Željko

Željko

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) će učestvovati na Treningu o servisima podrške za osobe s invaliditetom u okviru projekta Inkluzivno visoko obrazovanje na Zapadnom Balkanu – IDEA (Inclusive tertiary EDucation in the West BalkanS – IDEA)UMHCG je jedan od partnera na ovom projektu, čiji je nosilac Univerzitet POLIS iz Tirane (POLIS University), a partneri su univerziteti i nevladine organizacije iz AlbanijeGrčke, Češke, Irske, Kosova i Crne Gore.

Trening će se održati u periodu od 5. do 7. aprila  na Univerzitetu Donja Gorica, u Podgorici. 

Cilj Treninga je da se koordinatori studentskih i volonterskih službi upoznaju s pravima osoba s invaliditetom, u svakoj od zemalja obuhvaćenih projektom i da razmijene iskustva, kako bi u budućnosti mogli pružati adekvatnu podršku i motivisati što veći broj mladih s invaliditetom da nastave školovanje. U vezi navedenim na treningu će biti riječi o servisima podrške za osobe s invaliditetom, kao i o karijernom savjetovanju i usaršavanju.

Ispred UMHCG na treningu će učestvovati Anđela Miličić, koordinatorka Studentske savjetodavne kancelarije i Marija Šćepanović, koordinatorka Pravnog savjetovališta.

Ovo je samo jedna od aktivnosti u okviru projekta  IDEA koji je finansijski podržan od strane Evropske komisije kroz Erasmus+ program.

Pripremila: Anđela Miličić, koordinatorka projekta

Autizam je jedna od onih stvari o kojima svakodnevno učimo sve više. Osobe s autizmom  imaju identične ljudske vrijednosti kao i bilo ko drugi i prema tome imaju ista ljudska prava. Najbitnije je biti podrška osobama s autizmom, a tu roditelji igraju glavnu ulogu. Djeci s autizmom treba omogućiti sve uslove koje imaju i druga djeca, bez izdvajanja i diskriminacije, kako bi se ona ponašala prirodno u svom okruženju.

Kod slavnih ličnosti koje imaju ovaj invaliditet je dobro to što oni koji ga imaju odluče govoriti o tome i na taj način mogu podići svijest o životu i potrebama osoba s autizmom.

Želim pomenuti Filipa Martin-Nilsona (Philip Martin-Nielson) kome je ples treansformisao život.

Kad mu je bilo tri godine utvrđeno je da ima autizam i smatrali su da nikada neće moći da živi samostalnim životom, ali neverbalni svijet plesa promijenio je sve. Prvi koraci koje je načinio na prstima odveli su ga mnogo dalje nego što je ikada mogao da zamisli. Učeći da pleše, ovaj dječak  naučio je da živi. Danas je najmlađa zvijezda trupe Balet Trokadero Monte Karla (Les Ballets Trockadero de Monte Carlo), poznate širom svijeta po humorističkim predstavama baziranim na klasičnim baletima, u kojima muškarci igraju sve uloge.

„Autizam se ne liječi, a kako će neko živjeti sa tim, nepredvidivo je“ kaže. „Ali, ako se djetetu pruži prilika da radi ono što želi i voli, ako ima podršku koja mu je potrebna biće srećnije. Moj autizam nikada neće nestati. Nikad ne zaboravljam da je on dio mog života, ali se i ne moram fokusirati samo na to. Kao plesač, živim 100% samostalnim i stabilnim  životom.”

Izvor: Theguardian.com

Pripremila: Anđelija Savić

Ponekad mi se čini da smo mi društvo koje se dijeli po stereotipima, pa i to da se vezujemo za neka obilježja* određenog datuma, zato što je to neko drugi ustanovio, propisao ili slično... Ovo drugo i nije tako rijetko.

Ipak, postoje prilike kada treba da pričamo o određenim stvarima, i to ne sa stanovišta osude, stigme ili slično, već da podstičemo, razumijemo i prihvatamo. Različitost nije tragedija, različitost je nešto što ovo društvo treba da čini boljim, a osobe s autizmom ravnopravnijim članovima istog.

Danas je 2. april, Svjetski dan osoba s autizmom. Pitate li se o čemu mi to danas treba da pričamo? Mislim da bi bolje bilo pitanje: „Šta sve mogu danas da saznam o osobama  s autizmom?“ kako bismo ih na pravi način uključili u društvo, ili prosto, bolje razumijevali, da i oni treba da budu dio društva. 

