Željko

Željko

Podgorica, PR pres servis - Ulaganje u pristupačan saobraćaj ne smije biti tretirano kao trošak, već isključivo kao šansa za razvoj društva i aktivnog pojedinca, a osobe s invalididtetom (OSI) treba da imaju jednak pristup svim dobrima, proizvodima i uslugama na način koji će osigurati ravnopravno i efikasno korišćenje i poštovati njihovo dostajnstvo. 

To je saopšteno na okruglom stolu o pravima i obavezama OSI kao učesnika u saobraćaju u okviru projekta PUTokaz za OSI, koji sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) uz finansijsku podršku Ministarstva kapitalnih investicija.

Izvršna direktorica UMHCG-a, Marina Vujačić, kazala je da su se, kroz Brošuru simboličnog naziva i metodologije po principu semafora, osvrnuli na zakonske garancije u oblasti saobraćaja, ali i na praksu koju žive svakodnevno.

Pravo na pristupačan i bezbjedan saobraćaj treba se odnositi na upotrebu redovnih i vanrednih usluga javnog prevoza pa smo samim tim osvrt dali i na neke propise i procedure u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave carina, Uprave prihoda, Ministarstva ekologije, urbanizma i prostornog planiranja, ali i dijelom Ministarstva prosvjete nauke, kulture i sporta, te dijelom na nadležnosti lokalnih samouprava, a ne samo Ministarstva kapitalnih investicija“, navela je Vujačić.

Ocijenila je da je pristupačnost „zasebno“ pravo, ali i preduslov, odnosno sastavni i obavezni segment prilikom garancija i ostvarivanja svih drugih prava u praksi.

„Cilj pristupačnosti je da se osobama s invaliditetom omogući da samostalno žive i u potpunosti učestvuju u svim aspektima života, na osnovu jednakosti sa drugima. Pristupačnost treba posmatrati ne samo u kontekstu jednakosti i nediskriminacije, nego i kao način ulaganja u društvo i kao sastavni dio agende za održivi razvoj. Dakle, ulaganje u pristupačan saobraćaj ne smije biti tretirano kao trošak, već isključivo kao šansa za razvoj društva i aktivnog pojedinca“, istakla je Vujačić.

Osobe s invaliditetom, kako smatra, treba da imaju jednak pristup svim dobrima, proizvodima i uslugama otvorenim ili namijenjenim za javnost na način koji će osigurati ravnopravno i efikasno korišćenje i poštovati njihovo dostojanstvo. 

„Uskraćivanje i/li ograničavanje i/li onemogućavanje prava na pristupačan javni saobraćaj, u stvari je, uskraćivanje i/li ograničavanje i/li onemogućavanje korišćenja javne usluge“, pojasnila je Vujačić.

U crnogorskoj pravnoj praksi, u oblasti saobraćaja, kako je ukazala, postoji napredak u garancijama u posljednjih nekoliko godina, ali i dalje ne postoje u potpunosti adekvatne garancije ljudskih prava koje uvažavaju sve principe ljudskih prava, a to su samostalnost, dostojanstvo, lična autonomija i integritet, pristupačnost, jednakost, poštovanje različitosti, postojanje izbora i inkluzivnost. 

„Ukoliko sve ovo nije ispoštovano kako u segmentu pristupačnosti saobraćaja, tako i u segmentu bezbjednosti u saobraćaju, onda se može reći da je saobraćaj u velikoj mjeri nepristupačan osobama s invaliditetom, odnosno da je učešće u saobraćaju propisano s aspekta milosrđa, ali nije prvenstveno garantovano s aspekta ljudskih prava“, smatra Vujačić.

Prema njenim riječima, asistencija, kao i umanjene cijene usluge su opravdane i potrebne, ali prethodni ili makar istovremeni uslov mora biti pristupačnost kao preduslov uživanja nekog prava i omogućavanja većeg nivoa samostalnosti u pristupu javnim uslugama, kakva je saobraćaj. 

