme za transformaciju zdravstvenog sistema i veći stepen inkluzivnosti OSI, insistiranje na integraciji, punu involviranost OSI u procesu planiranja ciljanih intervencija. Nivo zdravstvene zaštite za OSI je lakmus papir, mjera naše istinske posvećenosti ostvarivanju univerzalne zdravstvene zaštite i ostvarivanju zdravijeg i bezbjednijeg društva za sve”, zaključila je dr Brajović.

Izvor: Portal CDM

Pripremio: Ivan Čović

Pročitano 265 put(a)

Back to top