Kada govorimo o osobama s autizmom često u javnosti možemo da čujemo kako je važno otkriti dijagnozu i baviti se ovom vrstom invaliditeta sa stanovišta medicinskog pristupa invaliditetu. Pored toga, roditeljima djeteta s invaliditetom ne pruža se adekvatna podreška za prihvatanje invaliditeta i servisi podrške potrebni za njeno/njegovo odrastanje. Dakle, i dalje fali sve ono što treba da se dijete s autizmom, kako bi bolje uspostavilo komunikaciju i bilo uključeno u društvo (obrazovanje, pa potom i zapošljavanje i sl).

Potrebno je SAMO da razvijamo njihove potrencijale i prije svega, da ih prihvatimo onakve kakvi jesu, jer su to ONI. Svako od nas je različit, pa tako i razvoju društva treba da doprinose osobe s autizmom.

Zato nemojmo o ovoj temi samo danas i sa sažaljenjem... Govorimo o jednakim prilikama i mogućnostima za sve.

*Plava boja. Plava boja je simbolično i boja kojom se širom svijeta skreće pažnja na prava osoba s autizmom, zbog uvjerenja da ona može pozitivno uticati na emocije osobe koja je posmatra. 

*2. april. Širom svijeta, ovaj datum se obilježava uz slogan #LigtItUpBlue. Međunarodna organizacija “Autism speaks” (“Autizam govori”) poziva organizacije, institucije i pojedince da se priključe inicijativi na svjetskom nivou i uključe se u kampanju paljenjem plavih svijetala na svojim objektima u noći između 1. i 2. aprila.

Pripremila: Anđela Miličić

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizuje Školu rodne ravnopravnosti za žene s invaliditetom (ŽSI) i predstavnike/ce civilnog sektora. Škola će se održati u hotelu Bianca Resort & Spa u Kolašinu, u periodu 4-6. aprila 2022. 

Kroz Školu će učesnici/ce imati priliku da nauče kako da na adekvatniji način percipiraju invaliditet i posmatraju ga kroz prizmu modela pristupa invaliditetu zasnovanog na ljudskim pravima. 

Teme koje će biti obuhvaćene Školom obuhvataju modele pristupa invaliditetu, feminizam, međunarodni i domaći pravni okvir koji uređuje ljudska prava, porodični život, seksualnost, roditeljstvo, nasilje nad ŽSI, ljudska prava i rodnu ravnopravnost, učešće i uključivanje OSI, s posebnim fokusom na ŽSI. 

Škola će se sprovoditi u okviru projekta FRIDA - Feminizam, ravnopravnost, invaliditet, dostojanstvo uz finansijsku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Pravo učešća u ovom pozivu imaju roditelji s invaliditetom i roditelji djece s invaliditetom. 

Nazivi tekstova i pojedinačne teme u okviru njih mogu biti specifične, mogu se odnositi na lična razmišljanja, iskustva i doživljaje, ali mogu predstavljati i analizu zakonske i druge regulative i sl.

Svi zainteresovani za učešće mogu da do petka, 29. aprila 2022. do 15.00 časova pošalju tekst/esej obima do 1500 riječi  na mejl adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., s naznakom „Konkurs za pisanje tekstova o roditeljstvu i OSI“

Zainteresovani kandidati/kinje koji šalju svoje tekstove u pratećem mejlu treba da napišu ime i prezime, mjesto u kojem žive i kontakt telefon. Prema pravilima konkursa, učesnik/ca može poslati najviše jedan tekst. 

Komisije UMHCG će izabrati pet najboljih tekstova koji će biti nagrađeni novčanim iznosom od po 30,00€.

Konkurs se realizuje kroz projekat Roditeljstvo = za sve koji sprovodi UMHCG u partnerstvu sa Savezom slijepih Crne Gore uz finansijsku podršku Ministarstva finansija i socijalnog staranja u okviru konkursa za NVO raspisanog u oblasti društvene brige o djeci i mladima za 2021.

Više nevladinih organizacija pokrenulo je postupke protiv Ministarstva finansija i socijalnog staranja pred Centrom za alternativno rješavanje sporova zbog neizvršavanja ugovornih obaveza ovog ministarstva za podršku aktivnostima u oblasti zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici za 2021.