„Pristupačnost saobraćaja obuhvata više segmenata: pristupačnost svih sredstava javnog prevoza, pristupačnost objekata u službi saobraćaja (stanice, aerodromi, luke...), javnih površina i prostora (trotoari, raskrsnice, stajališta, peroni, pristaništa, obale....), te informacija i komunikacija u službi saobraćaja, kao i u krajnjem usluga koje se koriste u ovoj oblasti što može podrazumijevati i razne sajtove, aplikacije, ali i usluge tokom samog prevoza“, kazala je Vujačić.

Istakla je da saobraćaj predstavlja neodvojivi segment i preduslov ostvarivanja prava na slobodu i samostalnost kretanja, učešće u oblasti obrazovanja i usavršavanja, zapošljavanja, javnog i političkog života, kulture, rekreacije i sporta, odnosno u najširem smislu učešće u društvu.

Ona je naglasila da je od 48 kolona u tabeli Brošure 31 kolona u oblasti zakonodavstva označena zelenom bojom, dok ih je u praksi samo pet. Mnogo više je žutih, crvenih ili narandžastih, što je boja koja je dodata u odnosu na boje semafora zbog osvrta ili komentara koji se odnosi na preporuku bilo da je riječ o potrebnim unapređenjima u zakonodavstvu ili praksi. 

„Potrebno je značajno unapređenje propisa, ali i mnogo značajnije, odlučnije i dosljednija primjena propisanog u praksi jer je raskorak čak i u važećim garancijama u odnosu na praksu trenutno takav, kao putovanje osobe bez invaliditeta brzinom aviona od Podgorice do Brisela, a osobe s invaliditetom na toj istoj destinaciji brzinom kornjače“, rekla je Vujačić.

Ministar kapitalnih investicija, Mladen Bojanić, istakao je da mu je drago što je prethodno Ministarstvo saobraćaja i pomorstva ušlo u projekat i njegova obaveza i obaveza Ministarstva na čijem je čelu biće da učine sve da od 48 kolona ne bude samo pet zelenih semafora, već da se teži tome da bude svih 48 zelenih.

„Ako ne može svih 48, da težimo da budemo jako blizu toga i da ispunimo nešto što bi trebalo da bude prirodno pravo svih osoba s invaliditeteom - da mogu slobodno da se kreću, da imaju pristup svim sredstvma javnog prevoza, svim objektima koji služe u tu svrhu, a da to ne radimo zbog toga što to piše u nekim preporukama Evropske unije, nego da to bude iz našeg osjećaja. Ne gajim iluziju da ćemo svi biti ravnopravni, ali da bar kao društvo težimo da tu ravnopravnost uzdignemo na nivo prihvatljivosti“, rekao je Bojanić.

Minsitarstvo kapitalnih investicija i cijela Vlada, kako je kazao, biće partner u postizanju zajedničkog cilja, a u tom segmentu vidi da UMHCG može pomoći. 

Predstavnik Opštine Budva, Aleksandar Popović, postavio je pitanje predstavnicima UMHCG-a kako ocjenjuju pristupačnost saobraćaja za OSI u tom gradu.

Vujačić je odgovorila da je metropola turizma jedan od najnepristupačnijih gradova za OSI u svakom smislu.

„Sigurno ima i pozitivnih primjera, ali naše nije da njih ističemo, iako ih ne negiramo i ne bi bilo korektno da ih negiramo, ali dok god ima crvenog svugdje osim na semaforu ja ću ovako govoriti. Da se posljednjih godina radi jeste evidentno, ali to nije ni približno dovoljno“, kazala je Vujačić.

Predstavnica Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Jelena Raičević, pitala je da li na nivou Crne Gore postoji jedinstvena baza podataka o pristupačnim trotoarima, semaforima, ulicama.

Vujačić je odgovorila da „to bi mi vas trebalo da pitamo, a ne vi nas“.

U diskusiji su učestvovali predstavnici Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Ministarstva kapitalnih investicija, Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, Uprave za željeznice, Mašinskog fakulteta, Saveza slijepih Crne Gore, Demokratske Crne Gore i Socijalističke narodne partije. 

