Vlada Crne Gore je na današnji datum, 23. oktobra 2013. godine usvojila Akcioni plan prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. Akcioni plan je…
Povodom saopštenja za javnost Univerziteta Crne Gore, o kojem smo se upoznali iz medija, napominjemo sledeće:UMHCG je već nakon prvog upisnog roka obavijestio UCG i Ministarstvo prosvjete o problemu na…
Povodom saopštenja za javnost Univerziteta Crne Gore, o kojem smo se upoznali iz medija, napominjemo sledeće: UMHCG je već nakon prvog upisnog roka obavijestio UCG i Ministarstvo prosvjete o problemu…

Back to top