Odluka o raspodjeli sredstava po osnovu konkursa za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici br.16-109-128/21-3491-51 objavljena je 28.12.2021. Ovom odlukom opredijeljena su sredstva za finansiranje projekata za osam nevladinih organizacija. Ugovori sa nevladinim organizacijama su potpisani u roku, te su 29.12.2021. upućeni finansijskoj službi Ministarstva finansija i socijalnog stranja koja vrši uplatu sredstava.

Međutim, ministarstvo nije u roku od 45 dana od dana potpisivanja ugovora isplatilo sredstva, te su se stekli uslovi za pokretanje postupaka pred Centrom za alternativno rješavanje sporova što je dio nevladinih organizacija i uradio. Prije samog pokretanja postupaka, predstavnici nevladinih organizacija su pokušali da riješe problem u direktnoj komunikaciji sa ministarstvom, te se više puta pismenim putem obraćali ministru Milojku Spajiću sa upitom o razlozima kašnjenja sa uplatom sredstava, ali ministar nikada nije odgovorio.

Nevladine organizacije koje su pokrenule postupke izražavaju zabrinutost zbog ovakvog nezakonitog postupanja Ministarstva finansija i socijalnog staranja i odsustva komunikacije i adekvatnog obrazloženja.  Alarmantno je ovakvo postupanje ministarstva koje u svojoj nadležnosti ima i socijalno staranje, te direktno i zaštitu od  od nasilja nad ženama i nasilja u porodici u zemlji u kojoj su femicid i mizoginija duboko rasprostranjeni.

Uzevši u obzir to da kontinuirano svjedočimo izostanku adekvatnih reakcija nadležnih institucija na nasilje nad ženama, ali i proaktivnog djelovanja u cilju sprečavanja nasilja nad ženama, te da nevladine organizacije nose najveći teret zaštite žrtava rodno zasnovanog nasilja, uključujući i zaštitu marginalizovanih grupa žena i djece, uključujući žene i djecu s invaliditetom i članove njihovih porodica koji su žrtve i svjedoci nasilja i za čije osnaživanje i zaštitu su potrebni dodatni napori, dodatno zabrinjava navedeno postupanje nadležnog ministarstva.

Ovakva praksa onemogućava funkcionisanje kako licenciranih, tako i onih servisa socijalne i dječije zaštite, koji su u procesu podizanja kapaciteta za licenciranje, te značajno dovodi u pitanje održivost ključnih servisa i aktivnosti podrške ženama žrtvama rodno zasnovanog nasilja.

Stoga tražimo izjašnjenje resornog ministra u odnosu na našu inicijativu za alternativno rješavanje sporova. Ukoliko ona i ovog puta izostane, obratićemo se nadležnom sudu.

Saopštenje potpisuju: 

Danijel Kalezić, Queer Montenegro

Maja Raičević, Centar za ženska prava

Jovan Ulićević, Asocijacija Spektra

Anđela Radovanović, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

Izvor: PR Centar 

Pripremila: Anđela Miličič

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva zainteresovane žene s invaliditetom (ŽSI) i predstavnike/ce civilnog sektora da se prijave za učešće na trodnevnoj Školi rodne ravnopravnosti. Škola će se održati u hotelu Bianca Resort & Spa u Kolašinu, u periodu 4-6. aprila 2022. 

Kroz Školu će učesnici/ce imati priliku da nauče kako da na adekvatniji način percipiraju invaliditet i posmatraju ga kroz prizmu modela pristupa invaliditetu zasnovanog na ljudskim pravima. 

Teme koje će biti obuhvaćene Školom obuhvataju modele pristupa invaliditetu, feminizam, međunarodni i domaći pravni okvir koji uređuje ljudska prava, porodični život, seksualnost, roditeljstvo, nasilje nad ŽSI, ljudska prava i rodnu ravnopravnost, učešće i uključivanje OSI, s posebnim fokusom na ŽSI. 

Zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti dostavljanjem motivacionog pisma i biografije najkasnije do 29. marta 2022. na mejl adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. s naznakom Prijava za Školu rodne ravnopravnosti

Broj mjesta je ograničen.

Škola će se sprovoditi u okviru projekta FRIDA - Feminizam, ravnopravnost, invaliditet, dostojanstvo uz finansijsku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Minstarska prosvjete, nauke, kulture i sporta (MPNKS) prof. dr Vesna Bratić, zajedno s državnom sekretarkom Milicom Kadović, primila je danas u prostorijama MPNKS predstavnice Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), Anđelu Radovanović, programsku menadžerku i Draganu Đokić, psihološkinju UMHCG. Glavna tema sastanka odnosila se na nasilje nad ženama i djevojčicama s invaliditetom, kao i položaj osoba s invaliditetom u obrazovnom sistemu. 