Učesnici okruglog stola su podsjetili da je njihov preminuli kolega Milenko Vojičić bio njihov PUTokaz, jer su zbog njega posebno dužni „da glasno govorimo o nepravdi, nejednakosti, diskriminaciji, omalovažavanji i zanemarivanju bilo koje vrste“.

Izvor: PR Centar

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, u srijedu, 24. februara 2021, s početkom u 12.00 časova, u hotelu Hilton u Podgorici, organizuje okrugli sto o pravima i obavezama OSI kao učesnika u saobraćaju, u okviru projekta PUTokaz za OSI finansijski podržanog od strane Ministarstva kapitalnih investicija kroz Javni konkurs za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2020. 

U uvodnom dijelu obratiće se ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić i izvršna direktorica UMHCG Marina Vujačić. Okruglim stolom će fasilitirati Iva Mijović, koordinatorka projekta, a nakon uvodnih obraćanja slijedi diskusija.

Zbog mjera zaštite od koronavirusa direktan onlajn prenos će biti omogućen posredstvom ZOOM-a, kao i Facebook stranice UMHCG. 

Pored analize trenutnih garancija za osobe s invaliditetom u oblasti javnog saobraćaja, UMHCG će predstaviti i ključne nalaze analize propisa rađene po principu semafora uz preporuke za dalje unaprjeđenje. Takođe, biće prikazani i primjeri najboljih praksi (fotografije, video) koji prikazuju željeno stanje, ili stvarna rješenja pristupačnog saobraćaja i javnih površina – pješačkih zona i linija kretanja za osobe s invaliditetom, ali i negativni primjeri koji su, nažalost, češći u praksi, a koji su zabilježeni u okviru realizacije projekta.

Projektom se želi doprinijeti ostvarivanju prava osoba s invaliditetom na slobodno i bezbjedno kretanje u javnom saobraćaju i korišćenju prevoznih sredstava na teritoriji Crne Gore, kroz specifične ciljeve koji se odnose na podizanje svijesti šire javnosti o posljedicama kršenja prava osoba s invaliditetom (OSI) u oblasti saobraćaja; zatim kroz poboljšanje nivoa informisanosti zaposlenih u državnim i lokalnim institucijama i organima o pravima OSI na slobodno i bezbjedno kretanje, kao i problemima s kojima se suočavaju u praksi, i u krajnjem poslednji cilj se odnosi na poboljšanje i povećanje nivoa informisanja OSI o njihovim pravima iz oblasti javnog saobraćaja i načinima njihovog ostvarivanja i zaštite od kršenja.

Učesnicima, koji budu prisutni u hotelu Hilton, će biti na raspolaganju Brošura o pravima OSI u oblasti saobraćaja s posebnim akcentom na bezbjednost i pristupačnost javnog saobraćaja, koja je nastala u okviru projekta. 

Pristupačnost saobraćaja obuhvata više segmenata: pristupačnost sredstava javnog prevoza, pristupačnost objekata u službi saobraćaja (stanice, aerodromi, luke...), potom javnih površina i prostora (trotoari, raskrsnice, stajališta, peroni, obale, pristaništa....), te informacija i komunikacija u službi saobraćaja, kao i u krajnjem usluga koje se koriste u ovoj oblasti što može podrazumijevati i razne sajtove, aplikacije i dr. Ovo ujedno podrazumijeva da pravo na saobraćaj predstavlja mogućnost ostvarivanja prava na slobodu i samostalnost kretanja, učešće u oblasti obrazovanja i usavršavanja, zapošljavanja, javnog i političkog života, kulture, rekreacije i sporta, odnosno u najširem smislu učešće u društvu.

Zbog važnosti teme najljubaznije molimo predstavnike medija da istu isprate na adekvatan način.

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore reaguje povodom članka koji je objavio FOS media, dana 20. februara 2021. u rubrici Društvo, pod naslovom: Usred pandemije podgorički Dom zdravlja zatvoren zbog rekonstrukcije; Jokić: To je besmislenoodnosno izjave v.d. direktora Doma zdravllja Danila Jokića.