Na samom početku sastanka, programska menadžerka Udruženja, Anđela Radovanović izrazila je zahvalnost na interesovanju MPNKS o ovako važnim temama i prezentovala  projekat Osnažene, realizovan  uz podršku ambasade Sjedinjene Američke države (SAD) i Komisije za demokratiju koji je imao za cilj da osvijetli nasilje nad ženama i djevojčicama s invaliditetom, s posebnim fokusom na ekonomsko nasilje. Ona je istakla da su u sklopu projekta organizovali radionice i fokus grupe sa ženama s invaliditetom, s članovima njihovih porodica, kao i s predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva finansija i socijalnog staranja i s inspekcijkim organima, te da je urađeno istraživanje koje je obuhvatalo 75 žena i djevojčica s invaliditetom. 

„Ono što je zabrinjavajuće jeste da mnoge žene i djevojčice s invaliditetom ističu da nemaju dovoljno znanja i vještina da prepoznaju nasilje, ni da odgovore na njega. Takođe, još jedna alarmantna činjenica je da se specifični oblici ekonomskog nasilja, kao što je ukraćivanje obrazovanja, ne percipiraju kao takvi od strane žena s invaliditetom niti njihovih porodica, kao ni od nadležnih organa koji bi trebali da ih zaštite i usmjere kako da traže svoja prava“, objasnila je Radovanović dodajući podatak da je djevojčica s invaliditetom u obrazovnom sistemu skoro dvostruko manje nego dječaka, te da je ta razlika naročito vidljiva u osnovnom obrazovanju. Takođe, Radovanović je istakla da bi saradnja s MPNKS bila izuzetno značajna u pogledu osnaživanja  djevojčica koje su u osnovnim i srednjim školama da prepoznaju nasilje, te da bi se zajedničko djelovanje trebalo usmjeriti na problem diskriminacije žena kroz jezik i govor mržnje koji je u porastu. 

Ministarka Vesna Bratić predočila je stav da bi svako dijete s invaliditetom, bez obzira na stepen invaliditeta trebalo da ima asistenta u nastavi, i da bi na taj način svakom djetetu bila pružena šansa da postigne bolje rezultate u nastavi i  stekne adekvatne životne vještine. Takođe, dodala je da je MPNKS spremno da podrži inicijativu UMHCG-a u pogledu osnaživanja djevojčica za borbu protiv svakog oblika nasilja.

„Praksa je pokazala da je direktan obilazak škola, osoblja koje radi s ovom populacijom, kao i samih učenika s inavilidetom najbolji način da se dodatno motivišu i angažuju i da se promoviše značaj obrazovanja, naročito djevojčica,  kao poudzdan vid zaštite od nasilja“, poručila je ministarka, dodajući da će Ministarstvo pored direktnog učešća u ovakvim akcijama, inicirati kampanje u osnovnim i srednjim školama koje će imati za cilj uključivanje djece s invaliditetom  u sve aspekte života i društva.

Izvor: sajt Vlade Crne Gore 

Priredio: Ivan Čović

četvrtak, 17 mart 2022 11:07

U Banjaluci se otvara “Daun kafe”

U Daun sindrom centru Banjaluka pri kraju su pripreme za otvaranje prvog ugostiteljskog objekta u gradu u kojem će kuvari i konobari biti osobe s Daun sindromom, potvrdio je direktor ovog centra Zoran Jelić i dodao da će ovaj kafić-slastičarna biti otvoren krajem aprila u centru grada.

„Konobari i kuvari u ovom kafiću biće mladići i djevojke s Daun sindromom koji su prošli rehabilitacioni program Pain i stekli ove vještine“, kazao je Jelić i dodao da će biti zaposleno 12 osoba.

Istakao je da je ovakav projekat poseban jer će za svoj trud i rad biti adekvatno nagrađeni.

„Za njih je veoma značajno da se osjećaju društveno korisno. Zamislite osjećaj kada budu nagrađeni i kada dobiju platu. Ono što želimo je da ovo iskustvo prenesemo na sve gradove u Srpskoj, da im se otvori mogućnost da budu društveno korisni i da se konačno sruši stigma o osobama s Daun sindromom“, kazao je Jelić.

Osim ovoga u Daun sindrom centru imaju još dosta planova. U aprilu putuju u Prag gdje će biti organizovana projekcija filma Neki novi Brodvej. Tom prilikom biće potpisan i sporazum sa češkom organizacijom koja okuplja osobe s Daun sindromom.

„Ovo ostvarenje prati šest mladih osoba s Daun sindromom koje, savladavajući brojne prepreke, postaju polaznice škole glume, a istovremeno ruše predrasude o mogućnostima i sposobnostima osoba sa ovom vrstom invaliditeta“, naglasio je Jelić.

Pojasnio je da je Banjaluka postala svojevrsna nastavna baza za studente defektologije koji borave sa osobama s Daun sindromom.

Banjalučanin Vanja Omerkadić student je završne godine na Fakultetu defektologije, a planira da po završetku studija i radi u Daun sindrom centru.

„Pruža nam se prilika da pomažemo osobama s Daun sindromom, a kroz svakodnevni rad sa njima omogućićemo im sve što zaslužuju da bi se osjećali društveno korisnima“, rekao je Omerkadić.

Škola glume u Daun sindrom centru Banjaluka nastavlja rad sa glumcima koji iza sebe imaju mnogo odigranih predstava na međunarodnim festivalima. „Radimo novi mjuzikl gdje ćemo se predstaviti sa novom našom predstavom u septembru. Cilj nam je da proširimo kapacitete, da se mogu uključivati sve ostale osobe s Daun sindromom“, rekao je Zoran Jelić.

Izvor: portal Banjaluka.net

Pripremila: Anđela Miličić

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva sve zainteresovane osobe s invaliditetom (OSI), članove porodice OSI, a posebno djevojke i žene s invaliditetom (ŽSI) da se prijave za učešće na trodnevnom Treningu o parničnom postupku. Trening će se održati u periodu od 30. marta do 1. aprila 2022. u hotelu Bianca, u Kolašinu. 

Cilj organizacije Treninga je informisanje OSI (primarno žena i djevojaka s invaliditetom) o parničnom postupku i mehanizmima zaštite od diskriminacije, kao i podsticanje OSI za pokretanje postupaka pred nadležnim sudovima ukoliko dođe do povrede prava po bilo kom osnovu. 

Trening će obuhvatati neke od sljedećih tema: modeli pristupa invaliditetu, međunarodni i domaći pravni okvir koji uređuje ljudska prava, s posebnim naglaskom na prava OSI i ŽSI, mehanizmi zaštite od diskriminacije, pokretanje postupaka pred sudovima, Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda, Evropskim sudom za ljudska prava, pojam, osnovna načela, pokretanje, vođenje i okončavanje parničnog postupka, nadležnosti suda, utvrđivanje vrijednosti predmeta spora, rokovi za pokretanje postupaka, vještačenje i troškovi postupka, dokazi u postupku i sl.

I dan Treninga obuhvatiće teorijski rad s učesnicima/ama, II dan planirana je kombinacija teorijskog i praktičnog rada, dok je III dan predviđen za praktični rad u grupama koji podrazumijeva studije slučaja – sastavljanje opisa diskriminacije, pisanje podnesaka, žalbi, tužbi.

Kroz teorijski dio i praktičan rad u grupama, studiju slučaja, interaktivni dijalog, diskusije, razmjenu iskustava, omogućiće se učesnicima/ama da stečeno znanje primijene u praksi, posebno prilikom ostvarivanja i zaštite svojih prava.

Trening će se bazirati na međunarodnim i nacionalnim dokumentima iz oblasti diskriminacije / Konvenciji UN o pravima OSI, Zakonu o zabrani diskriminacije, Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, Zakonu o parničnom postupku, kao i drugim zakonima koji se tiču prava OSI, a koji su relevantni za pokretanje postupaka za zaštitu od diskriminacije.

Zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti dostavljanjem motivacionog pisma i biografije, najkasnije do 21. marta 2021. na mejl adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. s naslovom teksta mejla “Prijava za Trening o parničnom postupku”. Broj mjesta je ograničen.

UMHCG pokriva sve troškove učešća na treningu. Samo kandidati/kinje koje uspješno završe sve segmente treninga mogu dobiti sertifikat. Potrebno je da u tom smislu učesnici/e budu prisutni 100% vremena tokom treninga. 

Trening se sprovodi u okviru projekta P(O)(S)tupc(I)ma do prava, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, kroz konkurs za NVO u 2021.

Strana 71 od 99

Back to top