Na informaciju i žalbe građana/ki da je Dom zdravlja na Pobrežju zatvoren zbog rekonstrukcije i ugradnje lifta, zbog čega pacijenti već tri sedmice dolaze pred zatvorena vrata, te komentara dr Jokića da mu je rečeno da će radovi biti završeni do marta, ali da on lično smatra „da to nije bio pametan potez“ i da je izvođenje radova moglo da se prolongira želimo saopštiti sljedeće:

Jako nas brine izjava v.d direktora Doma zdravlja, sada odgovorne osobe koja je dolaskom na tu poziciju, prva adresa za poštovanje zakona i jednakog tretmana svih građana bez obzira na njihove različitosti i lična svojstva.

Očekivali bismo da se gospodin Jokić prije dolaska na čelo Doma zdravlja, a posebno imajući u vidu i njegov prethodni angažman, informisao o zakonskim obavezama koje imaju i zdravstvene institucije i zdravstveni radnici prema svim građanima, a sada i ovdje posebno prema osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretlljivosti, imajući u vidu da navedena izjava ima za ishod poništavanje prava osoba s invaliditetom, te gradaciju važnosti prava pacijenata.

Iskreno žalimo što bilo koji građanin/ka, kada je u ulozi pacijenta/kinje, nailazi na neprijatne situacije, duge i komplikovane procedure i čekanja, ili nemogućnost ostvarivanja blagovremene i adekvatne zdravstvene zaštite, ali nas na drugoj strani i te kako brine neinformisanost dr Jokića i njegov stav o tome da li je lift „mogao da sačeka“ a još više konstatacija da je iznenađen što se uopšte u tom objektu i ugrađuje lift. 

Naime, još 2008. propisana je direktna obaveza da svi javni objekti i objekti u javnoj upotrebi moraju biti izrađeni u skladu sa standardima pristupačnosti za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti, te da objekti sagrađeni prije 2008. imaju zakonsku obavezu od pet godina  za prilagođavanje u skladu s navedenim standardima. Od 2013. do 2021. prolazi osma godina a radovi se tek izvode, i to pritom opravdano vjerujemo da se ni sada ne bi izvodili da nije bilo pritužbi osoba s invaliditetom podnesenih Zaštitniku ljudskih prava i sloboda još 2015. a kasnije i pokrenute parnice pred osnovnim sudom upravo protiv Doma zdravlja Podgorica i to različitih objekata. 

Pitamo se gdje je bio dr Jokić kada su osobe s invaliditetom čekale ispred stepenica, ili ispred zaključanih vrata sporednih ulaza nekih domova zdravlja jer na glavne, ravnopravno s drugim pacijentima, nijesu mogli ući? Gdje je bio dr Jokić kada su se nekim osobama s invaliditetom, koje su nam svjedočile o svojim ličnim iskustvima, krv i drugi nalazi uzimali na trotoaru ispred ulaza? I gdje je bio da se informiše i upozna sa stanjem i zakonskim obavezama kad je došao na čelo tako važne institucije?

Doktore Jokiću, mi smo sve te godine već čekali, odbijali su nas i nosili su nas kao medicinska sredstva i opremu ili kao otpad, ponižavali su nas, i vraćali smo se i nepravedno ispaštali za nečije nečinjenje i pogrešno činjenje, a Vi sada svojom izjavom upravo to opravdavate i podstičete dalje kršenje prava osoba s invaliditetom. Na pogrešan način kritikujete svoje prethodnike, kritika koju im je trebalo uputiti je upravo ta: „Šta su do sada čekali?“

Znate šta je besmisleno, doktore Jokiću? Besmisleno je, doktore Jokiću, da Vas posle 13 godina od usvajanja zakona trebamo informisati o našim pravima. Besmisleno je da smo stotine puta odlazili u druge domove zdravlja, a nekada i u druge gradove da bismo mogli dobiti bilo kakvu zdravstvenu zaštitu jer onu koja nam je garantovana međunarodnim i domaćim dokumentima, i to najbliže mjestu boravka, ni dalje nemamo.

Besmisleno je, doktore Jokiću, da smatrate da lift nije potreban, ne samo nama, nego i starijim građanima, roditeljima s djecom, trudnicama i porodiljama, vašim koleginicama i kolegama.

Dosta smo mi čekali neko bolje vrijeme i prava, mnogo više nego Vi novu poziciju, ali nas brine što se mijenjaju ljudi, ali s njima ne i vrijednosti ili se mijenjaju na lošije. 

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) pruža besplatno pravno savjetovalište djeci i mladima s invaliditetom, kao i članovima njihovih porodica.

Besplatno pravno savjetovalište pruža se svakog radnog dana (ponedeljak – petak) u terminu od 8.30 do 16.00 časova.

Ova aktivnost podrazumijeva kontinuirano pružanje besplatnog pravnog informisanja, besplatnih pravnih savjeta i besplatne pravne pomoći posebno u cilju prevazilaženje krize izazvane COVID - 19 epidemijom.

Redovnim pružanjem besplatnog pravnog savjetovališta (pružanjem pravnog obavještenja i davanjem pravnih savjeta, informacija) djeca, mladi i odrasli s invaliditetom, kao i članovi njihovih porodica imaće priliku da se informišu i upoznaju s pravima iz raznih oblasti, a posebno u okviru oblasti dječje i socijalne zaštite, rada i zapošljavanja, porodičnih i bračnih odnosa, kao postupaka pred organima, uključujući i postupke pred sudom (upravni sporovi, građanske parnice, krivični postupci) i dr. 

Stranke se mogu obratiti Udruženju i tražiti informacije i/ili iznijeti svoje nedoumice u vezi s ostvarivanjem prava u bilo kojoj oblasti života, i odmah ili najkasnije u roku od 24 sata, ukoliko dostave na uvid i na raspolaganje sve potrebne informacije i dokumentaciju, besplatno dobiti potpune informacije o tome da li imaju pravo, i ukoliko imaju na koji način ga mogu ostvariti ili zaštititi. Na taj način OSI i/ili članovi njihovih porodica, bivaju obaviješteni ukoliko je neko njihovo pravo prekršeno ili (može biti) ugroženo. 

Pravni savjeti mogu se tražiti putem fiksnog i mobilnog telefona, e-maila, Fejsbuk straniceInstagram naloga putem čata na portalu DisabilityInfo.me (četvrtkom od 12.00 do 14.00 h) ili putem čata na portalu Vršnjačkapodrška.me svakog radnog dana (po sopstvenom izboru zainteresovanih). 

Ova aktivnost realizuje se do 24. juna 2021. u okviru projekta Osnaživanje i kvalitetno uključivanje kroz pomoć, pravne informacije i podršku (EQUALIS – Empowerment and Quality inclUsion through Assistance and Legal Information and Support) koji UMHCG sprovodi uz finansijsku podršku UNICEF-a (Predstavništvo u Crnoj Gori).

Pripremila: Aleksandra Pavićević, koordinatorka projekta

VIDEO: Održano onlajn pravno savjetovalište za djecu i mlade s invaliditetom

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), 18. februara 2021, organizovalo je Onlajn pravno savjetovalište za djecu i mlade s invaliditetom na temu: Nasilje nad osobama s invaliditetom, s posebnim naglaskom na djecu i žene.

Događaj je organizovan na Zoom-u, a prenos uživo mogao se pratiti i na Facebook stranici UMHCG-a.

Cilj aktivnosti je osnaživanje osoba s invaliditetom, s posebnim naglaskom na djecu i mlade s invaliditetom, kao i na djevojčice i žene s invaliditetom, da se aktivnije zalažu za svoja prava.

Na ovaj način pružiće se potrebna stručna podrška ciljnoj grupi da se informiše i podstakne da se aktivnije bori za svoja prava i da ista zaštiti. Osim  toga, besplatno pravno savjetovanje biće pruženo i porodicama osoba s invaliditetom na koje pandemija i mjere sprečavanja i oporavka od COVID-19 neprimjereno utiču, što bi moglo rezultirati njihovom boljom zaštitom i većom otpornošću na potencijalno negativne mjere. 

Ova aktivnost realizuje se u okviru projekta Osnaživanje i kvalitetno uključivanje kroz pomoć, pravne informacije i podršku (EQUALIS – Empowerment and Quality inclUsion through Assistance and Legal Information and Support) koji UMHCG sprovodi uz finansijsku podršku UNICEF-a (Predstavništvo u Crnoj Gori).


Pripremila: Aleksandra Pavićević, koordinatorka projekta

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizuje jednodnevni Trening za advokate, sudije i zaposlene u tužilaštvu o pristupu pravdi OSI. Trening će biti organizovan u Podgorici, 15. juna 2021, s početkom u 11.00 časova, u hotelu Hilton.

Cilj održavanja treninga je unaprjeđenje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, a naročito prilikom planiranja, ostvarivanja i zaštite prava osoba s invaliditetom, čime će se, između ostalog, uticati na poboljšanje kvaliteta života OSI i unaprjeđenje instituta besplatne pravne pomoći OSI.

Planirano je da se na Treningu obuhvate neke od sledećih tema: modeli pristupa invaliditetu i njihov uticaj na garancije prava OSI, izjednačavanje mogućnosti, institut besplatne pravne pomoći i načini komunikacije s OSI / uključujući i obezbjeđivanje razumnih i proceduralnih adaptacija, diskriminacija u postupcima pred organima i sl.

Učešće na Treningu mogu uzeti advokati/ce, sudije/kinje i zaposleni/e u tužilaštvu iz Podgorice, Kolašina, Nikšića, Cetinja i Bara.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane da nam pošalju prijave na na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. do 14. juna u 12.00 časova, a za sva dodatna pitanja organizacione i tehničke prirode informacije se mogu dobiti na telefon: 020/265-650 i 069/385-981 od ponedeljka do petka u vrijeme od 8.30 do 16.00 časova.

Ovo je samo jedna od aktivnosti koju sprovodimo u okviru projekta Osvije(S)t(I)i diskriminaciju OSI koji je finansijski podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.  

Napomena: Trening će se održati u skladu s aktuelnim mjerama zaštite zdravlja propisanim od strane Ministarstva zdravlja.

Pripremila: Dragana Sokić, koordinatorka projekta

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), 18. februara 2021, u 12.30 časova, organizuje Onlajn pravno savjetovalište za djecu i mlade s invaliditetom, kao i članove njihovih porodica. Tema savjetovališta biće Nasilje nad osobama s invaliditetom, s posebnim naglaskom na djecu i žene.

Događaj će biti organizovan na Zoom-u, a prenos uživo na Facebook-u. 

Cilj aktivnosti je osnaživanje osoba s invaliditetom, s posebnim naglaskom na djecu i mlade s invaliditetom, kao i na djevojčice i žene s invaliditetom, da se aktivnije zalažu za svoja prava.

Na ovaj način pružiće se potrebna stručna podrška ciljnoj grupi da se informiše i podstakne da se aktivnije bori za svoja prava i da ista zaštiti. Osim  toga, besplatno pravno savjetovanje biće pruženo i porodicama osoba s invaliditetom na koje pandemija i mjere sprečavanja i oporavka od COVID-19 neprimjereno utiču, što bi moglo rezultirati njihovom boljom zaštitom i većom otpornošću na potencijalno negativne mjere. 

Pozivamo sve zainteresovane za prava djece i prava OSI da nam do 17. februara 2021. do 16.00 časova dostave pitanja iz navedene oblasti na koja žele odgovore.

Pitanja se mogu slati putem SMS-a na telefon: 069/385-981 i 067/801-761, e-maila (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.) Fejsbuk straniceInstagram naloga, putem čata na portalu DisabilityInfo.me ili putem čata na platformi Vršnjačkapodrška.me (po sopstvenom izboru zainteresovanih). 

Nakon završetka snimak će biti objavljen na platformi Vršnjačkapodrška.me i YouTube stranici UMHCG-a i biće dostupan svim zainteresovanim stranama koje bi mogle pronaći odgovore na svoja pitanja. 

Ova aktivnost realizuje se u okviru projekta Osnaživanje i kvalitetno uključivanje kroz pomoć, pravne informacije i podršku (EQUALIS – Empowerment and Quality inclUsion through Assistance and Legal Information and Support) koji UMHCG sprovodi uz finansijsku podršku UNICEF-a (Predstavništvo u Crnoj Gori).

Pripremila: Aleksandra Pavićević, koordinatorka projekta

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) u okviru Studentske savjetodavne kancelarije sprovodi Savjetovalište za srednjoškolce s invaliditetom i to srijedom od 10.00h do 12.00h. Ova aktivnost ima za cilj informisanje učenika s invaliditetom o pravima i servisima podrške tokom školovanja, stvaranje ravnopravnijih uslova, kako za vrijeme srednjeg obrazovanja: upućivanjem različitih inicijativa srednjim školama, kao što su inicijative u vezi s upisom, vanrednim polaganjem nastave, poštovanjem standarda pristupačnosti, tako i za vrijeme visokog obrazovanja. Tako je UMHCG u toku 2020. uputilo osam inicijativa za poštovanje standarda pristupačnosti prilikom rekonstrukcije ili izgradnje oko 36 vrtića i škola na teritoriji Crne Gore.

Dodatno, putem Savjetovališta budući studenti biće informisani i osnaženi za nastavak daljeg školovanja, na način što ćemo im pružiti podršku pri odabiru željenog fakulteta i prilikom upisa na fakultet, redovno ili po principu afirmativne akcije (ovo uključuje i pomoć prilikom prikupljanja i predaje dokumentacije), te prilikom ostvarivanja prava na studentsku stipendiju i smještaj u studentskom domu. 

U studijskoj 2020/2021. u toku upisnih rokova studije su upisala 23 brucoša s invaliditetom, uz pomoć i na inicijativu UMHCG, od kojih je njih 18 upisalo studije po prvi put. Ukupan broj studenata u bazi UMHCG za pomenutu studijsku godinu je 128 (na Univerzitetu Crne Gore ih je 79, na Univerzitetu Donja Gorica 29, na Univerzitetu Mediteran 13, i na Univerzitetu Adriatik je četvoro studenata s invaliditetom, dok je na samostalnim fakultetima troje studenata). Smještaj u studentskim domovima u Podgorici i Nikšiću ostvarilo je 26 studenata, dok je opštinsku stipendiju, odnosno stipendiju od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta ostvarilo 25 studenta s invaliditetom.

Svi zainteresovani nam se mogu obratiti za informacije i savjete pozivom na brojeve telefona UMHCG: 020 265 650; 067 801 761; 069 385 981 ili slanjem poruke na Fejsbuk stranicu ili Instagram nalog

Ova aktivnost se trenutno sprovodi u okviru projekta Nauči – primijeni promijeni, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, kroz konkurs Inkluzija na djelu za finansiranje projekata/programa za NVO u oblasti institucionalnog i vaninstitucionalnog obrazovanja-podoblast podrška inkluzivnom obrazovanju za 2020.

Osim toga, Udruženje je od nedavno pokrenulo i uslugu prevoza "od vrata do vrata" za osobe s invaliditetom koje žive, rade ili se obrazuju na teritoriji Glavnog grada Podgorica, čije dugoročno uspostavljanje i finansiranje očekujemo od Glavnog grada nakon završetka projektne aktivnosti. Uslugu je moguće naručiti pozivom na neki od brojeva telefona: 067 124 000 i 020 282 300. Uslugu individualnog i grupnog psihološkog savjetovališta UMHCG pruža u zavisnosti od projektnih aktivnosti, kao i usluge personalne asistencije i asistencije u nastavi za određeni broj korisnika.

Imajući u vidu nezadovoljavajuće stanje pristupačnosti obrazovnih ustanova, UMHCG će i u narednom periodu nastaviti s praksom upućivanja inicijativa za poštovanje standarda pristupačnosti prilikom izgradnje/rekonstrukcije vrtića i škola odnosno iniciraće poštovanje zakonskih odredbi, kako bi obrazovne ustanove bile pristupačne djeci i učenicima s invaliditetom, a njihovo obrazovanje bilo zaista inkluzivno.  

Pored toga, zbog neobezbjeđivanja adekvatnih i priuštivih uslova, pa i servisa podrške (pristupačan prevoz, neprilagođena literatura, nepostojanje tumača za znakovni jezik, te nedostatka sistemske podrške za njihovo obrazovanje, psihološko osnaživanje učenika i studenata, neregulisanje asistencije u nastavi za studente, a često njeno neadekvatno obezbjeđivanje za učenike) i neosnaživanja kako roditelja, tako i djece imamo razliku između upisanih učenika i onih koji se odlučuju da nastave školovanje, posebno srednje i visoko. Ovi servisi, nažalost, se ne obezbjeđuju ili se obezbjeđuju periodično, isključivo kroz projektne aktivnosti od strane NVO što svakako pokazuje da ovom problemu treba pristupiti sistemski odnosno omogućiti njihovo finansiranje na dugoročniji period, čemu će se UMHCG zalagati u narednom periodu kroz zagovaranje promjene politika i praksi iz oblasti obrazovanja.

Pripremila: Anđela Miličić, koordinatorka Studentske savjetodavne kancelarije

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) nastavlja s Onlajn pravnim savjetovalištem za OSI. Teme narednog savjetovališta biće Samostalan život i usluge podrške u zajednici i Nasilje nad osobama s invaliditetom, s posebnim naglaskom na djecu i žene.

Događaj će biti organizovan 18. februara 2021, u 11.00 časova na Zoom-u, a prenos uživo na Facebook-u. 

Cilj aktivnosti je osnaživanje osoba s invaliditetom, s posebnim naglaskom na djecu i mlade s invaliditetom, kao i na žene s invaliditetom, da se aktivnije zalažu za svoja prava.

Na ovaj način pružiće se potrebna stručna podrška ciljnoj grupi da se informiše i podstakne da se aktivnije bori za svoja prava i da ista zaštiti. Osim  toga, besplatno pravno savjetovanje biće pruženo i porodicama osoba s invaliditetom na koje pandemija i mjere sprečavanja i oporavka od COVID-19 neprimjereno utiču, što bi moglo rezultirati njihovom boljom zaštitom i većom otpornošću na potencijalno negativne mjere. 

Pozivamo sve zainteresovane za prava OSI da nam do 17. februara 2021. do 16.00 časova dostave pitanja iz navedenih oblasti na koja žele odgovore. Pitanja se mogu slati putem SMS-a na telefon: 069/385-981 i 067/801-761, e-maila (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.) Fejsbuk straniceInstagram naloga, putem čata na portalu DisabilityInfo.me  ili putem čata na platformi Vršnjačkapodrška.me (po sopstvenom izboru zainteresovanih). Nakon završetka snimak će biti objavljen na platformi Vršnjačkapodrška.me i YouTube stranici UMHCG-a i biće dostupan svim zainteresovanim stranama koje bi mogle pronaći odgovore na svoja pitanja. 

Ovim putem ujedno i podsjećamo da nam se u okviru Besplatnog pravnog savjetovališta možete obratiti svakog radnog dana i informisati se o pravima po osnovu invaliditeta koja vas ineresuju kao i o načinima njihovog ostvarivanja i načinima njihove zaštite. 

Ova aktivnost realizuje se u okviru projekta Onlajn pravno savjetovalište za OSI u Crnoj Gori kao odgovor na COVID-19, koji je finansijski podržan od strane Britanske ambasade u Podgorici.

Pripremila: Dragana Sokić, koordinatorka projekta

 

ponedeljak, 08 februar 2021 11:57

SMJERNICA O UPRAVNOM SPORU I PRAVNOM POSTUPKU

Na linku ispod, nakon što preuzmete dokument, možete se upoznati s procedurom pokretanja upravnog postupka i upravnog spora, odnosno pokretanja prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka pred nadležnim institucijama, kao i upravnog spora pred Upravnim sudom.

Strana 10 od 24

Back to top